Search:

Нове в бухгалтерському обліку

За даними прикладу 5 необхідно скласти бухгалтерські проводки ( п. 4.16 ) :

1. Дт 62(45) - Кт 4 1-

5000

2. Дт 46 - Кт 41 - 5000

3. Дт 62(45) - Кт 46 - 6300

4. Дт 46 - Кт 68 - 1050 (розділ 7)

5. Дт 46 - Кт 80 - 250

6. Дт 51- Кт 62(45) - 6300 (при надходженні платежів від покупців).

4.18. В такому ж порядку, як показано вище (п.п. 4.16, 4.17), відображають зміни в обліку реалізації товарів оптові торговельні підприємства, які обліковують товари за продажними цінами. Реалізацію товарів на сторону платникам ПДВ з 1.10.97 р. вони повинні обліковувати на аналітичному рахунку "Реалізація товарів за відпускними договірними цінами"(п.4.9), а товарні надбавки списувати на дебет рахунка 42-1 "Товарні надбавки" при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям:

Дт 46 - Кт 41 - на суму відпущених товарів за купівельними цінами

Дт 42-1 - Кт 41 - на суму різниці між обліковою продажною вартістю товарів і відпускною їх вартістю (п.4.12, оп.2).

Особливості обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування

4.19. Облік надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування безпосередньо від постачальників ведеться аналогічно як викладено раніше в п.п. 3.8 - 3.10, а надходження товарів зі складу свого підприємства викладено в пунктах розділу 5.

4.20. У зв’язку з введенням з 1.10.97 р. обліку товарних надба­вок (п.п. 1.14, 1.15) рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного став операційним, і на ньому відображається лише оборот з реалізації товарів в роздрібних торговельних підприємствах і страв та товарів на підприємствах громадського харчування: по дебету рахунка 46 - списання проданих товарів із підзвіту матеріально відповідальних осіб за продажними цінами, а по кредиту рахунка 46 - сума реалізації товарів за продажними цінами. Тому оборот по дебету рахунка 46 дорівнює обороту по кредиту рахунка 46. Рахунок 46 щомісячно закривається і сальдо мати не може.

Визначення і списання фінансових результатів від роботи підприємств розрібної торгівлі і громадського харчування розглядаються в розділі 6 Посібника.

4.21. Виручка від реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі і громадського харчування відображається в обліку на підставі прибуткових касових ордерів каси підприємства та квитанцій прибуткових касових ордерів, що записуються у видатковій частині товарно-грошового звіту і додаються до нього при здачі звіту у бухгалтерію.

Суми зданої в касу підприємства виручки контролюються за підсумковими даними касових апаратів.

4.22. Приклад 6. На відображення в обліку реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі за даними товарно-грошових звітів.

1. Виручка від реалізації товарів за готівку складає в сумі 5200 грн.

2. Реалізовано товари покупцю - неплатнику ПДВ дрібним оптом за безготівковим розрахунком:

2.1. Надійшла на розрахунковий рахунок передоплата від покупця - 285 грн.

2.2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значиться:

грн.

Товари за продажними цінами

300

Торговельна знижка, 5% від 300

15

До оплати покупцем

285

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Організація податкової служби в Великобританії

В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової системи проблема подвійного оподаткування вирішується в односторонньому порядку, як правило, для фінансових органів країни, в якій знаходиться ...

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

І. Загальні положення Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі – ...

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...