Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1) наочні посібники: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) роздатковий матеріал: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3) технічні засоби навчання: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

основна: 2. с.139-146 _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

додаткова: 2. с.98 – 100 _____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

Робота з тестами ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План

1. Об’єкти страхування відповідальності.

2. Права і обов’язки партнерів у страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

3. Припинення дії договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

1. Специфічним об’єктом страхування є відповідальність, під яким розуміється відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, яким може бути завдано матеріального збитку чи іншої шкоди внаслідок деяких дій (бездіяльності) страхувальника.

Страхування відповідальності передбачає можливість заподіяння шкоди як здоров’ю, так і майну третіх осіб. Саме треті особи мають право на відповідні виплати, покликані компенсувати завдану шкоду. Особливістю цієї галузі страхування є те, що поряд з страховиком та страхувальником, тут партнером відносин можуть бути будь-які визначені раніше сторони (треті фізичні або юридичні особи). Крім того, при виплаті страхувальником належного партнеру страхового платежу не передбачається встановлення величини страхової суми застрахованого, тобто особи, якій в разі настання страхового випадку виплачується відшкодування. Названі обставини конкретно встановлюються лише під час заподіяння шкоди третім особам.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

1. Засновницькі документи та їх підготовка Виникнення юридичної особи неможливе без певних установчих (засновницьких) документів. Саме поняття “установчі документи” опосередковано вказує на те, що результатом їх складання і реєстрації в установленому законом порядку є створення певної “установи”, тобто юридичної особи. Незважаючи на наявність у філій, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичної особи пакету документів, на підставі яких вони провадять свою діяльність, статусу установчих вони не мають. На ...

Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

Аналіз внутрішнього середовища Планування і прогнозування дозволяє менеджерам підготувати базу для подальшої роботи, а не ризикувати в надії на вдачу. Маємо багато прикладів, коли сміливі і ризикові ініціативи прекрасно себе виправдали, але ще більше випадків, коли результатом ризику був повний крах. Іншими словами, планування і прогнозування мають свої межі, і потрібні досвідчені спеціалісти в цих галузях, щоб підготувати базу для одержання максимальної вигоди з діяльності фірми. Шлях до успішного планування і ...

Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата

П Л А Н Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики. Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму і оплати праці. Література: ПОКРОПИВНИЙ “Підприємництво”, стр. 53-58. СИДОРЕНКО “Підприємництво” стр. 270-272. 1. Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики. При зверенні підприємця в органи податкової адміністрації ставиться відмітка про реєстрацію у ...