Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами

4.9. Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами, розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку відвантаження товарів зі складу після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю - 1050 грн.

2. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

грн.

Товари за купівельними цінами

833

Торговельна (збутова) націнка, 5% від 833

42

Відпускна вартість за угодою

875

Податок на додану вартість, 20% від 875

175

До оплати покупцем

1050

3. Товари списуються із підзвіту матеріально відповідальної осо­би за купівельними цінами - 833 грн.

3а даними прикладу 3 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках. (п. 4.11) :

1. На суму передоплати товарів, що надійшла від покупця - 1050:

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1050

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 175 :

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" - 175 (п.4.11).

2. Списується із підзвіту матеріально відповідальної особи відвантажені покупцю товари за обліковими купівельними цінами - 833 :

2.1. Дт 46 - Кт 41 - 833

2.2. Відображається в обіку реалізація відвантажених товарів - 1050 :

Дт 62 - Кт 46 - 1050

3. Списуються податкове забов’язання з податку на додану вартість - 175:

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 175

4. Списується фінансовий результат від реалізації відвантажених товарів (реалізована торговельна націнка) - 42 :

Дт 46 - Кт 80 - 42

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини,матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком ...

Аудиторський ризик

План Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття ризику і правила його оцінювання ……………………………………4 2. Поняття аудиторського ризику:………………………………………………….5 2.1 Властивий ризик 2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень. 2.4 Ризик аудиту або загальний ризик Висновки………………………………………………………………………………11 Список використанної літератури………………………………………………… 12 Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного ...

Порядок виплати зарплати...

План. Порядок виплати з/ти , та документація , яка ведеться при цьому. Облік депонованої з/ти 1. З/та робітникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором. Основним регістром для оформлення розрахунків між робітниками і службовцями є розрахункова відомість і основний листок. Основний листок відкривається на кожного працюючого де вказується прізвище , ім'я , по-батькові , рік і дата народження , професія , спеціальність , категорія , кількість дітей і інші дані , які ...