Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

План.

1. Змішане страхування життя та страхування від нещасних випадків.

2. Обчислення тарифів страхування життя.

3. Страхові виплати в зв’язку з дожиттям.

4. Страхова відповідальність після настання нещасного випадку.

1. Страхова організація при укладанні договорів цього виду страхування враховує такі обставини: стан здоров’я страхувальника; його вік; громадянство. Враховуються й інші фактори, зокрема умови праці, життєдіяльність, генетична спадковість. Усе це в сукупності визначає рівень смертності страхувальників.

На страхування беруться громадяни від 16 років і до того віку, який вважається середньою тривалістю життя. Застрахуватися тільки не можуть інваліди першої групи.

За змішаним страхуванням життя застосовуються різні страхові відповідальності. Наприклад, при страхуванні на дожиття до закінчення строку страхування страховим випадком, за наслідками якого передбачається виплата страхової суми, вважається дожиття застрахованого до останнього дня дії договору. Тобто, страховий випадок має бути чинним на день дожиття, тобто бути оплаченим повністю місячними або одноразовими внесками.

За згодою сторін договори змішаного страхування укладаються на будь-яку суму. Укладаються строком на 3,5,10,15,20 років, але за умови вибору застрахованим такого строку, щоб закінчення договору страхування не виходило за межі досягнення ним 70-річного віку.

Тарифні ставки встановлюються з певної частини страхової суми і прямо пов'язуються з віком страхувальника на день укладання договору.

Страхування від нещасних випадків використовує договори на строк у цілих роках від 1 до 5 років, але найбільш поширеним є однорічний період. З метою зацікавлення страхувальників в укладенні договорів на більш тривалий строк передбачено скидки при страхуванні: на 3 роки - 5%, на 4 роки - 10%, на 5 років - 15% з нарахованої суми страхового внеску.

Специфічною формою обов'язкового страхування від нещасних випадків є страхування пасажирів. Обов'язкове страхування пасажирів повністю діє на повітряному транспорті, а також на інших видах транспорту далекого прямування.

Для посилення соціального захисту військовослужбовців під час знаходження на зборах введено обов'язкове страхування їхнього здоров'я і життя. Страхувальникам тут виступають відповідні військові та інші відомства, що мають свої війська й контингенти військовослужбовців.

Певні особливості є в медичному страхуванні на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини, в тому числі від хвороби та настання нещасного випадку. В нашій країні таке страхування є частиною державного обов'язкового соціального страхування, яке проводиться за рахунок коштів підприємств та організацій. Страховиками тут є страхові медичні організації, що мають ліцензії на право займатися медичним страхуванням. За обов'язковим медичним страхуванням страхувальниками, котрі виплачують страхові внески, є для непрацюючих громадян - органи влади областей та республіки Крим, а для працюючих - їхні підприємства, організації, установи.

2. У зв'язку із специфічністю страхових випадків у страхуванні життя розрахунок страхових тарифів спирається на інші прикмети, ніж в майновому страхуванні. Найважливіші з них такі: широке використання методів демографічної статистики і теорії ймовірності, застосування довгострокових фінансових обчислень.

Структура нетто - ставок включає декілька елементів, кожен з яких є джерелом формування страхового фонду для конкретного виду страхової відповідальності, що включено в договори страхування.

Тарифна ставка використовується для того, щоб визначити обсяг грошової суми, яку кожний із страхувальників зобов'язаний внести в загальний фонд з одиниці страхової суми. Загальна величина зібраних внесків, обчислених на основі тарифної ставки, має бути достатньою для встановлених страхових виплат.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Пригода бізнесу і його економічна основа

Економіка кожного суспільства являє собою сукупність різних видів діяльності, результатом якої є створення матеріальних благ і їх рух до споживача Ця діяльність здійснюється на основі взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин, що характеризуються їх взаємопроникненням і взаємовираженням. Бізнес - діяльність, яка історично виникла в процесі розвитку суспільства. Потреба виникнення бізнесу Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це спе­цифічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна ...

Чи можна підприємцю обійтися без ризику

Завдяки своєму досвіду, освіті і, можливо, публікації в попередньому номері «Щотижневика АПТЕКА», читачі знають неминучості виникнення різних ризиків у підприємницькій діяльності, а також про те, що найбільш ефективний спосіб протистояти ризикам — навчитися керувати ними. Щоб опанувати цим мистецтвом, насамперед, необхідно вивчити «супротивника». НАРОДЖЕННЯ РИЗИКУ Основними джерелами підприємницького ризику є зовнішні і внутрішні невизначеності, зв'язані з імовірністю настання подій і явищ, які впливають на діяльність ...

Стратегія щодо конкурентів

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. В якості засобів в конкурентній боротьбі для ...