Search:

Музична культура України

Із української інструментально-танцювальної побутової музики особливої популярнос­ті в Європі ХУЇ-ХУП ст. набули козачки, їх записи знаходяться у багатьох лютневих і орган­них табулатурах, зокрема польських та італійських. Проте, "оскільки українська танцюваль­на музика побутувала у Польщі, а звідси поширювалась в інші країни Заходу, то сприйма­лась там як польська"146.

Як свідчать дослідження українського музикознавця Лідії Корній вплив українського фольклору, зокрема різних його танцювальних форм на польську музику дуже відчутний. Для прикладу наводяться танці з органних табулатур XVI ст. з виразними ознаками гопакового ритму. Підтверджуючи, що носіями української музики на Заході були переважно інст­рументалісти, Л. Корній називає ряд прізвищ українських музик, котрі працювали у Польщі на королівській службі, а також при дворах польських вельмож, починаючи з XIV ст. Це -бандуристи Тарашко, Чурило, лютнисти - Стечко, Подолян, Лук'ян, Андрейко, кобзар і лютнист Думський зі Львова та ін.147. Як видатний лютнист і композитор прославився у Польщі та Німеччині Альберт Длугорай (1550-1619), в юнацькому віці відомий під прізвищем банду­риста Войташка. Він залишив цінну пам'ятку лютневої музики - лейпцігську табулатуру 1619 р. Саме у ній вміщено "Гайдуцький танець", приналежність якого до українського фольклору безсумнівна.

Музика в українському театрі ХУІІ-ХУІІІ ст.

Серед явищ мистецького побуту України ХУІІ-ХУШ століть особливої уваги заслуго­вує театр, початки якого сягають ще синкретичної єдності найдавніших фольклорних жанрів - обрядових пісень, хороводів, театралізованих дійств, що нерозривно поєднували слово, му­зику, танець, акторську гру. Про їх історичну тривалість, яка викликала опір духовенства, яскраво свідчить виступ відомого полеміста кінця XVI початку XVII ст. Івана Вишенського: ".. неции памяти того беса Коляды й доселе не перестают отновляти... собирающеся на бого-мерзкие игрилища, песни поют... Иныи лица своя й всю красоту человеческую, по образу й по подобию Божию сотворенную, некими лярвами или страшилами, на диявольский образ пристроенньїми закрьівают, страшаще или утешающе людей..."150. Проте поступовий розви­ток освіти, культури народу привів до компромісних вирішень цієї проблеми. Цьому сприяли також контакти з європейським театром ХУІ-ХУП ст., де поряд з п'єсами релігійного змісту, що виконувались у храмах з нагоди Різдва, Великого Посту, Великодня, набував широкого розповсюдження народний ярмарковий театр. Сформувались типові сюжетні колізії побутових вистав з характерними персонажами-масками: ревнивий старий муж, кокетлива молода жінка, коханець, монах, Арлекін, Коломбіна та ін. Подібні процеси своєрідно виявлялись і в Україні як на професійному рівні у формах "високої драми", так і в широкому побутуванні жанрів "низового барокко" - у народних інтермедіях, ляльковому те-атрі-вертепУ

Головним осередком творення, виконання і розповсюдження цих основних форм теат­рального життя ХУІІ-ХУШ ст. була Києво-Могилянська академія, її професори були автора­ми драматичних творів, теоретиками театру, а спудеї-бурсаки - акторами і основними носія­ми цього мистецтва. З особливим запалом виконувались театральні п'єси під час традицій­них "рекреацій" - травневих днів відпочинку, коли учнівський гурт під опікою педагогів і наставників вирушав на околиці Києва: "Все грало, вирувало, бавилося і м'ячем, і кеглями, і пристойними гімнами, а студенти старших відділів створювали оркестри, співали різних кан­тів, а часом там же таки при денному світлі розігрують, бува, якусь комедію чи драму"151.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фотрепіано в ДМШ

ПЛАН Вступ. Виховання навиків педалізації – складова частина всього педагогічного процесу. І. Навчання педалізації в ДМШ. Роль слуху в роботі над педалізацією. ІІ. Перше застосування педалі. Педальні вправи. Запізнюючи педаль, зміна педалі, пряма педаль. ІІІ. Виразові можливості педалі Педалізація кантиленних п’єс. Ліва педаль. Застосування пів педалі, поступового зняття педалі. Педаль в етюдах. ІV. Залежність педалізації від стилевих особливостей твору. V. Виховання самостійності учня. Заключення. Робота над педаллю – це ...

Музична культура України

Після жорстокої татаро-монгольської навали, яка у 40-х роках ХШ ст. знищила Київ, а згодом і після занепаду Галицько-Волинського князівства, наступає довга доба темряви: - "Населення України, що не тільки перестало бути панівним, а й саме потрапило в неволю, тепер боротиметься й за політичне самовизначення, й за власне існування як окремої етніч­ної та національної спільності. Ця боротьба стала однією з основних тем української істо­рії"59. Так, характеризує ситуацію, яка склалася в Україні того часу, видатний ...

Пісня Лелеченьки (історія створення тощо)

Композитор О .І. Білаш писав музику до кінофільму “Сон”. Режисер фільму Володимир Денисенко запропонував у сцену, де завезені далеко від України кріпаки сидять і сумують у панській “людській”, ввести пісню. Написати слова попросили Дмитра Павличка. Через 10-15 хв. Він показав товаришам перший куплет: З далекого краю Лелеки летіли Та в одного лелеченьки Крилонька зомліли. Пісня “Лелеченьки” була написана швидко, вона стає популярною не тільки у нас на Батьківщині, а й за її межами. Хоровий жанр – хор а капела. Олександр ...