Search:

Нове в бухгалтерському обліку

2. Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними (продажними) цінами.

3. Реалізація товарів за готівкові грошові кошти.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (п.п. 4.9, 4.11).

5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 4.10, 4.11).

6. Списання прибутку за місяць.

7. Списання збитків за місяць.

Записи 1, 2, 4, 5, 6 застосовуються на підприємствах, що здійснюють оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.

При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму реалізації цих товарів записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - (мінус сума) - на відпускну вартість повернених товарів.

При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по креди­ту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну вартість повернених товарів.

4.5. На торговельних підприємствах і в організаціях, що здійснюють різні види торговельної діяльності, на рахунку 46 "Реалізація" виділяють субрахунки:

46-1 "Реалізація товарів оптом".

46-2 "Реалізація товарів у роздріб".

46-3 "Реалізація на підприємствах громадського харчування".

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

4.6. На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунка 46 "Реалізація", в журналах форми К-2, К-З, К-4 і К-5 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1) в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 3 проміжний запис по дебету і кредиту рахунка 46 "Реалізація" треба виключити, і ці записи зробити без використання цього рахунку, п.п. 4.3, 4.4.

На оптово-збутових підприємствах споживчої кооперації, що обліковують товари за купівельними цінами, замість записів 1 і 2 на відвантаження товарів треба скласти одну складну бухгалтерську проводку:

Дт 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму товарів до

оплати покупцем,

Кт 41 "Товари", субрахунок 1 "Товари на складах" - на суму

відвантажених товарів за купівельними цінами,

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" або

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - на суму ПДВ на

відвантажені товари,

Кт 80 "Прибутки і збитки" - на суму торговельної націнки на

відвантажені товари.

4.7.Якщо товари обліковуються на складі за продажними цінами, то необхідно скласти додаткову бухгалтерську проводку:

Дт 42-1 "Товарні надбавки"

Кт 41-1 "Товари на складах" - на суму різниці між обліковою продажною і

купівельною вартістю відвантажених товарів, в т.ч. ПДВ і

торговельна націнка

4.8. На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, замість записів 1-3 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:

1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:

Дт 50 - Кт 41 - на суму виручки від реалізації товарів за продажними цінами

2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої виручки:

Дт 50 - Кт 41 - на суму виручки від продажу товарів

Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетич­ному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...

Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

П л а н Вступ 2 Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6 2.1 Особливості обчислення валових витрат 6 2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості 7 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації 8 2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб фінансового оздоровлення підприємств 10 2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку підприємств 10 Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємців 12 Висновки 18 Список ...

Облік основних засобів

План: Визначення та оцінка основних засобів Облік находження основних засобів на підприємство Облік капітальних інвестицій Облік амортизації основних засобів Облік ремонту основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Інвентаризація основних засобів Визнання та оцінка основних засобів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм ...