Search:

Альд Пій Мануцій

Шедеври Альда Мануція.

Твори Аристотеля і інші фоліанти.

П'ятитомне зібрання Творів Аристотеля – одне з най імпозантніших видань, що зійшли з друкарських пресів Альда. Воно задумане і здійснене ще цілком у дусі рукописних книжкових традицій. Кожен том складається з окремих “книг”. “Книги ці у всіх п'яти томах починаються заставкою з плетінчатим або рослинним орнаментом, під якими подано назву “книги”, набрану великими грецькими літерами.

Під назвою – великі орнаментовані ініціали, втоплені в текст на глибину семи рядків. Текст набраний грецьким курсивом. “Книги” розбиті на розділи. Розділи, так само як і “книги”, прикрашені заставками та ініціалами і закінчуються фігурним набором: “косинками” різних конфігурацій. Розділи починаються то на правій, то на лівій сторінці, завжди без спуску, з самого верху нової смуги.

У першому томі зустрічаються абзацні втяжки. Іноді великі букви, з яких починаються фрази, винесені на поле, іноді залишаються всередині смуги: принцип розчленування тексту на смислові частки – абзаци – ще не визначився. Набір перших розділів Етики (V том) – без абзацних відступів (втяжок). Латинський текст передмови Альда починається з дуже маленької, боязкої втяжки. У грецькому тексті їх немає зовсім. Кількість рядків в смузі грецького тексту коливається від 29 до 31. Над смугою стоять живі колонтитули[16], що повторюють назву кожного розділу. Вони набрані грецькими курсивними буквами того ж розміру, що і в тексті.

Закінчуються томи Аристотеля переліками (регістрами) сигнатур і коротким колофонами латиною. У другому томі колофон набраний курсивом новою антиквою Етни. Колофон п'ятого тому особливо лаконічний і набраний в один рядок.

У комедіях Арістофана нерозмірно великі площі набірної смуги (148 Х 231) пояснюються тим, що текст Комедій, надрукований великим грецьким курсивом, забезпечений величезним коментарем, який набраний дрібнішим кеглем[17] і займає на сторінці набагато більшу площу, оточуючи основний текст. Набір здійснений прийомом верстки “вікнами”, що викликане, ймовірно, бажанням точніше прив'язати коментарі до тих місць тексту комедій, до яких вони безпосередньо відносяться.

У грецько-латинському Вокабуларіумі, передмова Альда на латинській мові із вставленими в текст фразами на грецькій, блискуча демонстрація єдності грецького і латинського найдрібнішого курсиву, з ювелірною тонкістю вигравійованих, справді “дедаловою[18] рукою”, Гріффо!

У книзі Геродота є дивовижної краси розворот, побудований на вмілому зіставленні двох курсивів: латинського і вкрапленого в основний латинський текст найдрібнішого грецького курсиву на лівій сторінці і іншого грецького курсиву, трохи більшого, ніж альдино, – на правій. Набір на лівому листі розвороту складається з 54 рядків, на правому – з 51 рядка. Композиція асиметрична. Розміри смуг різні: 132 Х 225 мм – зліва і 120 Х 228 – справа. Але візуально вони так добре урівноважені, що розворот в цілому міг би служити ілюстрацією до одного з основних законів естетики Аристотеля – закону єдності в різноманітті.

Кожен, хто ризикне почерпнути з цієї скарбниці друкарського мистецтва, в якій зібрані буквально всі ті “новинки”, якими так величатися наш час, буде винагороджений сторицею. Він знайде тут і асиметрію, і симетрію, і безабзацний набір, і набір з абзацними втяжками, і смуги набору, зсунуті на обох сторінках книжкового розвороту вліво, і строго осьову, і багатоосьову композицію, і дуже широкі, “класичні”, і вузькі, абсолютно ділові, поля, і багатоколонний та фігурний набір, і всілякі “друкарські забави”, і цілі фоліанти, набрані однією-єдиною гарнітурою й одним-єдиним кеглем, і складні поєднання шрифтів різних рисунків і розмірів, і пишноту орнаментального убрання, і аскетичну простоту “елементарної друкарні”, що свідомо відмовляється від будь-яких прикрас.

Про Етну та інших ін-кварто.

Перші книги, які вийшли з друкарні Альда, в 1495-1496 роках, були написані грецькою мовою і друкувалися грецькими шрифтами. В основний грецький текст включалися невеликі фрагменти текстів латинських.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Індія в міжвоєнний період

В 1920 р. створено Всеіндійський конгрес профспілок. 1925 р. Комуністичну партію Індії. 1930 р. ІНК оголосив компанію громадян непокори, що супроводилася антиімперіалістичними виступами трудящих. 1934 р. КПІ було оголошено поза законом. 1936 р. ІНК висунув завдання створення єдиного фронту. Під час другої світової війни 1939-1945 рр. Виступала на боці антифашистської коаліції. Наприкінці війни склалася гостра політична ситуація яка знайшла у новому піднесенні національно-визвольної боротьби. 1946 р. було створено ІНК ...

Оксамитова революція в Чехословаччині

(Чехо-Словаччина, Чехо-Словацька Республіка) - держава у Центральній Європі в 1918-92. За формою державного устрою в 1918-68 унітарна, в 1968-92 - федеративна республіка, яка складалася з Чеської і Словацької республік. Вищий законодавчий орган - двопалатні Національні (з 1968 - Федеральні) збори (Національна палата і Палата національностей). Глава держави - президент. Обирався парламентом терміном на 5 років. Столиця -м.Прага. Загальна площа - 127,9 тис.кв.км. Населення (1991)-15,7 млн. чол. Передумови революції: У 80-х ...

Велика французька буржуазна революція

План Початок Великої французької буржуазної революції. Термідоріанська реакція і директорія у Франції. Характер і значення Великої французької буржуазної революції. Список використаної літератури. 1. У Франції XVIIIст. Склалася та обстановка, про яку писав Маркс: “На певному ступені свого розвитку матеріальні продуктивні сили суспільства приходять у суперечність з існуючими виробничими відносинами, або – що є тільки юридичним виразом останніх – з відносинами власності, всередині яких вони досі розвивалися. З форм розвитку ...