Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Жіночі організації українок США беруть активну участь у сприянні діяльності художньої галереї "Літературно-мистецького клубу" українців, "Народного фонду допомоги Україні", "Фонду допомоги дітям Чорнобиля", американської організації товариства української мови імені Т.Г. Шевченка, товариства прихильників Народного руху України. При їх безпосередній фінансовій підтримці працюють музеї у Вінніпезі, Едмонті, Філадельфії. Робота названих організацій і фондів має велике значення в житті кожного українця, як у США, так і в незалежній Україні.

У сучасних умовах, коли відбуваються погресивні процеси національно-культурного відродження в Україні, значно розширилися культурні зв'язки українського народу з українською діаспорою. Обидві сторони роблять все, щоб взаємодоповнити зміст української культури. Під впливом цього у 1989 р. Ратгерський університет спільно з товариством "Україна" влаштував перші в історії США "Шевченківські читання" в американських університетах. Американська молодь активно брала участь у них. Ця традиція існує уже багато років. Велику роботу жінки української діаспори проводять в американській мистецькій фірмі "М'юзік маунтін". Саме ця фірма, в якій працює багато жінок, здійснювала обмін поїздками українських митців американського походження до України і культурних діячів з України до Сполучених Штатів Америки. Серед них були відомі самодіяльні хори – "Думка" (СІЛА) і "Гомін" (Львів).

Не менш важливим у розширенні взаємозв'язків між зарубіжними українцями і материковою Україною є обмін цілими групами, делегаціями, окремими фахівцями, серед яких і багато жінок, між спорідненими містами України і Сполучених Штатів Америки: Одесою і Цінціннаті; Бал-Тімором і Харковом; Бал-Тімором і Одесою і т.д. Надзвичайно цінним є те, що в умовах гуманізації суспільства, українські жіночі організації США роблять усе для розвитку взаємних контактів між гуманітарними закладами України і українськими науковими закладами США: проходять спільні тематичні наукові конференції з проблем історії, жіноцтва, української літератури, народознавства; науковці і викладачі із США українського походження проходять стажування в Україні і навпаки.

Отже, українські жіночі організації Сполучених Штатів Америки активно сприяють розвитку культурних зв'язків з материковою Україною, значно допомагають формуванню національної свідомості українців, підтримують дружні відносини з нашими земляками в інших куточках планети. В цілому, всі жіночі товариства за океаном намагаються здійснювати допомогу українському народу в культурному відродженні держави.

Не дивлячись на труднощі, велику роботу в сприянні розвитку культурницьких зв'язків між землею батьків і східною діаспорою проводять жіночі організації Росії, Казахстану, Молдови, Білорусі та ін. Маючи свої проблеми, пов'язані з відсутністю національних шкіл, театрів, телебачення, літератури в Росії, українки, які входять до жіночих організацій, сприяють обміну існуючих різних фольклорних ансамблів, студентських груп для навчання в українських вузах, обмінюються делегаціями при проведенні традиційних "Шевченківських читань".

Активно розвивалися зв'язки представництв жіночих організацій України, Росії, Білорусі, Естонії та країн Західної Європи під час роботи Четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок. Особливо співпрацювали в підготовці даного заходу "Всеукраїнське жіноче товариство ім. О.Теліги", яке зосереджує увагу на проблемах культурологічного характеру, з жіночими центрами Берліну та Нью-Йорку. Вищеназване жіноче товариство виступило ініціатором проведення наукової конференції "Олена Теліга: духовне і громадське покликання жінок", присвяченої 90-річчю з дня народження поетеси, публіциста та політичного діяча.

Сучасна політика української держави направлена на створення необхідних умов для відродження етнічної, мовної і культурної самобутності українського народу. Для всебічного вирішення цього завдання вона здійснює кроки зі встановлення всесторонніх контактів з українською діаспорою. Такі контакти здійснюються за допомогою широкого співробітництва в усіх галузях життя, у тому числі і культурному. Українці, яких доля порозкидала по світу, в свою чергу з глибоким розумінням і повагою ставляться до державотворчих процесів, що відбуваються в українському суспільстві, всебічно прагнуть допомогти їй в утвердженні незалежності, набутті міжнародного авторитету. Успіхи сучасної України багато в чому залежать і від доброї волі, консолідації всіх українців, бо саме спільне етнічне коріння сприятиме розвитку загальнолюдських цінностей в українському суспільстві.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

План ВСТУП І. ТРАДИЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ САМООРГАНІЗАЦІЇ, САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО РУХУ УКРАЇНИ ІІ. САМООРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОК ТА ВІДРОДЖЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ ІІІ. ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО РУХУ УКРАЇНИ А) Традиційні жіночі організації Б) Соціально-орієнтовані жіночі організації В) Організації ділових жінок Г) Організації феміністичної орієнтації ІV. СОЦІАЛЬНА БАЗА СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО РУХУ V. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЖІНОЧОГО РУХУ VІ. ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ, КООРДИНАЦІЇ В ЖІНОЧОМУ РУСІ VІІ. ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ...

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси Громадські об'єднання і рухи, їх діяльність є основою громадянського суспільства, системою вільних соціальних форм життєдіяльності людей, які функціонують нарівні з партійною формою соціально-політичного буття. Їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування. Громадські ...

В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

Видатний український соціальний мислитель, громадський діяч, автор оригінальних соціологічних концепцій В’ячеслав Липинський народився у 1882р. на Волині в родині польських шляхтичів. Вчився спочатку в Житомирській, а потім у І Київській гімназії. З молодих років бере активну участь у громадсько-політичному житті, стає членом “ Громади” (Української студентської організації) й одночасно “Кола” (Польської студентської організації). Після військової служби продовжує навчання в Ягеллонському університеті ...