Search:

Оцінка ризиків

4. Проектні ризики зумовлені особливостями його життєвого циклу. Для оцінки ризику при виборі варіанта інвестування можна застосувати метод експерних оцінок ризиків у різних фазах проекту.

При аналізі ризиків у передінвестиційній фазі оувнюють фінансово-економічну життєздатність проекту, організаційно-технічний потенціал, функції та завдання основних учасників, виконувані роботи й рівень гарантій по інвестиціях та кредитах.

В інвестиційній фазі оцінюють структуру управління проектом, перебіг реалізації проекту і якість виконання проектних робіт.

В експлуатаційній фазі оцінці підлягають фактори, які негативно влпивають на реалізацію проекту. Це затримка будівництва, перевищення витрат, непогодженість щодо фінансування, неспроможність контрагентів, втручання держави, виникнення збитків, підвищення цін на сировину та енергоносії, некваліфіковане управління персоналом.

Аналіз ризиків у передінвестиційній фазі лежить в основі вибору варіанта інвестуваня, однак при цьому прогнозуються ризики і в інвестиційній та експлуатаційній фазах.

Як приклад застосування методу експертних оцінок ризиків рекомендується нижче наведена схема.

Оцінка ризиків у різних фазах проекту

Фактор ризику

Пріорітет

V

Середня оцінка P

Вага

W

Ймовірність

P x W

1

2

3

4

5

1. Передінвестиційна фаза

1. Розробка концепції проекту (правильна, помилкова)

3

8

0.4

3.2

2. Ефективність інвестицій (ефект є, ефекту немає)

1

6

4

24

3. Місце розтащування об’єкта (доступне, важкодоступне)

3

5

0.4

2

4. Ставлення місцевої влади (констурктивне, деструктивне)

3

5

0.4

2

5. Прийняття рішення щодо інвестування (витрати мінімальні, вигоди максимальні)

3

7

0.4

2,8

Разом

34

2. Інвестиційна фаза

Платоспроможність фірми (стабільна, нестабільна)

1

9

4

36

Зміна в технічному й робочому проектах (немає змін, істотні зміни)

3

7

0.4

2.8

Зрив строків будівництва (немає, ризик значний)

2

9

2.2

19.8

1

2

3

4

5

Зрив строків поставок сировини, матеріалів, комплектуючих (немає, ризик значний)

2

8

2.2

17.6

Кваліфікація персоналу (висока, низька)

3

3

0.4

1.2

Підвищення цін на сировину, енергію, комплектуючі через інфляцію (понад 5%, понад 100%)

3

4

0.4

1.6

Підвищення вартості обладнання внаслідок влютних ризиків (понад 5%, понад 10%)

3

3

0.4

1.2

Невиконання контрактів партнерами (немає, ризик значний)

3

5

0.4

2

Підвищення витрат на зарплату (понад 5%, понад 100%)

3

4

0.4

1.6

Підвищення витрат у зв’язку з несподіваними державними заходами податкового і митного регулювання (немає, ризик значний)

3

8

0.4

3.2

Разом

87

3. Експлуатаційна фаза

Забезпеченість обіговими коштами (висока, низька)

3

6

0.4

2.4

Поява альтернативного продукту (конкурентоспроможність висока, низька)

3

5

0.4

2

Рівень інфляції (низький, високий)

3

4

0.4

1.6

Неплатоспроможність споживачів (незначний час, тривалий час)

2

8

2.2

17.6

Зміна цін на сировинк, матеріали, перевезення (падіння на 10%, зростання на 10%)

2

4

2.2

8.8

Надійність технології (достатня, недостатня)

3

4

0.4

1.6

Щомісячне зростання ставки рефінансування (до 5%, понад 5%)

3

3

0.4

1.2

Недостатній рівень заробітної плати (зростання на кожен процент інфляції, зниження при зростанні інфляції)

2

8

2.2

17.6

Загроза забруднення довкілля (є, немає)

3

2

0.4

0.8

Ставлення др проекту населення і влади (позитивне, вкрай негативне)

3

3

0.4

1.2

Разом

54.8

Всього по фазах проекту

175

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

"Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, ...

Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

Зміст 1. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. 2. Етапи процесу контролю. 3. Стилі керівництва. 1. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Організація – це форма об’єднання людей з метою досягнення певних цілей на засадах позаособистих стосунків. Рис. 1. Поняття середовища організації Середовище організації – це сукупність певних обставин і факторів як у середині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. Організація ...

Оцінка ризиків

план Цілі і завдання аналізу проектних ризиків. Поняття проектних ризиків Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування Кількісний підхід до оцінки ризику Аналіз чутливості Аналіз сценаріїв Імітаційний метод Монте-Карло Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику Управління проектними ризиками Література: Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. – Київ, “Молодь”, 1997. ...