Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами

4.9. Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами, розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку відвантаження товарів зі складу після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю - 1050 грн.

2. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

грн.

Товари за купівельними цінами

833

Торговельна (збутова) націнка, 5% від 833

42

Відпускна вартість за угодою

875

Податок на додану вартість, 20% від 875

175

До оплати покупцем

1050

3. Товари списуються із підзвіту матеріально відповідальної осо­би за купівельними цінами - 833 грн.

3а даними прикладу 3 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках. (п. 4.11) :

1. На суму передоплати товарів, що надійшла від покупця - 1050:

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1050

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 175 :

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" - 175 (п.4.11).

2. Списується із підзвіту матеріально відповідальної особи відвантажені покупцю товари за обліковими купівельними цінами - 833 :

2.1. Дт 46 - Кт 41 - 833

2.2. Відображається в обіку реалізація відвантажених товарів - 1050 :

Дт 62 - Кт 46 - 1050

3. Списуються податкове забов’язання з податку на додану вартість - 175:

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 175

4. Списується фінансовий результат від реалізації відвантажених товарів (реалізована торговельна націнка) - 42 :

Дт 46 - Кт 80 - 42

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

вступ План Вступ 3 1. Об’єкти і методи аудиту нематеріальних активів 5 2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД 9 3. Аудиторський висновок 22 Висновок 25 Література 27 Вступ Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки ...

Податок на прибуток

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.07.2002 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА від 08.07.97р. № 214, у редакції наказу ДПА від 21.01.98 р. № 37 з змінами і доповненнями. Податок на ...