Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Поліс складається з розділів, що передбачають можливість добровільного страхування транспортного засобу, життя і здоров’я водія і пасажирів. У разі зміни власника застрахованого транспортного засобу дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення на нього полісу. Законодавством передбачено і обставини припинення договору обов’язкового страхування.

Договір може бути достроково припинений за бажанням страхувальника протягом 10 днів з дня подання відповідної заяви страховику. У цьому разі коли немає виплат страхового відшкодування за цим договором, страховик повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до терміну закінчення договору, з утриманням страховиком 25 відсотків цієї частки страхового платежу на ведення справи. До зайняття діяльністю з обов’язкового страхування допускається страховик за умови наявності у нього практичного досвіду не менше року із часу майнового страхування засобів наземного транспорту, особистого страхування від нещасних випадків і страхування всіх видів відповідальності. Страховики, котрі одержали ліцензію на цей вид страхування, зобов’язані ввійти до Моторного (транспортного) страхового бюро як повні асоційовані члени. Право укладання додаткових договорів обов’язкового страхування надається тільки повним членам Бюро.

Основні завдання Бюро:

· Міжнародне співробітництво в галузі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

· Розгляд претензій іноземних громадян, що мають відповідний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності, укладений в країнах – членах міжнародної системи моторного страхування “Зелена карта”;

· Управління центральними страховими фондами;

· Збір статистичної звітності, необхідної для аналізу й обліку страхових випадків.

Для забезпечення виконання зобов’язань членів Бюро перед страхувальниками й потерпілими при Бюро створюється:

- Фонд страхових гарантій;

- Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних подіях.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Навчальні питання, форми і методи навчання

Рівень

Термін

1

Тести

І

5¢ - 7¢

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Стратегія щодо конкурентів

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. В якості засобів в конкурентній боротьбі для ...

Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

План Складові іміджу фірми Стратегія і тактика успішного підприємництва Розвиток ринку реклами Основні показники рекламної діяльності Класифікація реклами Основні засоби торговельної реклами 1. СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ФІРМИ У комерційній практиці сьогодні велика увага приділяється умінню вести переговори, від яких багато в чому залежить успіх у діяльності фірми. Працюючи на успіх свого підприємства за рубежем, передусім задумайтеся над питанням: який імідж вашої країни, галузі економіки, вашого окремого підприємства чи ...

Пригода бізнесу і його економічна основа

Економіка кожного суспільства являє собою сукупність різних видів діяльності, результатом якої є створення матеріальних благ і їх рух до споживача Ця діяльність здійснюється на основі взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин, що характеризуються їх взаємопроникненням і взаємовираженням. Бізнес - діяльність, яка історично виникла в процесі розвитку суспільства. Потреба виникнення бізнесу Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це спе­цифічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна ...