Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Отже, відома жіноча українська організація в Австралії робить все для розширення культурних зв'язків з материковою Україною. Така співпраця дасть можливість українській діаспорі глибше і всесторонньо знати про події, які відбуваються на українській землі. Взагалі, організаційне життя українців в Австралії координує Союз українських організацій в Австралії, куди входять і жіночі. В сучасних умовах він налічує біля двадцяти організацій.

Важливу сторінку в розвиток суспільних та культурних зв'язків з материковою Україною вписали українські жіночі організації Канади. Після другої світової війни починають поступово розширюватися культурні зв'язки між канадською українською діаспорою і Україною. Більш-менш постійно відбувався обмін делегаціями, канадські кореспонденти українського походження через свої матеріали всесторонньо інформують про життя українського народу на материку.

Багатогранною і корисною в розширенні культурних зв'язків є діяльність Конгресу канадських жінок. Відділ жінок українського походження при організації займається збором коштів, одягу для бідних українського походження багатьох країн, у тому числі і для українців на материку.

При Товаристві об'єднаних українських канадців жіноча секція систематично виступає за поліпшення економічного становища українських громадян, сприяє поширенню української культури, її традицій та звичаів серед української молоді. Серед активісток жіночої секції Товариства об'єднаних українських канадців були жінки українського походження - М. Скрипник та О. Беркета, які часто відвідували Україну. Вони зустрічалися з жителями Києва, побували в західноукраїнських селах розповідали про життя українців за кордоном, їх досягнення та проблеми. Про свої зустрічі М. Скрипник і О. Беркета розповідали потім у себе на канадській землі.

У сучасних умовах виникають нові жіночі громадські організації, які активно включаються в розширення культурних зв'язків. Серед них – Союз українок Канади, Ліга українських католицьких жінок, жіночі асоціації Ліги визволення України та інші, які всесторонньо працюють над встановленням і розвитком культурних контактів з Україною. Вони через сприяння діяльності Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном, яке виникло ще в 1960 році, розширювали можливості обміну делегаціями, ансамблями, науковими досягненнями, пресою, художніми виставками і т.д. У роки незалежності України сюди змогли приїхати зі своїми концертними програмами з Канади жіночий хор "Левада", "Веснівка".

Багатоплановою діяльністю характеризувались у Канаді такі організації, як Жіноча громада, відділ Міжнародної жіночої ради. Названі жіночі організації українок Канади надавали фінансову допомогу українській спільноті, засновували школи, гуртожитки, дешеві кухні. Жіночі організації українок Канади перш за все переслідували мету – сприяти розвитку української громади на канадській землі та організовувати реальну допомогу материковій Україні, розширювати культурні зв'язки з батьківщиною.

Центральне місце в розвитку всебічних культурних контактів між материковою Україною і діаспорою відігравали і відіграють жіночі організації українок у СІЛА. Першою жіночою українською громадською організацією в СІЛА була організація "Сестринський союз св. Ольги", яку створили ще в 1897 р. Вона займалася культурно-освітньою діяльністю і благодійництвом. Особливо сприяла розвитку художньої самодіяльності, організовувала чимало поїздок американських українців на Україну для навчання у вузах, ознайомлення з життям, культурою, наукою. Значно менше, але і з України в останні роки на запрошення виїздили на навчання у вищих закладах українські студенти. Активно діє з самого початку свого існування Союз українок Америки. Багато його відділень функціонують у різних містах з розвитку культурно-освітніх зв'язків. Союз головним своїм завданням вбачає організацію гуртків художньої самодіяльності, народного прикладного мистецтва, літературно-історичних конкурсів. Союз українок Америки на особисті кошти організував у Нью-Йорку свій Український музей, в якому знаходяться твори народного мистецтва українських авторів. Позитивним у його діяльності є те, що з виставками цих творів могли ознайомитись і на материковій Україні, куди неодноразово приїздили співробітники музею. Слід відмітити, що з задоволенням і захопленням відвідували ці виставки і на українській землі. У сучасних умовах на кошти Союзу українок Америки доставлено велику кількість різноманітної літератури в Україну, яка значно ширше і глибше допоможе пізнати маловідомі сторінки з історії та культури українського народу, ті сторінки українського життя, які в різні часи в силу певних причин об'єктивно не висвітлювались, а значить – і не вивчалися.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Види виборів та виборчих систем

Зміст Мажоритарна система. Пропорційна система. Система напівжорстких списків. Система з єдиним голосом. Змішана виборча система. Види виборів та виборчих систем Вибори — багатогранне і складне суспільне явище. У них беруть участь майже всі або абсолютна більшість виборців. Це наймасовіший політичний процес, який відбувається у рамках чинного законодавства. Залежно від підстав вибори можна класифікувати за наступними ознаками. 1. За територіальною; 2. За об'єктом; 3. За часом проведення; 4. За кількісною ознакою участі ...

Легітимність влади

1 Вступ 2 Влада як суспільно-політичне явище 3 Легітимність влади 4 Легалізація державної влади 5 Значення легітимності 6 Висновок Легітимність – широке та складне явище, яке виражає зв’язок інтересів з внутрішньою оцінкою людей, яка залежить від їх стверджень, світосприйняття та повсякденного життя. Легітимність може бути частковою та навіть неузгодженою, оскільки в суспільстві існують різні прошарки населення з різними інтересами. Протягом усього розвитку суспільства люди по-різному розуміли саме значення легітимності ...

Шляхи розвязання політичних конфліктів

Політична стабільність, а особливо конфлікти і напруга – це коло питань, на яких значною мірою зосереджена увага політологів. Вивчення конфліктів є одним із головних завдань політології, оскільки сучасна епоха розглядається багатьма політологами як період загострення (з тенденцією до наростання) конфліктів, а управління ними — як одна з найважливіших умов підтримки соціально-політичної стабільності всередині країни та на міжнародній арені. Актуальність теоретичних і практичних аспектів цього поняття обумовлена загостренням ...