Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Список використаної літератури

1. Балан Я., Кордан Б., Кравченко К., Лазебник Ю. (керівник) та ін. Зарубіжні українці. – К.: Україна, 1991. –440 с.

2. Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій 0.І. та ін. Історія України. – К. – Альтернатива, 1997. – 416 с.

3. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні / За загальн. ред. Л.Смоляр.-Одеса.: Астропринт, 1999. – 440 с.

4. Енциклопедія українознавства / Голов. ред. проф. д-р Кубійович. – Т.2. – Львів: Молоде життя, 1993. – 800 с.

5. Українські канадці в історичних зв'язках із землею батьків: До 100-річчя прибуття перших українських переселенців до Канади. К., 1990. – 231 с.

6. Щлапаков А.М., Буркут І.Г., Васильєва Л.Д. та ін. Українці в зарубіжному світі. – К., 1991. – 180 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Сутність держави

Держава - це основний інститут політичної системи, що здійснює управління суспільством, охорону його економічної та соціальної сфери, культури. Це явище виникає на певному етапі розвитку людства, вона має суверенитет і здійснює владу на повній території. Потрібно пам'ятати, що поняття держави неоднозначне: 1. це політична організація панівного класу, що має своєю метою охороняти існуючий порядок і придушувати опір інших класів, соціальних верств і соціальних спільностей. 2. організація великої соціальної спільності, ...

Політична регіоналізація України

Регіони України — явище, породжене адміністративним управлінням територією країни. Регіони позбавлені суб’єктності, оскільки ними керує адміністративний апарат центральної влади, а регіональних громад, які тільки і можуть бути суб’єктами самоврядування, не існує в принципі. Як самостійні суб'єкти можна розглядати лише міські громади. Усередині адміністративної традиції процеси регіоналізації і взаємодії регіонів розглядаються як базові для самовідтворення адміністративного ресурсу, звідси постійний інтерес до ...

В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

Видатний український соціальний мислитель, громадський діяч, автор оригінальних соціологічних концепцій В’ячеслав Липинський народився у 1882р. на Волині в родині польських шляхтичів. Вчився спочатку в Житомирській, а потім у І Київській гімназії. З молодих років бере активну участь у громадсько-політичному житті, стає членом “ Громади” (Української студентської організації) й одночасно “Кола” (Польської студентської організації). Після військової служби продовжує навчання в Ягеллонському університеті ...