Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Отже, відома жіноча українська організація в Австралії робить все для розширення культурних зв'язків з материковою Україною. Така співпраця дасть можливість українській діаспорі глибше і всесторонньо знати про події, які відбуваються на українській землі. Взагалі, організаційне життя українців в Австралії координує Союз українських організацій в Австралії, куди входять і жіночі. В сучасних умовах він налічує біля двадцяти організацій.

Важливу сторінку в розвиток суспільних та культурних зв'язків з материковою Україною вписали українські жіночі організації Канади. Після другої світової війни починають поступово розширюватися культурні зв'язки між канадською українською діаспорою і Україною. Більш-менш постійно відбувався обмін делегаціями, канадські кореспонденти українського походження через свої матеріали всесторонньо інформують про життя українського народу на материку.

Багатогранною і корисною в розширенні культурних зв'язків є діяльність Конгресу канадських жінок. Відділ жінок українського походження при організації займається збором коштів, одягу для бідних українського походження багатьох країн, у тому числі і для українців на материку.

При Товаристві об'єднаних українських канадців жіноча секція систематично виступає за поліпшення економічного становища українських громадян, сприяє поширенню української культури, її традицій та звичаів серед української молоді. Серед активісток жіночої секції Товариства об'єднаних українських канадців були жінки українського походження - М. Скрипник та О. Беркета, які часто відвідували Україну. Вони зустрічалися з жителями Києва, побували в західноукраїнських селах розповідали про життя українців за кордоном, їх досягнення та проблеми. Про свої зустрічі М. Скрипник і О. Беркета розповідали потім у себе на канадській землі.

У сучасних умовах виникають нові жіночі громадські організації, які активно включаються в розширення культурних зв'язків. Серед них – Союз українок Канади, Ліга українських католицьких жінок, жіночі асоціації Ліги визволення України та інші, які всесторонньо працюють над встановленням і розвитком культурних контактів з Україною. Вони через сприяння діяльності Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном, яке виникло ще в 1960 році, розширювали можливості обміну делегаціями, ансамблями, науковими досягненнями, пресою, художніми виставками і т.д. У роки незалежності України сюди змогли приїхати зі своїми концертними програмами з Канади жіночий хор "Левада", "Веснівка".

Багатоплановою діяльністю характеризувались у Канаді такі організації, як Жіноча громада, відділ Міжнародної жіночої ради. Названі жіночі організації українок Канади надавали фінансову допомогу українській спільноті, засновували школи, гуртожитки, дешеві кухні. Жіночі організації українок Канади перш за все переслідували мету – сприяти розвитку української громади на канадській землі та організовувати реальну допомогу материковій Україні, розширювати культурні зв'язки з батьківщиною.

Центральне місце в розвитку всебічних культурних контактів між материковою Україною і діаспорою відігравали і відіграють жіночі організації українок у СІЛА. Першою жіночою українською громадською організацією в СІЛА була організація "Сестринський союз св. Ольги", яку створили ще в 1897 р. Вона займалася культурно-освітньою діяльністю і благодійництвом. Особливо сприяла розвитку художньої самодіяльності, організовувала чимало поїздок американських українців на Україну для навчання у вузах, ознайомлення з життям, культурою, наукою. Значно менше, але і з України в останні роки на запрошення виїздили на навчання у вищих закладах українські студенти. Активно діє з самого початку свого існування Союз українок Америки. Багато його відділень функціонують у різних містах з розвитку культурно-освітніх зв'язків. Союз головним своїм завданням вбачає організацію гуртків художньої самодіяльності, народного прикладного мистецтва, літературно-історичних конкурсів. Союз українок Америки на особисті кошти організував у Нью-Йорку свій Український музей, в якому знаходяться твори народного мистецтва українських авторів. Позитивним у його діяльності є те, що з виставками цих творів могли ознайомитись і на материковій Україні, куди неодноразово приїздили співробітники музею. Слід відмітити, що з задоволенням і захопленням відвідували ці виставки і на українській землі. У сучасних умовах на кошти Союзу українок Америки доставлено велику кількість різноманітної літератури в Україну, яка значно ширше і глибше допоможе пізнати маловідомі сторінки з історії та культури українського народу, ті сторінки українського життя, які в різні часи в силу певних причин об'єктивно не висвітлювались, а значить – і не вивчалися.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО

Події кінця ХХ ст. засвідчили, що демократія базується на ринковій економіці разом із повагою людських прав і свобод, які поширені по всьому світі і можуть слугувати основою для побудови нового світового співтовариства. З розпадом біполярної системи у світі виникло багато ризиків, що загрожують демократичним цінностям. Сьогодні єдиною структурою безпеки, здатною реально забезпечити територіальну цілісність, незалежність, гарантувати демократичний розвиток країн, з точки зору уряду Чеської Республіки, є Північноатлантичний ...

Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

Про Макса Вебера в колишньому СРСР було відомо дуже мало, але якщо про нього і писали радянські дослідники, то розкривали його праці лише в негативному світлі, оскільки погляди Вебера багато в чому суперечили Марксистсько-ленінській ідеології. Лише останнім часом, в тепер уже українській літературі, почали з'являтися реальні оцінки Веберівських праць, що можуть заслуговувати на нашу увагу. Теперішнє розуміння концепцій Вебера вітчизняними спеціалістами практично злилося з західною точкою зору, де Макса Вебера впродовж ...

Європейський Союз

ПЛАН. Вступ. Історія створення та розвитку Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Можливість використання європейського досвіду вкраїнах СНД. Висновок. Література. ВСТУП Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але з поглибленням міжнародного поділу праці економічний взаємозв'язок держав стає все більш важливим чинником процесу відтворення, задоволення суспільних потреб та розвитку світового господарства. На сьогодні обсяг міжнародної зовнішньої торгівлі перевищує 11 трлн ...