Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

План.

1. Змішане страхування життя та страхування від нещасних випадків.

2. Обчислення тарифів страхування життя.

3. Страхові виплати в зв’язку з дожиттям.

4. Страхова відповідальність після настання нещасного випадку.

1. Страхова організація при укладанні договорів цього виду страхування враховує такі обставини: стан здоров’я страхувальника; його вік; громадянство. Враховуються й інші фактори, зокрема умови праці, життєдіяльність, генетична спадковість. Усе це в сукупності визначає рівень смертності страхувальників.

На страхування беруться громадяни від 16 років і до того віку, який вважається середньою тривалістю життя. Застрахуватися тільки не можуть інваліди першої групи.

За змішаним страхуванням життя застосовуються різні страхові відповідальності. Наприклад, при страхуванні на дожиття до закінчення строку страхування страховим випадком, за наслідками якого передбачається виплата страхової суми, вважається дожиття застрахованого до останнього дня дії договору. Тобто, страховий випадок має бути чинним на день дожиття, тобто бути оплаченим повністю місячними або одноразовими внесками.

За згодою сторін договори змішаного страхування укладаються на будь-яку суму. Укладаються строком на 3,5,10,15,20 років, але за умови вибору застрахованим такого строку, щоб закінчення договору страхування не виходило за межі досягнення ним 70-річного віку.

Тарифні ставки встановлюються з певної частини страхової суми і прямо пов'язуються з віком страхувальника на день укладання договору.

Страхування від нещасних випадків використовує договори на строк у цілих роках від 1 до 5 років, але найбільш поширеним є однорічний період. З метою зацікавлення страхувальників в укладенні договорів на більш тривалий строк передбачено скидки при страхуванні: на 3 роки - 5%, на 4 роки - 10%, на 5 років - 15% з нарахованої суми страхового внеску.

Специфічною формою обов'язкового страхування від нещасних випадків є страхування пасажирів. Обов'язкове страхування пасажирів повністю діє на повітряному транспорті, а також на інших видах транспорту далекого прямування.

Для посилення соціального захисту військовослужбовців під час знаходження на зборах введено обов'язкове страхування їхнього здоров'я і життя. Страхувальникам тут виступають відповідні військові та інші відомства, що мають свої війська й контингенти військовослужбовців.

Певні особливості є в медичному страхуванні на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини, в тому числі від хвороби та настання нещасного випадку. В нашій країні таке страхування є частиною державного обов'язкового соціального страхування, яке проводиться за рахунок коштів підприємств та організацій. Страховиками тут є страхові медичні організації, що мають ліцензії на право займатися медичним страхуванням. За обов'язковим медичним страхуванням страхувальниками, котрі виплачують страхові внески, є для непрацюючих громадян - органи влади областей та республіки Крим, а для працюючих - їхні підприємства, організації, установи.

2. У зв'язку із специфічністю страхових випадків у страхуванні життя розрахунок страхових тарифів спирається на інші прикмети, ніж в майновому страхуванні. Найважливіші з них такі: широке використання методів демографічної статистики і теорії ймовірності, застосування довгострокових фінансових обчислень.

Структура нетто - ставок включає декілька елементів, кожен з яких є джерелом формування страхового фонду для конкретного виду страхової відповідальності, що включено в договори страхування.

Тарифна ставка використовується для того, щоб визначити обсяг грошової суми, яку кожний із страхувальників зобов'язаний внести в загальний фонд з одиниці страхової суми. Загальна величина зібраних внесків, обчислених на основі тарифної ставки, має бути достатньою для встановлених страхових виплат.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

ПЛАН: 1. Поняття життєвого циклу проекту 2. Ідентифікація 1.Поняття життєвого циклу проекту Цикл проекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу. Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття ЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації проекту. ЦП являє собою певну схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановлення ...

Управління персоналом

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та структура управління персоналом виробничого підприємства 7 1.2. Методи та система управління персоналом на виробничому підприємстві 13 1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 39 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” 39 2.2. Аналіз складу та структури персоналу ВАТ ...

Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

План Складові іміджу фірми Стратегія і тактика успішного підприємництва Розвиток ринку реклами Основні показники рекламної діяльності Класифікація реклами Основні засоби торговельної реклами 1. СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ФІРМИ У комерційній практиці сьогодні велика увага приділяється умінню вести переговори, від яких багато в чому залежить успіх у діяльності фірми. Працюючи на успіх свого підприємства за рубежем, передусім задумайтеся над питанням: який імідж вашої країни, галузі економіки, вашого окремого підприємства чи ...