Search:

Що повинен знати менеджер

Процес керування базується на перебуванні і постановці мети. Однак потім настає етап планування, тобто дослідження і визначення шляху досягнення мети. Тому що, не спланувавши заздалегідь, як можна домогтися результату, тільки даремно витрачати гроші і час. Тільки тоді, коли планують, і можна організувати процес і визначити, хто за сто відповідає (структура керування процесом), що й у якій послідовності варто починати (хід процесу), які засоби для цього необхідні (забезпечення процесу) і т.д.

Розвиваючи далі процес керування, приходимо до важливого моменту - відділення менеджера від "виробничника", що якнайбільше роботи прагне зробити сам, не довіряючи своїм підлеглим. Отже, підтверджується ще один принцип В. Зигерта і Л. Ланга: хто робить - не керує, хто керує - не робить. Йому цілком відповідає просте американське визначення процесу керування: "Робити що-небудь руками інших". Таким чином, менеджер делегує частину своїх функцій на відміну від "виробничника", що усі прагне зробити сам навіть на шкоду здоров'ю.

"Виробничники" є самими кращими службовцями для самих себе. Але одні ці люди не вміють робити: вони не створюють умов росту інших. Отут і виникає поняття "мотивація". Одна з основних задач менеджера - створити спонукальні стимули для людини, при яких у нього виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. "Виробничник" же не вміє керувати, тому що він нікому не дає можливості показати, на що той здатний. Він привласнює успіх і тим самим позбавляє інших основного стимулу. Звідси випливає ще один принцип західного менеджменту: керувати - значить приводити до успіхів інших.

Менеджерів, чи керуючих завжди цікавило, при яких умовах людин мотивований до роботі з чужого завдання, що їм рухає, що змушує приносити великі жертвы і напружувати всі сили, роблячи свою справу, і що навіть при сприятливих умовах приведе до упертості, нудьги і байдужності. По цьому питанню існує ряд теорій: американського медика і психолога Абрахама Маслоу (суть його теорії в розходження головних поведінкових мотивів, перший з який - це задоволення базисних потреб: "подих, спрага, голод, тепло", а вищий - "самореалізація", прагнення людини реалізувати себе у своїй справі, у своєму утворі), американського психолога і фахівця в області економіки праці Ф. Херцберга. Він прийшов до висновку, що є фактори, що, якщо їхня дія не достатня, позбавляють людини радості праці, але якщо їхні дії спрямовані на особистість, здатні викликати цю радість.

Якщо, приміром, робоче місце захаращене, темне і непривабливе, то тяга до праці помітно знижується. Якщо ж воно чисте й у эргономическом відношенні бездоганно, то вже за рахунок тільки цього виникає виражена мотивація до праці.

Херцберг відніс ці фактори, що дійсно активізують трудову діяльність. При цьому особливу роль грають відчуття успіху і зв'язане з ним визнання. Очевидна паралель з мотивом самореалізації в Маслоу. Не меншим мотивом, як вважає Херцберг, є сам процес праці: його привабливість, здатність викликати інтерес і можливість, що представляється, показати себе.

Проводячи експерименти і різний рід дослідження, Херцберг разом з іншими експертами виробили 15 критеріїв мотивуючої організації праці.

1. Будь-які дії повинні бути осмисленими.

2. Більшість людей випробує радість від роботи.

3. Кожний на своєму робочому місці хоче показати, на що він здатний.

4. Кожний прагне виразити себе в праці.

5. Практично кожний має свою власну точку зору на те, як можна поліпшити свою роботу, її організацію.

6. Людям подобається відчувати свою значимість.

7. Кожна людина прагне до успіху.

8. Успіх без визнання приводить до розчарування.

9. По тому, яким способом, у якій формі і з якою швидкістю співробітники одержують інформацію, вони оцінюють, яка їхня реальна значимість.

10. Співробітникам не подобається, щоб рішення про зміни в роботі і на робочих місцях, навіть якщо ці рішення це позитивно, приймалися без них ведена, не з огляду на їхні знання і досвід.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Японський досвід управління персоналом

Поряд з американськими системами, на яких базуються формування, розвиток і управління персоналом, а також організація роботи з резервом, зупинимося на японській практиці. На мал. 1. приведена концептуальна схема японської системи управління, що визначає напрямки кадрової політики й організації кадрової роботи в японських корпораціях і фірмах, для того щоб домагатися якісно нових результатів, більшої віддачі від кожного керівника. Мал. 1. Концептуальна схема японської системи управління Особистість функціонування японської ...

Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

1. Загальне поняття групп та їх класифікація. Причини виникнення груп Існує багато підходів до визначення груп, і майже всі автори підкреслюють, що учасники груп повинні, перш за все, психо­логічно усвідомлювати існування один одного і конкретну функцію. Р.Фалмер подає визначення, яке охоплює характеристики, притаманні для більшості тлумачень. Група визначається як двоє або більше людей, які: 1) взаємодіють з кількома або всіма членами групи безпосередньо через мережу зв'язків; 2) поділяють одну мету або кілька спільних ...

Що повинен знати менеджер

У своєму рефераті я спробую розкрити основні риси, якими повинен володіти менеджер. Але перед цим, мені здається, потрібно дати визначення людям, що працюють по цій спеціальності. Стосовно до економіки менеджерами називають фахівців, що, використовуючи різні методи і тактику керування, сприяють досягненню чи організацією підприємством визначених цілей. Методи досягнення цілей можуть бути різні. Зараз за кордоном отримали широку підтримку представники "школи людських відносин", що досліджують проблеми мотивації ...