Search:

Що повинен знати менеджер

дарти обслуговування теж значною мірою спираються на самоконтроль, політику відкритих двер, перерозподіл ресурсів незалежно від розумінь усередині корпоративної політики. Усе це породжує найважливішу внутрішню зосередженість - зосередженість на людях. Але неможливо досягти успіху без видатних менеджерів, здатних повести за собою людей. Як поводиться ідеальний менеджер? У чому складається мета навчання керуючих? Ці питання люди почали задавати собі не сьогодні, хоча як не дивно, і зараз вони залишаються настільки ж актуальними, як і наприкінці 60-х років, коли й Америка і Європа переживали дійсний бум менеджменту. У школах бізнесу й університетах сформувалося два найбільших напрямки. Перше було орієнтовано на розрахунки, воно бачило в кількісних методах керування підприємством, спрямованих на одержання оптимальних обсягів прибули, задачі кожного гарного керуючого. Переможний хід комп'ютерів зміцнило ці представлення. Керуючі інформаційні системи можуть обробляти мільйони цифр, знаходити потрібні комбінації і сигналізувати і варіантах рішень, що є з більшою імовірністю оптимальними. Це напрямок менеджменту і зараз актуально. Інша школа бачила джерела розв'язуваних проблем не в цифрах, а в людях, праця яких лежить в основі всіх результатів. Її представники вважають важливим розгадати загадки того чи іншого поводження людей у рамках організації і виявити, коли і при яких умовах люди працюють найбільше чи ефективно, навпаки, що відвертає їх від роботи і викликає апатію. Центральним поняттям стала мотивація. Такої позиції дотримують представники вже знайомої "поведінкової школи". Один з дослідників цієї проблеми йшов свершенно особливим шляхом, але він дотепер робить дуже серйозний вплив на процес навчання керуючих. Мова йде про професора Роберті Блейке і його "ґратам" менеджменту. Що таке "ґрати" менеджменту? Кожен керуючий повинний знати свою "ґрати", вона допоможе мати правильне орієнтування, чіткіше визначити кваліфікацію. Р. Блейк і його співробітниця Джейн С. Мутон уже давно, до ідей, що одержали сьогодні визнання, "гуманізації", прийшли до висновку, що будь-який результат досягається в "силовому полі" між виробництвом і людиною. Перша "силова лінія" веде до максимального обсягу виробництва, що виражається в різноманітних формах товарів і послуг. Постійними цілями тут, зокрема, є максимально високий обсяг прибули, зниження витрат виробництва і т.п. Якщо при цьому спробувати підвищити продуктивність за будь-яку ціну без оглядки на співробітників, те це може привести до жалюгідних результатів. Друга "силова лінія" спрямована на людину. Вона націлена на те, щоб умови праці найбільшою мірою відповідали його потребам і бажанням. Гарне самопочуття і задоволення роботою - от друга мета. Менеджеру необхідно мати організаторські здібності. Адже керування виробництвом полягає насамперед у посібнику людьми, колективом чи підприємства його підрозділів. Цікаві висловлення з цього приводу А. Файоля. Значення різних здібностей (а відповідно і знань) менеджерів для виконання різного виду робіт він зобразив графічно (див. малюнок нижче). А. Файоль вважає, що чим вище ранг менеджера, тим більше значення для нього мають адміністративні здібності. Роль технічних здібностей при цьому зменшується. З такою точкою зору сьогодні згодна більшість фахівців в області менеджменту. Любою самий талановитий і працездатний менеджер не зможе домогтися успіху, якщо він не вміє правильно організувати і спланувати свою роботу, сполучити оперативний посібник виробництвом з роботою над перспективними питаннями. Менеджеру треба мати здатності передбачати майбутнє, не заспокоюватися на досягнутому, вишукувати нові можливості і резерви, постійно ставити перед колективом нові напружені, але реальні задачі по розвитку й удосконалюванню виробництва. Оперативний посібник виробництвом полягає в умінні менеджера швидко знайти і прийняти конкретне рішення різних задач,

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Жінки в сучасному бізнесі

Більшість чоловіків впевнені, що жінка легким порухом руки може занапастити будь-яку справу, бо занадто залежна від своїх емоцій, інтуїції, переживань та настроїв. А отже, їм нічого не варто перетворити бізнес на базар, а політичну дискусію на істерику. Думки представниць слабкої половини з цього приводу розбіжні. Легенди і міфи про ділових жінок Існує безліч міфів про те, чого це жінка раптом розірвала зачарований трикутник kuche, kinder, kirchen і подалася в бізнес. Причому серед міфотворців жінок не менше, аніж ...

Конфлікт як інструмент розвитку організації

Зміст Вступ 1. Що таке конфлікт? .5 2. Основні причини виникнення конфлікту……………… ……11 3. Функції та типологія конфліктів……………………………… 14 4. Список використаної літератури…………………………… … 20 Вступ Реальне життя організацій – це складний клубок виробничих, організаційно-управлінських та міжособистісних відносин. Ці відносини охоплюють особистості співробітників загалом, але між ними ніколи не існує повної взаємної узгодженості. Жодна організація, навіть найславетніша, не може бути уявлена як відмінно налагоджений механізм ...

Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

Зростаюча інтенсивність експлуатації природних ресурсів, кризовий стан економіки в перехідний період збільшують ризик виникнення техногенних катастроф, не дозволяють як державі, так і окремим природокористувачам виділяти в повному обсязі кошти, необхідні для здійснення заходів щодо зниження рівня впливу на навколишнє середовище, вимагають розробки оптимальної еколого-економічної стратегії подальшого розвитку водного господарства, що розширить можливості управління ним та рівнем екологічної безпеки. В останні роки стає ...