Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

При переробці зерна на борошномельних, комбікормових та круп'яних підприємствах розкрадання сировини та готової продукції скоюються шляхом створення їх лишків за рахунок списання сиро­вини не за фактичними витратами, а розрахунковим способом. Ви­явлення таких розкрадань передбачає аналіз наступних документів:

розпорядження керівника підприємства про відпуск зерна для переробки;

накладної на відпуск зерна в переробку;

журналу зважування;

виробничого журналу начальника цеху;

рапорту про виробництво готової продукції;

накладної на здачу готової продукції на склад;

книги кількісно-якісного обліку;

звіту матеріально відповідальної особи складу про рух го­тової продукції.

Якщо при факті викриття необлікованих лишків можуть бути виявлені причи­ни, які спростовують або ставлять під сумнів подію корисливого зловживання, то протиправний вивіз хлібопродуктів з території підприємства є прямою ознакою скоєння злочину.

До найбільш поширених способів завуалювання протиправно­го вивозу зерна і хлібопродуктів відносять:

вивіз зерна або продукції з території підприємства за од­нією товарно-транспортною накладною кілька разів;

вивіз хлібопродуктів за межі підприємства за товарно-транс­портною накладною, яка після цього анулюсгься під виглядом зіпсо­ваної;

вивіз зерна або продукції та накладними, и лкил. заліачсна вага не відповідає фактичній вазі товару;

завищення ваги тари в документах про відправлення про­дукції.

При документуванні способів незаконного вивезення необліко­ваних лишків зерна і продукції з території підприємства необхідно здійснити дослідження первинних документів, якими оформляєть­ся вивіз товарів, а саме: перепусток на виїзд транспортного засобу з території заводу, товарно-транспортних накладних, книги реєстрації товарно-транспортних накладних, зважу вальних книг тощо.

3. В будівельних організаціях:

розкрадання будівельних матеріалів шляхом часткового їх неоприбуткування при надходженні від постачальників;

розкрадання матеріалів і грошових коштів шляхом завищен­ня в актах приймання фактичних обсягів виконаних робіт;

розкрадання грошових коштів шляхом включення в наряди фіктивних або виконаних у меншому обсязі робіт;

розкрадання грошових коштів шляхом завищення розцінок або відображення в нарядах ручного способу виконання робіт при фактичному здійсненні робіт механізованим способом;

розкрадання матеріальних ці нностей і грошових коштів шля­хом завищення витрат будівельних матеріалів у виробництві.

Розглянемо більш детально наведені вище способи розкрадан­ня майна будівельних організацій.

Ознаками розкрадання будівельних матеріалів шляхом част­кового їх неоприбуткування при надходженні від постачальників є наявність у підрядній організації незадоволених претензій чи рекла­мацій постачальникам щодо "недовантаження" матеріалів, а та­кож факти підписування комерційних актів та актів приймання ма­теріалів одними особами протягом певного періоду.

Механізм розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом завищення в актах приймання фактичних обсягів виконаний робіт полягає в тому, що в актах приймання відповідних об'єктів будівництва, а також у довідці форми № 3 підробляються найменування виконаних робіт та їх обсяги.

Для документування та виявлення даного способу розкрадання будівельних матеріалів необхідно використовувати такі документи:

договір постачання між підрядником та постачальником;

комерційні акти та акти приймання будівельних матеріалів;

товарно-транспортні накладні та подорожні листи;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Соціальні збори

Збір на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, зумовленими народженням і похованням Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності затратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. №2240-111. із змінами та доповненнями. 2. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного ...

Організаційні форми контролю

Організаційні форми контролю визначаються його суб‘єктами. За суб‘єктами контроль поділяється на: Державний Незалежний Контроль власника 1) Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме Фонд державного майна України, Міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України. Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює політику у сфері приватизації державного майна. Вінт розробляє проекти державних програм приватизації , орггнізровує контроль їх виконання. ...

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

На виконання програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. за №291 затверджено план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій та інструкцію про його застосування. Застосування плану рахунків на підприємствах здійснено в 2000 році з дати визначеної розпорядчим документом керівника ...