Search:

Оцінка ризиків

= - 50000 + 5000 · (10-4-3) · 3,791 = 6861 грн.

(3,791 – це величина ануїтету надходжень від проекту при ставці дисконту 10% за 5 років).

Оскільки NPV позитивна, проект є доцільним.

Розрахунок еластичності NPV за змінними проекту та критичних значень показників проекту наведено у таблиці.

Аналіз чутливості проекту і важливості змінних

Показ-ники

Базове знання показника

Базва NPV

Зміна показника

Нова величина NPV

% зміни NPV

еластичність NPV

рейтинг показника, важливості

можливість прогнозування показника

критичне значення показників NPV = 0

віднос-на

нове значення

Ставка дисконту

10

6,861

↑ 10 %

11%

5440

20,7

0,207

5

середня висока

19 %

Обсяг продажів

5000

6,861

↓ 10 %

4500

1180

82,8

0,288

3

середня низька

4396

Ціна

10

6,861

↓ 10 %

9

-1200

276

0,76

1

залежно від про-дукту

9,6

Затрати на працю

4

6,861

↑ 10 %

4,4

-717

110,5

1,105

2

середня низька

4,3

Затрати на матеріали

3

6,861

↑ 10 %

3,3

1178

82,8

0,828

3

висока

3,4

Період життя

5

6,861

↓ 10 %

4,5

1865

72

0,72

4

низька

7,5

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Лідерування

План лекції Поняття і сутність лідерування. Поведінкові теорії лідерування. Ситуаційні теорії лідерування. 1. Поняття і сутність лідерування В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці, в процесі якого менеджери отримують повноваження, тобто право впливати на поведінку підлеглих для забезпечення цілей діяльності організації. Наявність права впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування, але ще не гарантує ефективності такого впливу. Існують різні способи реалізації ...

Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

"Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, ...

Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

1. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. 2. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті. 3. Система прогнозування фінансової діяльності. 4. Література. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування Керувати — значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати. Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльності і керування підприємством являється планування, у тому числі фінансове. У ринковій економіці ...