Search:

Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

З середини 1993 р. реальна заробітна плата в Україні коливалась на рівні лише 30-40% від заробітку 1990 р. Девальвація гривні протягом вересня-грудня 1998 р. зменшила реальну заробітну плату у доларовому еквіваленті до рівня близько 50 ам. доларів. У липні 1998р. місячний заробіток в Україні становив 83,5 ам. дол., а у жовтні – вже 48,4 ам. дол., тобто зменшився за три місяці на 42%. Така заробітна плата є образливо-низькою для українського працівника.

Гострою проблемою стала надмірна диференціація рівня заробітної плати по галузях національної економіки. Найвищий заробіток сьогодні мають працівники в сфері фінансування, кредитування та страхування, що не є нормальним. Неможливо розраховувати на майбутнє економічне піднесення, якщо заробітна плата робітників виробничої сфери (насамперед промисловості) не є суттєво вищою порівняно із середнім рівнем заробітку по економіці (див. табл. 2 ).


Таблиця 2

Диференціація середньомісячної заробітної плати працівників по галузях національної економіки України (1998р.)[2]

Галузь економіки

Всього, грн.

В % до середнього рівня по економіці

Фінансування, кредитування та страхування

334

217,7

Авіаційний транспорт

330

215,0

Морський транспорт

292

190,5

Зв’язок

221

144,0

Інформаційно-обчислювальне обслуговування

217

141,2

Апарат органів державного і господарського управління, органів управління кооператив-них і громадських організацій

206

134,3

Залізничний транспорт

206

134,3

Міський електричний транспорт

204

132,6

Комунальне господарство

200

130,4

Промисловість

186

121,5

Наука та наукове обслуговування

185

120,6

Будівництво

183

119,5

Матеріально-технічне постачання і збут

178

115,8

Заготівлі

163

106,3

Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служба

163

106,3

Фізична культура і спорт

145

94,4

Житлове господарство

141

91,7

Торгівля

136

88,5

Освіта

129

83,8

Охорона здоров’я

125

81,7

Мистецтво

119

77,5

Лісове господарство

115

75,0

Соціальне забезпечення

107

69,7

Невиробничі види побутового обслуговування населення

106

69,1

Сільське господарство

88

57,2

Громадське харчування

79

51,3

Виробничі види побутового обслуговування населення

78

51,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

Консалтинг – це професійна допомога з боку фахівців з управління господарством керівникам і управлінському персоналу різних організацій (клієнту) в аналізі і рішенні проблем їхнього функціонування і розвитку, здійснювана у формі рад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень. Власне кажучи під консалтингом розуміється те, що в нашій країні раніше називалося "апровадженням науки у виробництво". Однак консалтинг – поняття ринкової економіки, і потім він відрізняється від науково-впроваджувальної ...

Ціна - її суть та процес формування...

П л а н Вступ. Ціна як категорія ринкового господарювання. Система цін в Україні. Джерела інформації про ціни. Ціна за способом формування. Функції цінової системи. Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва. Ціноутворення на підприємстві. Основні принципи ціноутворення. Аналіз ціноутворюючих факторів. Процес ціноутворення на підприємствах України. Методики встановлення цін за географічною ознакою. Методи непрямого ціноутворення. Управління цінами. Вплив ціни на економічні процеси та відносини. ...

Глобальні проблеми міжнародної економіки

Проблеми взаємодії людини та природи у світовій економіці найбільш гостро позначилися на сучасному етапі, хоча були помічені вже давно. Видатні економісти попередніх епох неодноразово підкреслювали діалектичну єдність природного та соціального, природного та суспільного на всіх рівнях людських відносин. Людське суспільство має внутрішні зв’язки з природним середовищем через виробничу діяльність, яка залежить від форми соціальної організації та характеру виробничих відносин, притаманних тому чи іншому ...