Search:

Тенденції та перспективи світової золотовидобувної промисловості

На тлі позитивних показників золотоносності існує проблема собівартості продукції. Вона пов’язана з неспроможністю видобутку золота у відкритих кар’єрах через наявність зазвичай потужного (до 100-150 м) шару молодих пухких відкладів платформного чохла. Ця проблема може бути розв’язана у такий спосіб. Як відомо, відклади чохла нерідко самі являють собою корисну копалину: глини, каоліни, аргіліти тощо. Якщо внаслідок комплексного аналізу геологічної будови району золотого родовища буде обгрунтовано доцільність промислової розробки перекриваючих відкладів будь-якого типу нерудних корисних копалин, це значно зменшить собівартість видобутку основного компонента – золота.

* * *

Таким чином, Україна має значні перспективи створення власної золоторудної мінерально-сировинної бази, більше того, зобов’язана створити її для власної економічної безпеки. Одним із способів цього може бути залучення до національної економіки закордонних вкладень, а до розробки золотих родовищ – іноземних фірм на паритетних началах, що практикується у світі. Через різке зниження останніми роками вартості золота на світовому ринку золоторудна промисловість світу зараз перебуває у глибокий кризі. Але аналіз перспектив та тенденцій світової золотовидобувної промисловості дозволяє прогнозувати наступне підвищення вартості золота до рівня не нижче ніж за 300-350 $/oz. Це не тільки стабілізує світову економічну ситуацію щодо золота, а й потребуватиме розширення геологорозвідувальних досліджень, пошуків та експлуатації нових золоторудних об’єктів.


Список використаної літератури

1. Гурський Д. С., Веселовський Г. С. Українське золото сьогодні // Мінер. ресурси України. – 1996. – № 3. – С. 9-10.

2. Золотые месторождения Украинского щита (Украина) / В.Б. Коваль, Ю.М. Коптюх, М.А. Ярощук и др. // Геология рудных месторождений. – 1997. – № 3. – С. 229-246.

3. African Mining. – 1999. – January-February. – Vol. 4. – №. 1.

4. African Mining. – 1999. – March-April. – Vol. 4. – № 2.

5. African Mining Bulletin. – 1999. – 25 Jan.

6. Engineering and Mining Journal. – 1998. – March. – Vol. 199. – № 3. – P. 35-38.

7. Foster R.P. Gold in the year 2000: a global overview // Australian Jour. Of Earth Scien. – 1996. – № 43. – P. 1-14.

8. Gold Metallogeny and Exploration / Ed. by Foster R. P. – London: Chapman and Hall, 1993. – 432 p.

9. Mining activity survey // Mining Magazine. – 1999. – January. – Vol. 180. – № 1. – P. 17-33.

10. Mining Magazine. – 1998. – February. – Vol. 178. – № 2. – P. 87-105.

11. Mining Magazine. – 1999. – March. – Vol. 11. – № 9. – P. 87-105.

12. Mining Mirror. – 1999. – April. – Vol. 11. – № 10. – P. 54-55.

13. Mining Journal. – London. – 1999. – March 26. – Vol. 332. – № 8521. – P. 211-219.

14. Mining Journal. – London. – 1999. – May 7. – Vol. 332. – № 8530. – P. 341.

15. Murray S. Gold // Engineering and Mining Journal (E&MJ). – 1998. – March. – Vol. 199. – № 3. – P. 35-38.

16. Phillips G. N. Historical Gold Production: a Review // Newsletter of the International Liaison Group of Gold Mineralisation. – 1998. – October. – № 27. – P. 49-50.

17. «Promin-98 Bourkina»: Mat. of Mining Conference, Ouagadougou (Bourkina-Faso), 26-29 October, 1998.

18. The Mining Record // International Mining News. – Dever, Colorado, USA. – 1998. – January 28. – Vol. 109. – № 4. – P. 4-11.

19. World Gold. – 1999. – February. – Vol. 2. – № 2. – P. 11.

20. World Gold. – 1999. – May. – Vol. 2. – № 5.

21. World Gold Analyst. – 1998. – November. – Vol. 1. – № 2. – 99 p.

22. Worldwide projects and expansions // Mining Magazine. – 1998. – July. – Vol. 179. – № 1. – P. 21-27.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Світова економіка

Світова економіка або світове господарство - це сукупність національних господарств, об'єднаних міжнародним поділом праці та системою МЕВ. Формування світової економіки: СЕ. Сформувалась в кінці 19 - поч. 20 ст.: Сформувались сталі ек. зв'язки / відносини; Всі країни світу були втягнуті в МЕВ - в СЕ; Різко зросла світова торгівля; Сформувалась фінансово-кредитна система; Нові риси притаманні новій системі: Прямі інвестиції ( вивіз капіталу) Міжнародне виробництво Саме в цей час завершилось формування колоніальної ...

Кон’юнктура світових ринків

Зміст Стор. 1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. ............................................................................................................... 3 2. Охарактеризуйте кон’юнктуру світового ринку послуг. .................. 9 Література ....................................................................................................... 14 1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. Термін "кон'юнктура" походить від латинського слова ...

Україна на світовому ринку озброєнь

Світовий ринок озброєнь визначається не лише суто економічними, а й політичними та технологічними чинниками. Успішно торгувати зброєю можуть лише країни, які мають політичний вплив у світі і володіють розвиненим високотехнологічним та наукомістким виробництвом. Тому статус України як суб'єкта світового збройового ринку має надзвичайно важливе значення для іміджу держави та зміцнення її економічної безпеки. Присутність України на світовому ринку озброєнь обумовлена, перш за все, спадщиною СРСР, який витрачав на гонку ...