Search:

Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури

Список використаної літератури

1. Балан Я., Кордан Б., Кравченко К., Лазебник Ю. (керівник) та ін. Зарубіжні українці. – К.: Україна, 1991. –440 с.

2. Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій 0.І. та ін. Історія України. – К. – Альтернатива, 1997. – 416 с.

3. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні / За загальн. ред. Л.Смоляр.-Одеса.: Астропринт, 1999. – 440 с.

4. Енциклопедія українознавства / Голов. ред. проф. д-р Кубійович. – Т.2. – Львів: Молоде життя, 1993. – 800 с.

5. Українські канадці в історичних зв'язках із землею батьків: До 100-річчя прибуття перших українських переселенців до Канади. К., 1990. – 231 с.

6. Щлапаков А.М., Буркут І.Г., Васильєва Л.Д. та ін. Українці в зарубіжному світі. – К., 1991. – 180 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси Громадські об'єднання і рухи, їх діяльність є основою громадянського суспільства, системою вільних соціальних форм життєдіяльності людей, які функціонують нарівні з партійною формою соціально-політичного буття. Їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування. Громадські ...

Політичні еліти і політичне лідерство

ПЛАН Вступ 1. Поняття політичного лідерства 2. Головні риси політичного лідера 3. Типологія політичного лідера 4. Політичні еліти 5. Сучасні теорії еліт 6. Типологія політичних еліт Висновок Список використаних джерел ВСТУП Політична еліта - це сукупність осіб, які виділяються з політичного се­редовища на основі більш вищого ступеня розвитку окремих політичнихякостей. Політична еліта складається з правлячої еліти та контреліти (перебуває в опозиції до правлячої верхівки). Термін "еліта" введений на ...

Політика та мораль

План План Вступ 3 1. Взаємозвязок політики й моралі в історії. 5 2. Спільне в політиці й моралі 7 3. Розбіжності політики та моралі 7 4. Моральна оцінка політичних рішень і особистості політика. 9 Висновок 11 Список використаних джерел 14 Вступ Етика і політика, політика і мораль. Чи є щось між цими поняттями спільного? Чи навпаки, вони належать до різних сфер життя та стосуються різних типів людей: політика – для людей ділових, “прагматиків”, здатних вершити суспільні діла, ...