Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Поліс складається з розділів, що передбачають можливість добровільного страхування транспортного засобу, життя і здоров’я водія і пасажирів. У разі зміни власника застрахованого транспортного засобу дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення на нього полісу. Законодавством передбачено і обставини припинення договору обов’язкового страхування.

Договір може бути достроково припинений за бажанням страхувальника протягом 10 днів з дня подання відповідної заяви страховику. У цьому разі коли немає виплат страхового відшкодування за цим договором, страховик повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до терміну закінчення договору, з утриманням страховиком 25 відсотків цієї частки страхового платежу на ведення справи. До зайняття діяльністю з обов’язкового страхування допускається страховик за умови наявності у нього практичного досвіду не менше року із часу майнового страхування засобів наземного транспорту, особистого страхування від нещасних випадків і страхування всіх видів відповідальності. Страховики, котрі одержали ліцензію на цей вид страхування, зобов’язані ввійти до Моторного (транспортного) страхового бюро як повні асоційовані члени. Право укладання додаткових договорів обов’язкового страхування надається тільки повним членам Бюро.

Основні завдання Бюро:

· Міжнародне співробітництво в галузі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

· Розгляд претензій іноземних громадян, що мають відповідний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності, укладений в країнах – членах міжнародної системи моторного страхування “Зелена карта”;

· Управління центральними страховими фондами;

· Збір статистичної звітності, необхідної для аналізу й обліку страхових випадків.

Для забезпечення виконання зобов’язань членів Бюро перед страхувальниками й потерпілими при Бюро створюється:

- Фонд страхових гарантій;

- Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних подіях.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Навчальні питання, форми і методи навчання

Рівень

Термін

1

Тести

І

5¢ - 7¢

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Механізм створення бізнесу

Створення власної справи - це завжди величезний ризик і подо­лання опору, що неминуче виникає при народженні нового. Створю­ючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які пророкує це починан­ня, а й відповідальність за функціонування, розвиток, виживання її. Бізнесменом практично може бути будь-яка людина - інженер, еконо­міст, технік, медпрацівник, продавець, винахідник, службовець, робіт­ник, викладач, студент, домогосподарка, пенсіонер, школяр. Треба тільки ...

Поради діловій жінці

Робота в іноземній фірмі завжди вважалася престижною. Однак тому, хто спробує улаштуватися туди, варто пам'ятати, що починати прийдеться з вихідного рівня — посади секретаря, синхронного перекладача, рядового чи бухгалтера маркетолога з зарплатою 150-200 доларів на місяць. Для того ж, щоб піднятися по сходам кар'єри хоча б на одну сходинку й одержувати на сотню доларів більше, потрібні, як мінімум, рік-півтора завзятої праці. Не будуйте повітряних замків! Якщо ви вирішили шукати роботу в західній фірмі, тверезо ...

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...