Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Розрахунок починається із встановлення повної тарифної ставки або брутто-ставки.

Вона складається з двох основних елементів:

1. Нетто-поставки, що є джерелом забезпечення виплат страхових сум, вона гарантує виконання фіксованих зобов'язань.

2. Нагромадження якого має вистачити для компенсації витрат на проведення страхових операцій. Особливе місце в розрахунку тарифних ставок займають так звані таблиці смертності, котрі використовують усі страхові організації.

Тарифні ставки встановлюються:

1) одноразові;

2) річні.

1) Одноразові означають сплату внеску на початку дії договору страхування. Страхові відносини спираються на так званий принцип нуля, відповідно до якого передбачається рівність фінансових зобов'язань страховика й страхувальника один перед одним.

2) При річній ставці відбувається поступове погашення фінансових зобов'язань страхувальника щорічно, на протязі дії договору страхування.

При обчисленні розміру річної нетто - ставки не можна обмежитись лише діленням одноразової ставки на число років дії договору страхування.

Як розраховувати річні ставки. Одноразова нетто - ставка дорівнює сучасній вартості фінансових зобов'язань страхової організації й страхувальника. При застосуванні цієї ставки страхувальник весь обсяг своїх фінансових зобов'язань виконує під час укладання договору. При річних внесках страхувальник виконує свої зобов'язання перед страхувальником поступово.

Нетто - ставка змішаного страхування життя складається з трьох частин:

1. На життя

2. На випадок смерті

3. На випадок втрати здоров'я

Зростання чисельності суб'єктів в особистому страхуванні значною мірою залежить від правильного визначення та вчасної виплати страхової суми.

Найважливішим фактором, без наявності якого в страхувальника чи застрахованого не виникає права на страхову суму, є настання страхового випадку, що відбувся в період діє договору.

Фактором, що впливає на можливість виплати суми, є відповідність страхового випадку, який відбувся, встановленому обсягу страхової відповідальності.

Страхова сума виплачується лише тоді, коли страховий нещасний випадок відбувся в період дії договору.

Одержувачами страхової суми, за правилами страхування, є страхувальник або застрахований, посмертний одержувач, спадкоємці названих фізичних осіб. Щоб одержати суму, їм необхідно подати документальне підтвердження цього права.

Таким чином, нарахування певного розміру страхової суми та одержання її конкретними одержувачами зумовлено поданням деяких документів, що підтверджують умови договору. З цією метою використовується методика аналізу даних, які наводяться в документах, узгодженості їх за часом і за регіонами.

Для підтвердження факту настання страхового випадку, який відбувся із застрахованим, порівнюються дати, причини, обставини та ознаки, котрі стосуються фіксації цього випадку в заяві застрахованого чи його довірених (спадкоємці) в медичній експертизі, документах, виданих іншими установами. Важливо також установити, що нещасний випадок трапився сам із застрахованим.

3. Для того, щ об отримати страхову суму, страхувальник або застрахований мають подати в страхову організацію за місцем сплати останніх внесків страхове свідоцтво. За бажанням одержувача і за його заявою страхова сума може бути перерахована на його рахунок в банк.

У разі виплати страхової суми шляхом застосування чеку на ощадний банк у поданні заяви немає необхідності. При сплаті внесків готівкою страховому агенту або через розрахункову книжку в ощадний банк необхідно подати квитанцію про сплату останнього внеску. При страхуванні додаткової пенсії перевіряється паспорт одержувача для уточнення особи та віку страхувальника.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Фірма

Пiдпpиємництвo: yмoви i cepeдoвищe Hинi бiльшocтi миcлячиx людeй cтaлo зрозуміло — бeз цивiлiзoвaнoгo пiдпpиємництвa Укpaїнi, як i iншим кpaїнaм пocтpaдянcькoгo пpocтopy, нe виpiшити пpoблeм пepexiднoгo пepioдy — cтвopити ocнoви pинкoвoгo rocпoдapcтвa, здiйcнити cтpyктypнy пepeбyдoвy виpoбництвa, yвiйти дo cвiтoвoї eкoнoмiки piвнoпpaвним cyб'єктoм мiжнapoднoгo пoдiлy пpaцi. Aджe нeщoдaвнo пiдпpиєм-ництвo, люди з дiлoвoю «жилкoю» пiддaвaлиcя «aнa– фeмi», a дiяльнicть, якy вoни poзвивaли y жopcткиx paм– кax ...

Фактори впливу на розвиток нових підприємств

За даними Міжнародного Валютного Фонду половина новостворених підприємств банкрутує протягом перших п’яти років свого існування. Це зумовлюється рядом проблем і перешкод, які неодмінно постають перед кожним новоствореним підприємством, і які воно не завжди спроможне своєчасно подолати. Від того, наскільки успішним був старт підприємства, значною мірою залежить, чи вдасться йому відвоювати у конкурентів свою частку ринку і втримати її у майбутньому. Тому існує потреба у визначенні та аналізі найпоширеніших проблем, що ...

Стратегія щодо конкурентів

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. В якості засобів в конкурентній боротьбі для ...