Search:

Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

Щодо ж такого обороту, як "малий сектор економіки", можна тільки розлучити руками, задавши собі й употребляющим цьому терміну питання: "У якому змісті малий?"

Чи досяжна універсальність визначення малого і середнього бізнесу?

В останні 10-15 років малі і середні підприємства стали залучати до себе усе більш пильна увага як дослідників, учених-економістів, так і політиків у різних країнах. Усе більш широке визнання одержує здатність підприємств малого і середнього бізнесу вносити істотний вклад у рішення проблем зайнятості і підвищення конкурентноздатності цілих галузей^. У зв'язку з цим підсилюється інтерес як до вивчення малих фірм, особливостей керування малим бізнесом, так і до аналізу тенденцій зміни стану даного сектора економіки і формується потреба у відповідній інформації.

В даний час є вже ряд прикладів великомасштабних досліджень по різних аспектах розвитку МСГР. З'являються такі дослідження й у Росії^, а також в інших країнах Східної Європи^. Однак отримані дані носять досить фрагментарний характер. Багато в чому це порозумівається відсутністю єдиного підходу до визначення малого і середнього підприємства.

Окремі спроби як закордонних^ так і вітчизняних дослідників виробити єдине чи узагальнене визначення, очевидно, заздалегідь приречені на провал. У силу різноманіття задач, для рішення яких може знадобитися формальне визначення малого і/чи середнього підприємства, дифференцированности об'єктивних зовнішніх умов завжди будуть з'являтися варіації на цю тему, що відповідають конкретним умовам і специфічним задачам. Про практичну нездійсненність такого роду задачі говориться в ряді робіт^, при цьому підкреслюється, що для різних цілей можуть використовуватися (що і робиться) різні визначення.

Відзначимо також, що для рішення одних задач необхідно строге чи формальне визначення, для рішення інших - досить наявності загальних погоджених підходів до розуміння змісту, що коштує за тим чи іншим поняттям.

З огляду на реальний досвід і практику розвитку МСП у світі й у Росії, можна виділити наступні проблемні області, що вимагають використання формального визначення розміру чи підприємства неформального погодженого підходу (табл. 1).

Таблиця 1

Проблемні області і використання формального/неформального підходу до визначення малого і/чи середнього підприємства

Проблемні області

Формальний підхід

Неформальний підхід

Статистичні спостереження Розробка державних програм підтримки малих підприємств Оподатковування Утворення Дослідження

х х х х х

х х х

/. Статистичні спостереження і зіставлення діяльності малих і середніх підприємств. Можна виділити різні рівні такого аналізу:

- межфирменный (порівняльний аналіз самого широкого спектра, наприклад, зіставлення стилів менеджменту, продуктивності й інших аспектів діяльності фірм самих різних галузей, регіонів);

- внутрішньогалузевий (порівняльний аналіз діяльності МСП однієї і тієї ж галузі);

- міжгалузевий (зіставлення діяльності МСП різних галузей - мікрорівень, а також сопостав.ление галузевих секторів МСП - макрорівень аналізу);

- міжрегіональний і міжнародний (порівняльний аналіз діяльності як фірм - мікрорівень, так і секторів МСП - макрорівень - різних регіонів і країн).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Подібні реферати:

Планування коштів на оплату праці

Планування коштів на оплату праці здійснюється на базі розроб­леного штатного розкладу та прийнятої на підприємстві системи матеріального стимулювання праці персоналу. Планування розміру фонду оплати праці здійснюється за наступ­ними напрямками: Основна оплата праці. Потреба в коштах для виплати основної заробітної платні працівникам торговельного підприємства, праця яких оплачується почасово, визначається шляхом множення штатної чисельності (чв) персоналу на встановлений розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) ...

Представництво

П л а н Вступ 2 Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6 2.1 Особливості обчислення валових витрат 6 2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості 7 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації 8 2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб фінансового оздоровлення підприємств 10 2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку підприємств 10 Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємців 12 Висновки 178 ...

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...