Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Список використаної літератури

1. Балан Я., Кордан Б., Кравченко К., Лазебник Ю. (керівник) та ін. Зарубіжні українці. – К.: Україна, 1991. –440 с.

2. Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій 0.І. та ін. Історія України. – К. – Альтернатива, 1997. – 416 с.

3. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні / За загальн. ред. Л.Смоляр.-Одеса.: Астропринт, 1999. – 440 с.

4. Енциклопедія українознавства / Голов. ред. проф. д-р Кубійович. – Т.2. – Львів: Молоде життя, 1993. – 800 с.

5. Українські канадці в історичних зв'язках із землею батьків: До 100-річчя прибуття перших українських переселенців до Канади. К., 1990. – 231 с.

6. Щлапаков А.М., Буркут І.Г., Васильєва Л.Д. та ін. Українці в зарубіжному світі. – К., 1991. – 180 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Інтнграція України в світовий простір

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішуються певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підрозділах, регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єднань ,економіка окремих країн - державними та іншими установами ,науково-дослідними інституціями . ...

Політичні доктрини античності

План Вступ. Етапи політичної думки, та їх представники. Політичні доктрини Арістотеля та Платона. Висновок. 1. Вступ. В середині І тисячоліття до н.е. в Греції завершується перехід до рабовласницького устрою. Соціально-політичний устрій Стародавньої Греції являв собою систему незалежних полісів - дрібних держав. Загальною рисою політичного життя VП-V ст. до н.е. була боротьба між родовою аристократією і торговцями та ремісниками. Політична ідеологія Стародавньої Греції формувалася в процесі розкладу міфів і виділення ...

Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

План: 1. Воєнний комунізм і неп 2. Створення Радянського Союзу 3. Українізація 4. Національний комунізм 5. Розвиток культури (Лесь Курбас, Олександр Довженко, Михайло Грушевський, Сергій Єфремов,) 6. Церковне життя Вступ Починаючи розгляд цієї досить цікавої та небайдужої для всіх нас теми, хотілося б зазначити, що сім неповних років війни та громадянської смути призвели підпорядковані більшовикам території колишньої Російської імперії до стану руїни. В одній лише Україні побоїща, розстріли та епідемії, пов'язані з ...