Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

ІІ. Тема вивчає об’єкти страхування відповідальності, права і обов’язки партнерів у страхуванні цивільної відповідальності, припинення дії договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Актуалізація опорних знань, контроль рівня знань студентів (фронтальний, індивідуальний, письмове опитування, вирішення ситуаційних задач):

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Державне регулювання бізнесу

Нерегульованої економіки не буває. Держава, виконуючи свої функ­ції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси. Проте як­що в епоху вільної конкуренції державне втручання в бізнес мало об­межений та епізодичний характер, то вже на початку XX ст. масштаби цього втручання розширилися, а з 40-х років стали безпрецедентни­ми. Держава перетворилася на одного з провідних суб'єктів економіч­ного життя практично в усіх індустріальне розвинених країнах. В сучасних умовах державному впливові підлягають усі сторони ...

Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

П Л А Н Основні етапи створення підприємства. Вибір госпордарської діяльності підприємства. Визначення ринкової стратегії підприємства. Характеристика основних джерел формування коштів підприємства та основних методів фінансування. Мета та функції бізнес-планування. Характеристика бізнес-плану. Л і т е р а т у р а: С.Р. ПОКРОПИВНИЙ “Підприємництво”- К: 1998р. ст.47-60.   1. Започаткування підприємницької діяльності здійснюється відповідно до певної технології створення бізнесу, що є специфічною для кожного конкретного ...

Менеджмент підприємств бізнесу

Управління як особлива сфера діяльності притаманне економіці ще з незапам'ятних часів, але ринок перетворює цю сферу в основну для виробництва. Виникає потреба у формуванні спеціальної теорії і прак­тики менеджменту, тобто управлінні підприємством. Це пояснюється принаймні трьома обставинами: у зв'язку із створенням акціонерних товариств безпосереднє управління їх рухомим і нерухомим майном переходить до особливої групи довірених осіб - менеджерів, які, не будучи власниками цього майна, здатні забезпечити його ...