Search:

Норми і нормативи праці

Серед егоїстичних мотивів можна виділити дві групи мотивів по їх орієнтації на процес роботи, результат роботи. В першому випадку мотиви зумовлені змістом роботи, умовами праці, взаємовідносинами між співпрацівниками, можливістю прояву здібностями. В другому випадку можуть бути три основні мотиви: значимість роботи, матеріальна винагорода, вільний час.

2. Поведінка людини визначається цілями і засобами, їх досягнення. Основні цілі діяльності:

матеріальні блага;

влада і слава;

знання і творчість;

духовне удосконалення.

Засоби як способи досягнення цілей можна поділити на три групи:

любі, в тому числі і кримінальні;

тільки законні;

відповідаючи нормам релігійної моралі.

Матриця – “Цілі-засоби” для 90-х рр.

Цілі

Засоби

Любі в тому числі кримінальні

Тільки законні

Відповідають прийнятій моралі

Матеріальні, слава і влада

25

45

5

Знання і творчість

5

5

5

Духовне удосконалення

0

5

5

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Форми власності

План Вступ Поняття про функціональні форми власності Еволюція відносин власності Об’єкт власності. Земля та інформація як об’єкти власності Корпоративна форма власності Висновки Список використаної літератури Вступ Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображає, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з іншого — спосіб поєднання робочої сили з засобами ...

Ефективність використання оборотних фондів

Раціональне та економне витрачання окремих елементів оборотних фондів підприємств має неабияке економічне значення. Це зумовлюється пос­тійним збільшенням абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції в різних галузях народного гос­подарства, переважаючою часткою матеріальних витрат у загальній її вартості. Економія матеріальних ресурсів, що характеризується зниженням абсолютної та питомої витрати окремих видів ресурсів, дає змогу з такої самої кількості сировини й матеріалів виготовля­ти ...

Стратегія підприємств

Стратегія підприємств Прогнозування в системі стратегічного управління. Прогнозування в системі стратегічного управління. Економічні відносини між окремими підрозділами підприємств різного типу. Роль фінансового забезпечення стратегічного планування. 1. Прогнозування в системі стратегічного управління. Багато з припущень, по яких орієнтується керівник, відносяться до умов майбутнього, над якими керівник не має ніякого контролю. Однак ці припущення необхідні для багатьох операцій планування. Отже, чим точніше керівник ...