Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Розрахунок починається із встановлення повної тарифної ставки або брутто-ставки.

Вона складається з двох основних елементів:

1. Нетто-поставки, що є джерелом забезпечення виплат страхових сум, вона гарантує виконання фіксованих зобов'язань.

2. Нагромадження якого має вистачити для компенсації витрат на проведення страхових операцій. Особливе місце в розрахунку тарифних ставок займають так звані таблиці смертності, котрі використовують усі страхові організації.

Тарифні ставки встановлюються:

1) одноразові;

2) річні.

1) Одноразові означають сплату внеску на початку дії договору страхування. Страхові відносини спираються на так званий принцип нуля, відповідно до якого передбачається рівність фінансових зобов'язань страховика й страхувальника один перед одним.

2) При річній ставці відбувається поступове погашення фінансових зобов'язань страхувальника щорічно, на протязі дії договору страхування.

При обчисленні розміру річної нетто - ставки не можна обмежитись лише діленням одноразової ставки на число років дії договору страхування.

Як розраховувати річні ставки. Одноразова нетто - ставка дорівнює сучасній вартості фінансових зобов'язань страхової організації й страхувальника. При застосуванні цієї ставки страхувальник весь обсяг своїх фінансових зобов'язань виконує під час укладання договору. При річних внесках страхувальник виконує свої зобов'язання перед страхувальником поступово.

Нетто - ставка змішаного страхування життя складається з трьох частин:

1. На життя

2. На випадок смерті

3. На випадок втрати здоров'я

Зростання чисельності суб'єктів в особистому страхуванні значною мірою залежить від правильного визначення та вчасної виплати страхової суми.

Найважливішим фактором, без наявності якого в страхувальника чи застрахованого не виникає права на страхову суму, є настання страхового випадку, що відбувся в період діє договору.

Фактором, що впливає на можливість виплати суми, є відповідність страхового випадку, який відбувся, встановленому обсягу страхової відповідальності.

Страхова сума виплачується лише тоді, коли страховий нещасний випадок відбувся в період дії договору.

Одержувачами страхової суми, за правилами страхування, є страхувальник або застрахований, посмертний одержувач, спадкоємці названих фізичних осіб. Щоб одержати суму, їм необхідно подати документальне підтвердження цього права.

Таким чином, нарахування певного розміру страхової суми та одержання її конкретними одержувачами зумовлено поданням деяких документів, що підтверджують умови договору. З цією метою використовується методика аналізу даних, які наводяться в документах, узгодженості їх за часом і за регіонами.

Для підтвердження факту настання страхового випадку, який відбувся із застрахованим, порівнюються дати, причини, обставини та ознаки, котрі стосуються фіксації цього випадку в заяві застрахованого чи його довірених (спадкоємці) в медичній експертизі, документах, виданих іншими установами. Важливо також установити, що нещасний випадок трапився сам із застрахованим.

3. Для того, щ об отримати страхову суму, страхувальник або застрахований мають подати в страхову організацію за місцем сплати останніх внесків страхове свідоцтво. За бажанням одержувача і за його заявою страхова сума може бути перерахована на його рахунок в банк.

У разі виплати страхової суми шляхом застосування чеку на ощадний банк у поданні заяви немає необхідності. При сплаті внесків готівкою страховому агенту або через розрахункову книжку в ощадний банк необхідно подати квитанцію про сплату останнього внеску. При страхуванні додаткової пенсії перевіряється паспорт одержувача для уточнення особи та віку страхувальника.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Організаційні форми підприємства

П Л А Н Особливості створення та функціонування акціонерних товариств. Інші форми бізнесу в Україні. Л і т е р а т у р а: 1. Про підприємництво: Закон України – К. Україна, 1991р. 2. про підприємства в Україні: Закон України – К. Україна, 1991р. 3. Про страхування: Закон України – К. Україна, 1991р. 4. про власність: Закон України. К. Україна, 1991р. 5. Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. – М.1992 ст. 304 – 320. 6. В.Хойер. Как делать бизнес в Европе. М: 1992, ст.232-240 7. Реглин ...

Державне регулювання бізнесу

Нерегульованої економіки не буває. Держава, виконуючи свої функ­ції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси. Проте як­що в епоху вільної конкуренції державне втручання в бізнес мало об­межений та епізодичний характер, то вже на початку XX ст. масштаби цього втручання розширилися, а з 40-х років стали безпрецедентни­ми. Держава перетворилася на одного з провідних суб'єктів економіч­ного життя практично в усіх індустріальне розвинених країнах. В сучасних умовах державному впливові підлягають усі сторони ...

Характеристика професійної культури бізнесу

Сучасна підприємницька діяльність може ефективно здійсню­ватись і розвиватись за умови належного дотримання вимог не тільки економічного, а й соціальне-духовного та політичного характеру. Будь-який підприємець, безперечно, повинен уміти професійно (і завдяки цьому успішно) вести справу у своїй фірмі, постійно брати активну участь у задоволенні потреб ринку щодо нових товарів І послуг за можливо низькими (помірними) цінами. Зрозуміло, що це вимагає від нього новаторського підходу до власної діяльності та ретельного обліку ...