Search:

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

суми, що сплачуються за послуги, пов’язані з пошуком і придбанням МШП (інформаційні, посередницькі та інші);

суми непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству;

суми ввізного мита;

заготівельні, вантажно-розвантажувальні транспортні затрати;

інші затрати, безпосередньо пов’язані з придбанням МШП (прямі: матеріальні, на оплату праці тощо).

Первісна вартість МШП, встановлених власними силами підприємства – це собівартість їх виробництва, яка визначається згідно з П (С) БО 16 “Витрати”.

Первісна вартість МШП, внесених до статутного фонду (капіталу) – підприємства – це узгоджена з усіма замовниками підприємства їх справедлива вартість.

Визначення справедливої вартості поведе у П (С) БО 19: сума за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між зацікавленими і незалежними сторонами. За справедливою вартістю прибуткуються МШП отримані підприємством безоплатно або в результаті обміну. Але при отриманні МШП в обмін на інші матеріальні цінності є свої особливості, які слід враховувати.

Якщо МШП, отримані в результаті обміну на подібні МШП, то їх первісна вартість буде відповідати балансовій вартості переданих. Але якщо балансова вартість переданих МШП більші від справедливої, первісна вартість отриманих МШП повинна відповідати справедливій.

Якщо МШП отримані в обмін на подібні запаси, то їх первісна вартість дорівнює справедливій вартості отриманих запасів.

Частина витрат до яких відносяться такі, як проценти за користування позиками, витрати на збут, ….. загальногосподарські та інші, до первісної вартості МШП не включаються. Вони відносяться до витрат того періоду, у якому здійснені.

Згідно з пунктом 15 П(с) БО 9 первісна вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у бухгалтерському обліку не змінюється крім таких випадків:

якщо знизилась їхня ціна;

якщо вони зіпсовані;

якщо вони застаріла або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Згідно з новим планом рахунків надходження (оприбуткування) МШП на склад і передання їх в експлуатацію.

Приклад 1.

Підприємство придбало спеціальний інструмент, у зв’язку і з чим направило у відрядження співробітників відділу постачання (на службовому автомібілі):

вартість інструмента - 8700 грн.;

сплачено посередникові за інформаційні послуги, пов’язані з пошуком цього спеціального інструмента – 84 грн.;

10

транспортні витрати (на автомобіль) – 170 грн.;

витрати на відрядження – 105 грн.

Крім того, підприємство за безготівковим рохрахунком прибдало канцтовари на суму 100 грн., частина яких на суму 80 грн. була видана співробітникам офісу.

Приклад 2.

Підприємство самостійно виготовило МШП, у результаті чого ним понесені такі затрати:

використано матеріалів на суму 1500 грн.

нарахована заробітна плата бригаді, що виконувала МШП, у сумі 340 грн.;

використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.;

надані послуги допоміжним виробництвам на суму 170 грн.;

частина встановлених МШП (15 шт.) видана для потреб цеху.


11

Приклад 1. Придбання МШП за плату.

Зміст операцій

Дт

Кт

Сума грн.

Відображена вартість інформаційних послуг посередника.

22

377

70

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ.

641

377

14

Відображені витрати на відрядження:

витрати на відрядження співробітників відділу збуту;

транспортні витрати.

22

22

372

372

105

170

Перерахована недоплата за інструменти постачальника.

371

311

8700

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ.

641

644

1450

Оприбуткування інструментів на склад підприємства (200 од.).

22

341

7250

Відображення рохрахунків по податковому кредиту з ПДВ.

644

371

1450

Сплачено посереднику за інформацію, послуги.

377

311

84

Перерахована передоплата за канцтовари продавцем за розрахунком.

371

311

120

Відображену суму надають кредит з ПДВ.

641

644

120

Оприбуткування канцтоварів на склад.

22

371

100

Відображений розрахунок по податковому кредиту з ПДВ.

644

371

20

Передана частина канцтоварів зі складу в експлуатацію.

92

22

80

Списані на фінансовий результат адміністративні витрати.

791

92

80

Передан частина інструментів зі складу в цех (20 од.).

23

22

759,50

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік інших матеріальних цінностей

Тара, її види, облік Тара по характеру використання в аптечній мережі ділиться на 3 види: оборотна; інвентарна; однообротна; До багатооборотної тари відносяться скляні балони, металеві ящики, дерев’яні ящики, бочки, бідони, банки, пляшки, мішки, тара з полімерних матеріалів. Інвентарна тара не продається, її використовують для зберігання лікарських засобів в аптеці: штанглази. Однооборотна тара не використовується одноразово, списується на основі акту (картонні коробки). Багатооборотна тара обліковується в 2-х ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Облік товарних операцій в торгівлі

План. організація обліку в торгівлі формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям облік товарних операцій в оптовій торгівлі облік придбання товарів облік реалізації товарів зі складів облік реалізації товарів транзитом облік товарних операцій у роздрібній торгівлі облік придбання товарів облік тари в роздрібній торгівлі облік реалізації товарі уроздріб облік реалізації товарів у розстрочку облік реалізації товарів у комісійній торгівлі облік товарних витрат у торгівлі облік операцій по патентуванню окремих видів ...