Search:

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Крім передачі МШП в експлуатацію, що не передбачає прямого вибуття МШП з підприємства, МШП можуть вибувати в результаті:

операції реалізації;

безоплатної передачі;

передачі як внеску до статутного капіталу (фонду) іншого підприємства;

ліквідації.

В усіх випадках вартість МШП на складі списується на субрахунки рахунків класу 9 “Витарти діяльності”.

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” – при реалізації.

947 “Інші витрати операційної діяльності” – у разі безоплатної передачі або внеску до статутного фонду.

Приклад 6.(3).

На підприємстві прийняте рішення про продаж частини МШП, що знаходиться на складі з причини їх незатребуваності.

Покупець був знайдений за допомогою посередника.

Ціна продажу МШП за договором купівлі-продажу склала 4800 грн. Вартість посередницьких послуг 200 грн.

Приклад 4.

Підприємством прийняте рішення про:

Безоплатну передачу МШП зі складу на суму 20 грн. у вигляді благодійної акції дитячому будинку.

Внесені до статутного фонду іншого підприємства частини внеску у вигляді МШП на суму 1500 грн.

Приклад 3. Реалізація МШП зі складу.

Зміст операцій

Дт

Кт

Сума

1.

Відображення реалізації МШП.

361

712

4800

2.

Відображені податкове зобов’язання з ПДВ

712

641

800

3.

Списана облікова вартість МШП

973

22

3500

4.

Списана вартість посередницьких послуг

949

377

116,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

Розділ 1 Теоретичні основи економічного контролю в Україні 1.1. Суть та функції економічного контролю. 1.2. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. 1.3. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. 1.1. Суть та функції економічного контролю Контроль за господарською діяльністю підприємств і організацій є однією із найважливіших функцій господарського керівництва і управління. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення ...

Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу

Мета: Закріпи теоретичні знання студентів. Технічні засоби: калькулятор, документація, робочі записи та умова завдання. Хід виконання роботи. Завдання: на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення; скласти початковий баланс із наведених даних вище; проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід; скласти оборотну відомість; відкрити синтетичні рахунки; скласти баланс на кінець періоду. Вихідні дані. За станом на початок звітнього ...

Облік інших матеріальних цінностей

Тара, її види, облік Тара по характеру використання в аптечній мережі ділиться на 3 види: оборотна; інвентарна; однообротна; До багатооборотної тари відносяться скляні балони, металеві ящики, дерев’яні ящики, бочки, бідони, банки, пляшки, мішки, тара з полімерних матеріалів. Інвентарна тара не продається, її використовують для зберігання лікарських засобів в аптеці: штанглази. Однооборотна тара не використовується одноразово, списується на основі акту (картонні коробки). Багатооборотна тара обліковується в 2-х ...