Search:

Положення про відділ маркетингу

Маркетолог -

Маркетингові дослідження; аналіз ринку; прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів; розробка пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби.

Менеджер по рекламі -

Створення переконливими, насичених емоціями рекламних текстів і оголошень; організація реклами в засобах масової інформації; дослідження рекламних проблем і виробітку рекомендацій по ефективному стимулюванню продажів, дизайну, упаковуванню продукції.

Менеджер по продажах -

Стабільна реалізація продукції; вибір ринкових партнерів; підготування проектів договорів із визначенням ціни й умов продажів продукції; організація транспортування продукції, погрузо-розгрузочних робіт, експедирування, торгівлі в кредит, торгових знижок, пільгових угод; аналіз і прогноз розвитку ринку, діяльності конкурентів, цін; представлення звітності про продану продукцію.

Менеджер по ресурсах -

Дослідження ринку необхідних ресурсів; визначення альтернативних джерел ресурсів; вибір постачальників; підготування проектів договорів і контрактів; одержання ресурсів; оформлення необхідної документації на вантажі і транспорт; організація і здійснення контролю слушності використання і збереження ресурсів; розробка заходів щодо ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів.

Економіст -

Розробка планів ресурсного забезпечення і продажів, їхнє обгрунтування; визначення потреби підприємства в ресурсах по їхніх видах, обсягам і термінам постачання; розробка норм витрати і запасів ресурсів; підготування матеріалів по претензіях до постачальників і транспортників; участь у розробці заходів щодо ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів про діяльність відділу.

Обліковець -

Оперативне урахування продажів, оптових покупців, магазинів, постачальників ресурсів, транспортних витрат, витрат на організацію і стимулювання продажів, наявності продукції по асортименті й обсягам, наявності сировини і ресурсів по найменуваннях і обсягам; представлення необхідних довідок, зведень, відомостей, звітів.

Експедитор -

Приймання продукції відповідно до супровідних документів; контроль санітарного стану транспорту, слушності виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладки продукції; супровід транспортування продукції до місця призначення; забезпечення цілості вантажу і супровідних документів; оформлення приймально-здавальної документації.

Комірник -

Приймання, збереження, відпустка й урахування ресурсів і продукції по кількості, якості і номенклатурі; оформлення необхідної документації.

Вантажник –

Забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт.


Схема структури відділу маркетингу


7. Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства

Відділ маркетингу отримує

Відділ маркетингу надає

Планово-економічний відділ

Плани виробництва для висновку договорів із покупцями і постачальниками ресурсів.

Затверджені ціни на вироблену продукцію, розміри знижок, націнок, умов продажів.

Проекти цін на нові види продукції.

Затверджені кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.

Положення по оплаті і стимулюванню праці. Штатний розклад. Колективний договір.

Звіти про продажі, залишках готової продукції і ресурсів.

Дані про недопоставки продукції і ресурсів.

Пропозиції по зміні цін на продукцію виходячи зі стана ринку і попиту.

Пропозиції по удосконалюванню організації і стимулюванню праці робітників відділу.

Пропозиції по зміні обсягів і асортименту продукції на поточний період і на перспективу.

Відділ кадрів

Плани підготування і підвищення кваліфікації робітників відділу.

Заявки на потребу в кадрах і підвищення кваліфікації робітників відділу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

Особливості цінової політики КБ в Україні. 2. Ціноутворення в КБ. 2.1.Фактори, що вливають на процес розробки цінової стратегії КБ 22. Загальна програма встановлення цін на банківські послуги\продукти. 2.3. Основні цінові та прибуткові стратегії КБ 2.4. Методи ціноутворення в КБ 3.Особливості ціноутворення на активи на пасиви. 4. Особливості ціноутворення на послуги, які дають дохід з комісійних 5.1 Особливості цінової політики КБ в Україні. Цінова політика комерційного банку припускає встановлення цін на різноманітні ...

Модель персонального продажу товарів та послуг

Нагадаємо, що процес продажу — це сукупність етапів, які торговий агент проходить під час продажу того чи того товару або послуги: пошук та оцінка покупця, підготовка до контакту, проведення контакту, презентація і демонстрація, усування суперечностей, оформлення угоди та супровід угоди. За всієї значущості етапу укладання угоди результат значною мірою визначається на попередніх етапах. Пошук потенційних покупців полягає передовсім у визначенні своєї частки ринку. Першим кроком тут є складання переліку всіх категорій ...

Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу Промисловий маркетинг — це вид діяльності у сфері матеріального виробництва та промислових послуг, спрямованої на задоволення потреб підприємств, установ та організацій у сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, устаткуванні, послугах через обмін, а також на підвищення ефективності виробництва та збуту товарів виробничого призначення (ТВП) шляхом дослідження та задоволення попиту на промислову продукцію та промислові послуги. Історично маркетинг засобів ...