Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

2. Страхове зобов’язання страховика за договором обов’язкового страхування – це максимальна сума відшкодування збитків потерпілому, яку сплачує страховик після настання страхового випадку. Таке страхування має проводитись у повному обсязі за рахунок коштів страхувальників, а якщо вони юридичні особи, то страхові платежі відносяться на рахунок собівартості продукції (робіт, послуг), що встановлюються (виконуються, надаються) цими особами.

Суми, сплачені страхувальником – фізичною особою, за умовами цього страхування зменшують сукупний оподатковуваний дохід громадян за поточний рік.

Страхувальник з моменту придбання транспортного засобу зобов’язаний укласти договір обов’язкового страхування, а в разі користування ним за межами території України – це й додатковий договір обов’язкового спростування відповідно до вимог міжнародної системи моторного страхування “Зелена карта”.

Страхова сума в обов’язковому страхуванні, яку страховик сплачує у разі, коли дорожньо-транспортна подія (ДТП) призвела до смерті, каліцтва або іншої шкоди здоров’ю та втрати, пошкодження чи знищення майна третьої особи, становить 1000 мінімальних заробітних плат на день заяви про її виплату. Якщо сума майнових збитків менша величина 5 мінімальних заробітних плат, то страховиком вона не відшкодовується.

Страховик здійснює одноразову страхову виплату в разі встановлення потенціалу інвалідності: І групи – 100 відсотків; ІІ групи – 75 і ІІІ – 50% страхової суми. При тимчасовій втраті працездатності за кожну добу виплачується 0,2 відсотка страхової суми, але не більше 50 відсотків її загальної величини.

Страховик здійснює одноразову виплату спадщини померлої внаслідок ДТП третьої особи в межах обсягу страхової відповідальності. Якщо винуватцями її є кілька чоловік, страховики відшкодовують збитки потерпілим пропорційно вині страхувальників, встановлений згідно із законодавством. При цьому потерпілий має право звернутися до будь-якого із страховиків, який зобов’язаний здійснити страхову виплату. В подальшому страховик, котрий здійснив таку виплату, має право одержати відповідну компенсацію від інших страховиків.

Виплата страхового відшкодування проводиться не пізніше 10 діб з часу подання документів, що підтверджують розмір заподіяної шкоди.

Страхувальник має право вибору страховика для укладання договору обов’язкового страхування. Страховик не може відмовити в укладенні договору обов’язкового страхування будь-якому страхувальнику.

Водій транспортного засобу під час його експлуатації зобов’язаний мати страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) і надавати його для перевірки службовим особам, котрі мають таке право згідно із законодавством.

Страховики і страхувальники мають право за взаємною згодою укладати договори обов’язкового страхування на більшу страхову суму, ніж та, що встановлена Положенням про порядок і умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Договір обов’язкового страхування укладається на один рік або інший термін, кратний місяцю. Можливе укладання договору на термін 15 діб.

Для укладання договору обов’язкового страхування подається заява, в якій зазначається тип транспортного засобу. Дія договору поширюється на водіїв, котрі керують ним на законних підставах. Договір обов’язкового страхування дійсний з дня, зазначеного в договорі, як дата страхування, але не раніше сплати страхового платежу.

Після його сплати страхувальник одержує від страховика поліс. У ньому вказуються назва і адреса страховика, марка транспортного засобу, державний номерний знак, номери двигуна, шасі (кузова), початок та закінчення дії договору обов’язкового страхування, для страхувальника – громадянина – прізвище, ім’я та по батькові власника транспортного засобу, домашня адреса, для страхувальника – юридичної особи – її назва, юридична адреса, величина страхового платежу і страхової суми.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...

Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

План Складові іміджу фірми Стратегія і тактика успішного підприємництва Розвиток ринку реклами Основні показники рекламної діяльності Класифікація реклами Основні засоби торговельної реклами 1. СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ФІРМИ У комерційній практиці сьогодні велика увага приділяється умінню вести переговори, від яких багато в чому залежить успіх у діяльності фірми. Працюючи на успіх свого підприємства за рубежем, передусім задумайтеся над питанням: який імідж вашої країни, галузі економіки, вашого окремого підприємства чи ...

Чи можна підприємцю обійтися без ризику

Завдяки своєму досвіду, освіті і, можливо, публікації в попередньому номері «Щотижневика АПТЕКА», читачі знають неминучості виникнення різних ризиків у підприємницькій діяльності, а також про те, що найбільш ефективний спосіб протистояти ризикам — навчитися керувати ними. Щоб опанувати цим мистецтвом, насамперед, необхідно вивчити «супротивника». НАРОДЖЕННЯ РИЗИКУ Основними джерелами підприємницького ризику є зовнішні і внутрішні невизначеності, зв'язані з імовірністю настання подій і явищ, які впливають на діяльність ...