Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Особистий рахунок страхувальника є також підставою для виплати страхової суми, але лише в тому разі, коли на рахунку відображено повну сплату належних страхових внесків.

Спеціалісти страхової організації перевіряють повноту сплати всіх внесків, відповідність прізвища, імені, та по батькові застрахованого, дату закінчення строку страхування. Коли виявлено недосплату окремих внесків у межах останніх трьох років, то вони мають бути утримані з належної до виплати страхової суми або пенсії. Внески сплачені надлишково, повертаються разом із страховою сумою. Якщо перевірка встановила законність і правильність оформлення поданих документів, приймається рішення при виплату страхової суми, для якої складається розрахунок встановленої форми.

4. З настанням нещасного випадку із застрахованим виникають підстави виплати повної або часткової страхової суми. Обсяг її, зумовлений втратою здоров'я, визначається фахівцями страхової організації на основі вивчення відповідних документів.

Страхувальнику у разі настання нещасного випадку потрібно звернутися до страхової організації за місцем укладання договору, сплати внесків із страхування життя, а за умовами страхування пасажирів - за місцем їхнього проживання.

В поданій заяві необхідно вказати дату настання нещасного випадку, його обставини й наслідки, лікувальні заклади, що надавали пасажирові першу допомогу, а також ті, в яких він перебував на лікуванні. До заяви додається страхове посвідчення й квитанція про сплату внеску із страхування життя на день нещасного випадку тоді, коли ці внески сплачувались готівкою. Лише при страхуванні робітників і службовців за рахунок підприємств та організацій, а також при обов'язковому страхуванні пасажирів подається акт про нещасний випадок встановленої форми. Якщо після аналізу цих документів фахівцями страхової організації є підстави виплати, що нещасний випадок зумовлено правопорушенням, то звертаються за додатковими даними до органів, котрі проводять розслідування.

У разі заяви про виплату страхової суми до неї додаються страхові документи: заява про взяття на страхування, особистий рахунок застрахованого та інші.

Аналіз документів повинен підтверджувати факти травми. Також встановлюються наявність впливу нестрахових факторів. Зіставляючи дати і інші дані, що наводяться в заяві страхувальника і в наявних страхових документах, встановлюють, чи нещасний випадок стався на протязі дії договору страхування і сам з вказаною застрахованою особою. В разі пошкодження здоров'я потеріплого направляють до лікаря-експерта страхової організації.

Таким чином, розрахунок обсягів та залежності виплати страхових сум за наслідками настання нещасних випадків прямо пов'язаний із ступенем втрати здоров'я застрахованого.

Мета страхування в даному випадку - відшкодування втрат у сімейних доходах, викликаних тимчасовою непрацездатністю члена сім'ї.

У разі смерті страхувальника або його застрахованого виплата страхової суми зумовлена певним обсягом страхової відповідальності та тим чи іншим видом особистого страхування.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Навчальні питання, форми і методи навчання

Рівень

Термін

1

Тести

І

5¢ - 7¢

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Управління персоналом

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та структура управління персоналом виробничого підприємства 7 1.2. Методи та система управління персоналом на виробничому підприємстві 13 1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 39 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” 39 2.2. Аналіз складу та структури персоналу ВАТ ...

Комерційна діяльність підприємницьких структур

Комерційна діяльність підприємницьких структур Забезпечення комерційного успіху залежить від глибокого і все­бічного вивчення ринку та ринкових можливостей. Аналіз ринкових умов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження това­ру на ринок і розширення обсягів його реалізації становлять особли­вий напрям у діяльності підприємницьких структур, який називають маркетингом. Розрізняють: мікромаркетинг, який вирішує питання оптимізації виробництва на рівні підприємства (фірми) та макромаркетинг - ре­алізація продукції ...

Санація підприємств

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і пере­кладається як оздоровлення чи лікування. У Фінансовому слов­нику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності. Зви­чайно здійснюють санацію через структурну перебудову вироб­ництва, зокрема через зміну номенклатури продукції, подрібнен­ня підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є на грані банкрутства, з більш потужними, випуск ...