Search:

Міжнародні фінанси

Реферати » Фінанси » Міжнародні фінанси

Країни світу пов’язані між собою не тільки культурними, політичними, а і тісними економічними зв’язками. Їх пов’язують світові фінансові ринки, що дозволяють жителям однієї країни брати позички й надавати кредити жителям іншої країни. Крім того, їх об’єднує система світового виробництва, за якої одна й та сама компанія діє одночасно у кількох країнах, у різних місцях здійснюючи різні стадії свого виробничого процесу. У міру переходу до ринку Україна намагається розвинути 3 інституції: міжнародну торгівлю, фінансові ринки й світове виробництво.

Основними законами розвитку світового господарства, які не діють у межах національних економічних систем, є закон інтернаціоналізації виробництва, а також закономірність наближення та подальшої інтеграції фінансових систем країн світу.

У перші роки ринкових реформ зв’язок України зі світовими фінансовими ринками втілюється насамперед у формі кредитування українського уряду з боку Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції й розвитку.

Існує безліч шляхів фінансування інвестицій в одній країні за рахунок заощаджень мешканців іншої країни. Найбільш очевидний – це позичка, коли іноземний банк надає грошовий кредит безпосередньо українському підприємству або коли український банк (що майже виключено на практиці)надає позичку іноземній компанії. Позички бувають різні, на заході теоретики з питань міжнародних відносин виділяють 2 види позичок:

короткотермінові (строком до 1 року);

довготермінові (період до 20 років).

Підприємства можуть брати позички у банків або безпосередньо в осіб, що мають заощадження, випускаючи у продаж облігації.

Крім надання позичок, мешканці однієї країни мають можливість купувати в іншій країні акції корпоративної власності.

Так, іноземець може придбати акції безпосередньо в української корпорації, що намагається за рахунок продажу нових акцій розширити обсяг капіталовкладень. У цьому випадку іноземний інвестор отримує акції, а підприємство – кошти для розширення інвестицій. Коли іноземець купує невеликий відсоток акцій українського підприємства, недостатній для встановлення контролю за його діяльністю, то йдеться про портфельну інвестицію.

Іноземний інвестор може також придбати контрольний пакет акцій, якщо це не суперечить чинному законодавству, то мова йде вже про пряму іноземну інвестицію.

Прямі іноземні інвестиції – це дещо більше, ніж просте фінансування капіталовкладень в економіку. Вони виступають також способом підвищення продуктивності й технологічного рівня українських підприємств. Розташовуючи свій капітал в Україні, іноземна компанія приносить з собою нові технології, нові засоби організації виробництва і прямий вихід на світовий ринок.

Більшість країн докладають всіляких зусиль для залучення нових іноземних інвестицій. Десятки держав провели правові й податкові реформи лише для того, щоб привабити іноземний капітал. Найсильнішим “магнітом” для іноземних інвесторів сьогодні є, мабуть, Китай. Останнім часом китайська економіка щороку отримує понад 10 млрд. дол. У вигляді прямих іноземних інвестицій, і приплив капіталу не зменшується.

Значення прямих іноземних інвестицій для світової торгівлі 90-х років важко переоцінити. За оцінками, приблизно половина усього світового торговельного обороту припадає на частку міжнародних компаній, тобто компаній, що діють принаймні у 2 країнах.

Доля економічних реформ на Україні багато в чому залежить від того, наскільки мудро й ефективно світове співтовариство забезпечуватиме фінансову підтримку українським перетворенням.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 ...

Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

Вступ Відомо, що для будь-якого підприємства на сьогодні основною метою діяльності є одержання прибутків. Для виробничих підприємств основним джерелом збільшення власного капіталу являється позитивний фінансовий результат в результаті випуску і реалізації продукції (робіт, послуг) від операційної (основної) діяльності. Хоча методологія формування прибутку виробничого підприємства не є новою для вітчизняного підприємства та обліку, однак постійні зміни в економічній ситуації нашої країни вимагають регулярного коригування в ...

Фінансовий аналіз діяльності

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Сутність, методи та значення фінансового аналізу підприємства . 6 1.1. Основні засади, види та визначення поняття „фінансовий стан підприємства” .6 1.2. Інформаційно-правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства . 11 Розділ 2. Загальна характеристика діяльності ВАТ “ПАРИТЕТ” та проведення повного фінансового аналізу 14 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ “ПАРИТЕТ” . 14 2.2. Аналіз основних показників діяльності ВАТ „ПАРИТЕТ” .16 2.2.1. Аналіз майнової структури ...