Search:

Сучасні лідери

Після арешту Миколі Ляховичу було висунуто обвинувачення в організації масових заворушень, через що він був засуджений до п’яти років ув’язнення (найдовше з усіх засуджених по даній справі). Ознайомившись з матеріалами справи, які опубліковані у книзі „Справа 9 березня”, стає зрозумілою вся абсурдність з якою вона була порушена. Це до речі стосується не тільки Миколи Ляховича, а й усіх засуджених по справі за організацію так званих масових заворушень. Серед засуджених по даній справі був і молодший брат Миколи – Григорій, і це неабияк психологічно тиснуло на Миколу. Дану ситуацію вміло використовували слідчі СБУ, які вимагали дачі свідчень проти Ю.Луценка.

Зважаючи на сфабрикованість справи виникає запитання: „За що ж ці молоді хлопці проводили кращі роки свого життя у в’язниці ?” Судячи з усього причиною цьому є ідея, яка привела їх усіх до лав УНА-УНСО, і яка вимагала непокори і протесту існуючому антинародному режиму Кучми.

У в’язниці Микола Ляхович дуже підірвав своє здоров’я. Однак в цей час йому дуже допомагали друзі, члени організації які залишились на волі та батьки. Взагалі Микола дуже тепло і з любов’ю розповідає про своїх батьків. Говорить, що це єдині люди перед якими йому соромно. Соромно за те, що заставив стільки пережити. Загалом Микола ні про що не шкодує і вважає, що в тій політичній ситуації він вчинив правильно. Він, разом з іншими хлопцями з УНА-УНСО, які перебували в ув’язненні вважають себе політв’язнями, і чекають визнання з боку держави.

Після виходу із в’язниці Микола знову долучився до активної діяльності в організації. Окрім цього він став помічником-консультантом народного депутата України Андрія Шкіля, яким є і по сьогодні.

Під час розмови я запитав у Миколи, про його відносини з А. Шкілем, на що він відповів що вони є насамперед дружні. А.Шкіль після обрання його народним депутатом у 2002 році і звільнення із в’язниці всіляко допомагав Миколі і всім хлопцям загалом. Також Шкіль значною мірою допоміг Ляховичу із достроковим звільненням по амністії, за це Микола залишається йому дуже вдячний.

Великою мірою мене цікавило як приймаються рішення в УНА-УНСО: чи вони приймаються виключно керівництвом і є обов’язкові до виконання нижчими осередками, чи все ж організації притаманний демократичний характер прийняття рішень. Микола розповів, що усі важливі рішення приймаються виключно на з’їздах керівників обласних осередків організації. Таким чином організацію не можна звинувачувати в її авторитарному характері.

Як і в більшості громадських організацій в Україні, в УНА-УНСО існують певні проблеми. Так, великою мірою відчувається брак фінансування, а також є проблема ідентифікації організації громадянами. На сьогоднішній день існує декілька об’єднань громадян, які також використовують відомий бренд УНА-УНСО і значною мірою поділяють неофашистську ідеологію. Завданням організації на даний момент, зазначає Микола Ляхович, є дистанціювання від них і сприяння подальшому розвитку організації. Щодо самого Миколи, то він продовжуватиме свою активну роботу в організації, керуючись кличем серця і національною ідеєю, до моменту, коли Україна не стане процвітаючою, національною державою.

Марчук Богдан, студента ІІІ-го курсу, Львівського Національного університету ім.І.Франка, Філософський факультет кафедра Політології

м.Львів-2006р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Історичне коріння українського лібералізму

Україна переживає непрості часи формування громадянського суспільства. Це зумовлює радикальні перетворення в політичній, економічній та духовній сферах нашого життя. Повернення України в русло загальноцивілізаційного розвитку бачиться виключно на шляху ринку, демократії, широких особистих прав і свобод громадян. Іншого шляху просто немає. Прийшов час рішуче і назавжди відмовитися від утопічних міфів про світле соціалістичне майбутнє. В цій ситуації неминуче підвищується інтерес до ідеології та цінностей лібералізму, рівно ...

Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств

Умовою виникнення будь-якої організації є необхідність здійснення певної складної цільової спільної діяльності, тобто феномен організації проявляється у її існуванні як цілеспрямованої системи. Процес управління при цьому включає прийняття рішень, вибір альтернативних стратегій і оцінку результатів у їхньому порівнянні з попередньо заданими цілями. Ціль в управлінні не є і не може бути якоюсь постійною величиною в “стані спокою”, яка повинна лише здійснюватися. Зі зміною соціально-економічних умов, розвитком ринкових ...

Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

Суверенітет держави — політико-юридична властивість дер­жавної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині країни, незалежність і рівноправність ззовні. Відрізняють дві сторони державного суверенітету[1]: внутрішню: виражає верховенство і повноту державної вла­ди відносно до усіх інших організацій у політичній системі су­спільства, її монопольне право на законодавство, управління і юрисдикцію[2] усередині країни в межах усієї державної тери­торії; зовнішню: виражає незалежність і рівноправність держави як ...