Search:

Аналіз виробничого травматизму

прибрати робоче місце;

ретельно вимити руки теплою водою з милом;

вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення;

пройти в спеціально обладнаному приміщенні сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування.

4.5. Захист від статичної електрики. Розрахунок захисного заземлення.

Для запобігання створенню значної напруженості та захисту від статистичної електрики у приміщеннях з ПЕОМ використовують нейтралізатори та зволожувачі повітря. Всі ПЕОМ повинні бути заземлені (занулені).Підлога повинна мати антистатичне покриття. Захист від статичної електрикиповинен проводитись згідно з санітарно-гігієнічними нормами напруженості електричного поля, які є допустимими. Ці рівні не повинні перевищувати 20 Кв протягом години (ГОСТ 12.1045-84).

Розрахунок захисного заземлення.

Металеві неструмоведучі частини електрообладнання і електро-установок при порушенні ізоляції між ними і їхніми струмоведучими частинами можуть опинитися під напругою. У таких аварійних умовах дотик до неструмоведучих частин установок рівнозначний дотику до струмоведучих частин.

Усунення небезпеки ураження електричним струмом при такому переході напруги на неструмоведучі частини електроустановок здійснюється за допомогою захисного заземлення.

Під захисним заземленням розуміють з’єднання металічних неструмоведучих частин електроустановок із землею через заземлюючі провідники та заземлювачі для створення між цими частинами і землею малого опору.

Для захисного заземлення застосовують заземлювачі із труб. Це декілька металічних труб діаметром 25-50 мм, довжиною 2-3 м, які забивають в землю на відстані 4-6 м одна від одної і з’єднюють між собою металічною трубою. Остання проходить в приміщення, з’єднюється з внутрішнім контуром.

Розрахунок зводиться до визначення необхідної кількості труб заземлювача і довжини металічної труби, яка з’єднює вертикальні заземлювачі.

Для розрахунку захисного заземлення використовуються формули:

Визначення кількості труб заземлювача

Н = ОЗ*ІС / Об*Іе

Об – необхідний безпечний опір заземлення (для електричного

устаткування 4 Ом);

Оз – опір одного заземлювача;

Іс – коефіцієнт сезонності (1,0 –1,75);

Іе – коефіцієнт екранування (0,9);

Визначення опору одного заземлювача (в сантиметрах)

Оз = Р / Л * 0,366 (lg 2Л / Д + ½ lg ((4Т + Л) / (4Т-Л)))

Р – питомий опір грунту (10000-30000 Ом, см);

Л – довжина заземлювача (2-3 см);

Д – діаметр труби (25-50 мм);

Т – відстань від поверхні до середини заземлювача (1,6-2,3);

Визначення довжини з’єднючої труби (в метрах)

Лт = 1,05 * А *Н

А – відстань між трубами;

Н – кількість труб;

Представити схему розміщення заземлювачів в масштабі згідно проведених

розрахунків.

Розрахунок

Іс = 1,0; Р = 10000 Ом*с; Д = 50 мм;

Іе= 0,9; Т = 2,3м; Т = 3м; А = 4м; Об = 4 Ом

Визначаємо опір одного заземлювача

Оз = Р / Л * 0,366 *(lg 2Л / Д + ½ lg ((4Т + Л) / (4Т-Л))) =

= 10000 / 300 * 0,366 *(lg 2*300 / 500 + ½ lg ((4*230 + 300) /

/ (4*230-300))) = 33,3 * 0,366 *(lg 120 + 0,5 lg 1,96) =

=33,3 * 0,366 (2,08 + 0,5 * 0,29) = 27,12 (Ом)

Визначаємо кількість труб заземлювача:

Н = (Оз * Іс) / (Об * Іе) = (27,12 * 1,0) / (4 * 0,9) = 8 (труб)

3) Визначаємо довжину з’єднючої труби:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

Секретар-референт має легку фiзичну роботу з постiйним робочим мiсцем, так як вiн знаходиться бiльшу частину робочого часу (бiльше 50% або бiльше двох годин) на одному робочому мiсцi, не докладаючи при цьому тяжких фiзичних зусиль. В холодну пору року в примiщеннi де працює секретар-референт температура повiтря 24 0С, що становить допустимого значення, так як згiдно з ДСТУ 12.1.005-88 допустима температура повiтря знаходиться в дiапазонi вiд 20 до 24 0С (оптимальна становить 21-23 0С).Це не має шкідливих наслідків для ...

Надання першої медичної допомоги

Загальна ціль заняття: набути практичні навики в наданні першої медичної допомоги: - вивчити принципи надання першої долікарської допомоги; - вивчити особливості травматизму ; - вивчити загальні міроприємства по попередженню професійних захворювань в сільському господарстві. Практична частина 1. Вивчити теоретичну частину. 2. Відповісти письмово на вказані викладачем не менше як на 8 питань. Теоретична частина Види травм на сільськогосподарських роботах Гру-па Характер робіт Причини травм Види пошкодження 1 ...

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю можна вважати глобальними. Найважливішими з них є: проблема збереження миру на Землі, забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу, екологічна та проблема забезпечення життєдіяльності та якості життя людини. Проблема збереження миру на Землі - найважливіша, оскільки під час виникнення глобального військового конфлікту в світі, нашпигованому ядерною зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс. ...