Search:

Прямий маркетинг. Загальні відомості

Крім уже названого, зарубіжні фахівці зазначають ще й такі переваги прямого маркетингу:

• він уможливлює донесення інформації до будь-якої цільової аудиторії як у даному регіоні, так і за його межами;

• висока вартість виготовлення та розсилання рекламних ма­теріалів за прямого маркетингу виправдовується кількістю замов­лень, які надходять в ході та після проведення рекламної кампанії;

• продаж товарів значно збільшується за відправлення термі­нових повідомлень;

• купони прямого маркетингу ефективніші за купони, які роз­міщуються в пресі.

До недоліків прямого маркетингу належать:

• висока вартість виготовлення та розсилання рекламних зве­рнень, що може виявитися не під силу невеликим підприємствам;

• складність перевірки ефективності прямої реклами. Для цьо­го потрібно замовляти спеціальні тести та розсилати їх, що при­зводить до додаткового здорожчання прямого маркетингу;

• велика кількість рекламних матеріалів може дратувати тих, хто їх отримує. А через Інтернет взагалі забороняється надсилати рекламні матеріали без конкретного запиту від конкретної людини;

• якщо рекламодавець не знає добре цільового ринку, значний відсоток розісланих рекламодавцем рекламних звернень не ма­тиме відповіді та не буде ефективним. (

Щоб надіслати рекламні звернення потенційним спожива- І чам, необхідно передовсім знати їхні адреси (номери телефонів і факсів).

Є три способи здобути адресні списки. Перший — самостійно скласти перелік потенційних споживачів, які вже щось купили або звернулися по додаткову інформацію. Такий перелік є дуже цінним, бо дає змогу з достатньою ймовірністю спрогнозувати реакцію споживачів на надходження реклами. Другий — купити список або право користування ним у фірм, близьких за профілем роботи (але не в конкурентів). Можна також використовувати ін­формацію, яку надають місцеві торгово-промислові палати. Тре­тій — можна отримати список від спеціалізованих агенцій (в Україні таких іще нема). Ці агенції можуть узяти на себе і розсилку рекламних матеріалів, і навіть їх виготовлення.

Списки поділяються на два види: компілятивні списки та спи­ски респондентів. До компілятивних належать списки, складені за якоюсь випадковою ознакою: вибірки з телефонних довідни­ків, списки членів різних організацій, товариств тощо, а також списки, які складаються на підставі опитувань покупців праців­никами спеціалізованих агенцій. Тому вартість таких списків різ­на — від дріб'язку до досить солідної суми.

Існує кілька «залізних» принципів підготовки матеріалів для прямого маркетингу:

1) необхідно наголошувати на корисності прямого маркетингу для покупця. Заголовок рекламного матеріалу має настільки яскраво та переконливо пропагувати основну корисну якість товару, щоб по­тенційний клієнт побажав якнайшвидше купити його;

2) треба повторювати пропозицію кількаразово, щоб-вона не за­лишилась непоміченою. У типовому рекламному поштовому пакеті пропозицію повторюють тричі: у рекламній брошурі, "у купоні-за-мовленні та у вкладиші. Інформацію, яка необхідна, щоб зробити замовлення, необхідно розміщувати в кожному елементі пакета для того, щоб потенційний покупець зміг замовити необхідний товар навіть тоді, коли якісь елементи буде втрачено;

3) треба широко користуватися пропозиціями премій та знижок: рекламне звернення «До 8 березня покупцям надається знижка у розмірі 20%» діє майже магічно;

4) дуже важливими є солідні гарантії: люди дещо упереджено ставляться до товару, якого вони не бачили, та до продавця, якого не знають. Гарантія їх заспокоїть (наприклад, «Гарантуємо безплатне обслуговування протягом...», «Гарантуємо повернення грошей, як­що...» і т.п.;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

Особливості цінової політики КБ в Україні. 2. Ціноутворення в КБ. 2.1.Фактори, що вливають на процес розробки цінової стратегії КБ 22. Загальна програма встановлення цін на банківські послуги\продукти. 2.3. Основні цінові та прибуткові стратегії КБ 2.4. Методи ціноутворення в КБ 3.Особливості ціноутворення на активи на пасиви. 4. Особливості ціноутворення на послуги, які дають дохід з комісійних 5.1 Особливості цінової політики КБ в Україні. Цінова політика комерційного банку припускає встановлення цін на різноманітні ...

Модель персонального продажу товарів та послуг

Нагадаємо, що процес продажу — це сукупність етапів, які торговий агент проходить під час продажу того чи того товару або послуги: пошук та оцінка покупця, підготовка до контакту, проведення контакту, презентація і демонстрація, усування суперечностей, оформлення угоди та супровід угоди. За всієї значущості етапу укладання угоди результат значною мірою визначається на попередніх етапах. Пошук потенційних покупців полягає передовсім у визначенні своєї частки ринку. Першим кроком тут є складання переліку всіх категорій ...

Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

План 1. Поняття «нового продукту» 2.Фази виведення нового продукту на ринок 2.1. Етап генерації ідей 2.2. Добір ідей 2.3. Розробка задуму і його перевірка 2.4. Етап економічного аналізу 2.5. Розробка товару 2.6. Спробний маркетинг 2.7. Комерційна реалізація товару 1. Поняття «нового продукту» Товар з новими властивостями, виробництво і збут якого додаються до існуючого асортименту, звичайно називають новим продуктом. Прості удосконалення існуючих виробів сюди не входять. Нові вироби можуть чи бути принципово новим чи ...