Search:

Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

Реферати » Економічні теми » Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

ЗМІСТ РОБОТИ:

Вступ

Основна частина:

1. Сучасний стан світового ринку алмазів, діамантів, ювелірних виробів: тенденції його трансформації, найбільші світові виробники

2. Ринок ювелірних підприємств України. Місце України на світовому ринку діамантів і ювелірних виробів.

2.1. Негативні тенденції розвитку і керування ЗЕД українських підприємств алмазогранильного комплексу як головна причина занепаду стратегічно важливої галузі

2.2. Значення ЗЕД для Вінницького алмазно-ювелірний заводу "Кристал"

3. Аналіз існуючої практики ведення ЗЭД на Вінницькому заводі "Кристал"

3.1. Недоліки існуючої стратегії ЗЭД Вінницького Заводу "Кристал".

3.2. Нові шляхи розвитку ЗЭД і впровадження заходів для підвищення її ефективності на Вінницькому заводі "Кристал".

Висновки

Перелік літератури

Додатки

1.Сучасний стан світового ринку алмазів, діамантів, ювелірних виробів: тенденції його трансформації, найбільші світові виробники.

Навіть для поверхневого ознайомлення із сучасним станом світового ринку алмазів, діамантів, ювелірних виробів важливо розуміти, що не існує алмазодіамантового комплексу як такого. Існує алмазодобувна промисловість і виробництво діамантів. "Між виробниками алмазів і гранильниками діамантів завжди є антагонізм", - вважає заступник міністра фінансів, керівник Гохрану РФ (найбільшої в російському алмазному бізнесі структури) ВолодимирСанько. На відміну від ювелірів, ці компанії зорієнтовані, насамперед, на експорт. Геніальний винахід "Де Бірс" - Центральна збутова організація (ЦСО), що захищала алмазовидобудівників від коливань кон'юнктури ринку. Галузь капіталомістка й інерційна, вона повинна мати надійну перспективу. У той же час ринок ювелірних прикрас дуже ризикований. Він надзвичайно чуттєвий до стану економіки. Наприклад, Японія два десятки років була другим у світі після США за обсягом попиту на ювелірні прикраси з діамантами ринком, але з часу азіатської кризи в середині 90-х років японський ринок практично зник. Усі ризики приймають на себе ювеліри й гранильники. Вони можуть розорятися і знову відроджуватися, як це відбувалося, наприклад, з московським заводом "Кристал". Втрати для економіки невеликі. Але якщо два роки простоїть гірничо-збагачувальний комбінат, то для його відродження будуть потрібні капіталовкладення в обсязі, необхідному для будівництва нового.

Діамантовий ринок більш диверсифікований, аніж алмазний. Там десятки тисяч покупців і продавців. Це зовсім інший ринок, що нічого спільного з алмазним ринком не має. З1960 по 1990рік, коли існували всього три алмазовидобувні країни -ПАР, Ботсвана, Росія – і DeBeers, зв'язок між цими ринками був дуже міцним. Із середини 90-х років ситуація змінилася. Поява на ринку нових виробників алмазів (наприклад, Канади, що виробляє сьогодні алмазної продукції на 300 млн.дол., а в найближчому майбутньому ця цифра збільшиться до 1млрд), неконтрольований характер видобутку внаслідок громадянської війни в таких країнах, як Сьерра-Леоне, Конго, Ангола, сприяли виходу частини алмазів з-під контролю одноканальної системи DeBeers. У результаті сфера впливу на ринку монополії скоротилася з 90%, як це було багатороків, до 65. Тобто, виникла ситуація, у якій збереження колишньої системи для DeBeers втратила сенс.

Зараз розгортається конкурентна боротьба на ринку неопрацьованих алмазів при перевищенні пропозиції над попитом. DeBeers вже не може контролювати величину пропозиції на ринку. Галузь пережила революцію, коли DeBeers відмовилася від практики регулювання світових цін шляхом поповнення стоків.

Виробництво алмазів

Ринок алмазів істотно відрізняється від ринку навіть самих рідких дорогоцінних металів таких як золото і платина, хоча спочатку ці ринки розвивалися в схожих умовах. Останнім часом у розвитку глобального діамантового бізнесу почали виникати цікаві процеси. Наприклад, Росія найближчим часом збирається зробити надбанням гласності відомості про запаси і видобуток алмазів. Причому вигідно це буде в першу чергу світовому монополісту зі звучним ім'ям. Та для початку спробуємо проаналізувати специфіку ринку алмазів від самого його зародження.

Історично золото,діаманти й інші дорогоцінні камені цінувалися за свою красу і рідкість: місць, де добувалися алмази, було дуже мало. Найвідомішим з них була Голконда в Південній Індії, звідкіля видобувалося більшість знаменитих великих алмазів середньовіччя. І за кожним з них тягнеться "шлейф" історії, часто кривавої. У процесі свого руху з Індії на Захід і ряду перепродаж алмази все більше піднімалися в ціні. Невипадково в Європі їхня вартість у кілька разів перевищувала первісну ціну на Сході. Колоніальні завоювання європейських держав в Азії мали на меті також і "експропріацію" коштовностей, у першу чергу алмазів. Не стояла на місці і наука. Учені проводили дорогі експерименти з алмазами, намагаючись визначити їхній хімічний склад. І поступово довели, що по своїй суті вони представляють добре знайомий вуглець, що має специфічні кристалічні ґрати (алмаз "горить", і в результаті виділяється той же самий вуглекислий газ, що і при горінні вугілля і графіту). На рубежі ХІ і XX століть були відкриті нові найбагатші родовища алмазів. Найбільшим з них стало родовище Кімберли в ПівденнійАфриці. Фахівці вивели цікаву закономірність: алмазні розсипи звичайно знаходили в глині, що заповнює своєрідні порожнини серед вулканічних порід, у так званих "кимберлитових трубках". Принцип кимберлитових трубок допоміг у пошуку нових родовищ природних алмазів: їх знайшли не тільки в Південній, але й у Центральній і Західній Африці. А дослідження області древнього вулканізму в Східному Сибіру уже в роки існування СРСР дозволило радянським ученим знайти найбагатші родовища алмазів у Якутії. Учені-геологи також визначили основний принцип формування алмазних родовищ: у древні часи вони утворилися в умовах високої температури після виверження магматичних порід з вулканів при одночасній наявності високог отиску. Так з'явився науковий базис для алмазного виробництва.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання

Насамперед зауважу, що капітал є не що інше, як система відносин власності. До національного капіталу треба включати весь капітал, який: по-перше, має походженням національну економіку (офіційну і "тіньову") та її ж обслуговує; по-друге, має походженням національну економіку, але обслуговує іноземні економіки; по-третє, є результатом використання національних капіталів в іноземній економіці. А тепер я хотів би привернути увагу учасників "круглого столу" до дуже вагомого, а за сучасних умов, майже ...

Інфляція в Україні та шляхи її усунення

Вступ. Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” ...

Доступність економічної освіти

1. Вища освіта в Україні. Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту Економічна освіта – це підготовка фахівців для економічних служб, підприємств і спеціальних економічних організацій (фінансових, банківських, статистичних, аудиторських, маркетингових та ін.), а також формування необхідного мінімуму професійних економічних знань у спеціалістів різних галузей економіки і широкого кола працівників підприємницьких структур. Вища освіта в Україна має таку структуру: 1. До структури вищої освіти входять освітні й ...