Search:

Ліцензування підприємницької діяльності

25) надання послуг з охорони громадян, державної та іншої власності;

26) виконання авіаційно-хімічних робіт;

27) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

28) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;

29) надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот) та послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів);

30) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

31) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;

32) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

33) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

34) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

35) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

36) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

37) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;

38) діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім ставків;

39) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

40) виробництво дисків для лазерних систем зчитування; експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

41) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.

Ліцензування наступних видів господарської діяльності здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах:

банківська діяльність;

діяльність з надання фінансових послуг;

зовнішньоекономічна діяльність;

канали мовлення;

електроенергетика та використання ядерної енергії;

освіта;

інтелектуальна власність;

виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів. До таких видів господарської діяльності відносяться:

видобування уранових руд;

видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;

надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).

Одержання ліцензії

Право видачі ліцензій мають відповідні міністерства, відомства, державні адміністрації і виконкоми місцевих рад народних депутатів відповідно до переліку органів, що видають ліцензії на окремі види діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для одержання ліцензії до відповідного органу ліцензування необхідно подати такі документи:

заяву, в якій зазначають:

1) відомості про заявника:

для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів;

для юридичної особи — найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код;

2) вид діяльності, на який заявник хоче отримати ліцензію;

засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

для окремих видів господарської діяльності також подаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (це можуть бути копії установчих документів, документів про рівень освіти і кваліфікації працівників, про право власності суб’єкта господарської діяльності на виробничі площі (або їх оренду), відомості про наявність та стан технічного обладнання тощо).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Арбітражне врегулювання спорів

П Л А Н : Вступ 3 1. Сутність та завдання арбітражного суду 4 2. Умови та строковість арбітражного врегулювання спорів .7 3. Підвідомчість справ арбітражним судам 8 4. Вирішення спорів арбітражним судом 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13 Вступ. Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання. У процесі господарювання між підприємствами, державними та іншими органами виникають, ...

Ліцензування підприємницької діяльності

Згідно з чинним законодавством ліцензуванню підлягають ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє середовище і безпеку держави. Для здійснення підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, необхідно одержати відповідну ліцензію і додержуватися ліцензійних умов, які встановлює Кабінет Міністрів України. Ліцензія – це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, відповідно до якого власник ліцензії має право ...

Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва

Фінансові ресурси п-ва: поняття, класифікація, і джерела формування. Кредитні ресурси п-ва та їх використання. Нематеріальні ресурси п-ва, поняття і види. 1. В умовах ринку важливе значення для забезпечення успішної діяльності п-в має їх ресурсне забезпечення, зокрема фінансове. Фінансові ресурси п-ва – це грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні п-ва і використовуються для покриття витрат в-ва і утворення різних фондів і резервів. Всі фінансові ресурси можна класифікувати за ознаками: залежно від джерел ...