Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Жіночі організації українок США беруть активну участь у сприянні діяльності художньої галереї "Літературно-мистецького клубу" українців, "Народного фонду допомоги Україні", "Фонду допомоги дітям Чорнобиля", американської організації товариства української мови імені Т.Г. Шевченка, товариства прихильників Народного руху України. При їх безпосередній фінансовій підтримці працюють музеї у Вінніпезі, Едмонті, Філадельфії. Робота названих організацій і фондів має велике значення в житті кожного українця, як у США, так і в незалежній Україні.

У сучасних умовах, коли відбуваються погресивні процеси національно-культурного відродження в Україні, значно розширилися культурні зв'язки українського народу з українською діаспорою. Обидві сторони роблять все, щоб взаємодоповнити зміст української культури. Під впливом цього у 1989 р. Ратгерський університет спільно з товариством "Україна" влаштував перші в історії США "Шевченківські читання" в американських університетах. Американська молодь активно брала участь у них. Ця традиція існує уже багато років. Велику роботу жінки української діаспори проводять в американській мистецькій фірмі "М'юзік маунтін". Саме ця фірма, в якій працює багато жінок, здійснювала обмін поїздками українських митців американського походження до України і культурних діячів з України до Сполучених Штатів Америки. Серед них були відомі самодіяльні хори – "Думка" (СІЛА) і "Гомін" (Львів).

Не менш важливим у розширенні взаємозв'язків між зарубіжними українцями і материковою Україною є обмін цілими групами, делегаціями, окремими фахівцями, серед яких і багато жінок, між спорідненими містами України і Сполучених Штатів Америки: Одесою і Цінціннаті; Бал-Тімором і Харковом; Бал-Тімором і Одесою і т.д. Надзвичайно цінним є те, що в умовах гуманізації суспільства, українські жіночі організації США роблять усе для розвитку взаємних контактів між гуманітарними закладами України і українськими науковими закладами США: проходять спільні тематичні наукові конференції з проблем історії, жіноцтва, української літератури, народознавства; науковці і викладачі із США українського походження проходять стажування в Україні і навпаки.

Отже, українські жіночі організації Сполучених Штатів Америки активно сприяють розвитку культурних зв'язків з материковою Україною, значно допомагають формуванню національної свідомості українців, підтримують дружні відносини з нашими земляками в інших куточках планети. В цілому, всі жіночі товариства за океаном намагаються здійснювати допомогу українському народу в культурному відродженні держави.

Не дивлячись на труднощі, велику роботу в сприянні розвитку культурницьких зв'язків між землею батьків і східною діаспорою проводять жіночі організації Росії, Казахстану, Молдови, Білорусі та ін. Маючи свої проблеми, пов'язані з відсутністю національних шкіл, театрів, телебачення, літератури в Росії, українки, які входять до жіночих організацій, сприяють обміну існуючих різних фольклорних ансамблів, студентських груп для навчання в українських вузах, обмінюються делегаціями при проведенні традиційних "Шевченківських читань".

Активно розвивалися зв'язки представництв жіночих організацій України, Росії, Білорусі, Естонії та країн Західної Європи під час роботи Четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок. Особливо співпрацювали в підготовці даного заходу "Всеукраїнське жіноче товариство ім. О.Теліги", яке зосереджує увагу на проблемах культурологічного характеру, з жіночими центрами Берліну та Нью-Йорку. Вищеназване жіноче товариство виступило ініціатором проведення наукової конференції "Олена Теліга: духовне і громадське покликання жінок", присвяченої 90-річчю з дня народження поетеси, публіциста та політичного діяча.

Сучасна політика української держави направлена на створення необхідних умов для відродження етнічної, мовної і культурної самобутності українського народу. Для всебічного вирішення цього завдання вона здійснює кроки зі встановлення всесторонніх контактів з українською діаспорою. Такі контакти здійснюються за допомогою широкого співробітництва в усіх галузях життя, у тому числі і культурному. Українці, яких доля порозкидала по світу, в свою чергу з глибоким розумінням і повагою ставляться до державотворчих процесів, що відбуваються в українському суспільстві, всебічно прагнуть допомогти їй в утвердженні незалежності, набутті міжнародного авторитету. Успіхи сучасної України багато в чому залежать і від доброї волі, консолідації всіх українців, бо саме спільне етнічне коріння сприятиме розвитку загальнолюдських цінностей в українському суспільстві.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

Вступ Неперевершена в обґрунтуванні та поширенні ідей, у залученні мас до їх практичної реалізації, на авансцену політичних і культурних змін у Східній Європі виходить інтелігенція. І однією з найбільш захоплюючих концепцій, висунутих інтелектуалами XIX ст., була концепція національної свідомості. Вона являє собою зовсім новий спосіб не лише тлумачення суспільства, а й впливу на його поведінку. В Україні, як і в інших тодішніх державах, виникнення цієї концепції свідчило про наближення сучасної епохи. Поступовий розпад ...

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси Громадські об'єднання і рухи, їх діяльність є основою громадянського суспільства, системою вільних соціальних форм життєдіяльності людей, які функціонують нарівні з партійною формою соціально-політичного буття. Їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування. Громадські ...

Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

Українці, аналогічно росіянам та іншим народам імперії, також поринули в політичну діяльність, що характеризувала 1890-ті та початок 1900-х років. З одного боку, це було їхнім реагуванням на репресії 1880-х років, а з іншого — перед ними стояв надихаючий приклад нового пожвавлення й свіжих ідей, що зароджувалися в середовищі російських радикалів. Ще одним важливим стимулом стала поява нового покоління українських діячів, які вже не вагалися щодо власної національної належності й гордо називали себе «національне свідомими ...