Search:

Нове в бухгалтерському обліку

За даними прикладу 5 необхідно скласти бухгалтерські проводки ( п. 4.16 ) :

1. Дт 62(45) - Кт 4 1-

5000

2. Дт 46 - Кт 41 - 5000

3. Дт 62(45) - Кт 46 - 6300

4. Дт 46 - Кт 68 - 1050 (розділ 7)

5. Дт 46 - Кт 80 - 250

6. Дт 51- Кт 62(45) - 6300 (при надходженні платежів від покупців).

4.18. В такому ж порядку, як показано вище (п.п. 4.16, 4.17), відображають зміни в обліку реалізації товарів оптові торговельні підприємства, які обліковують товари за продажними цінами. Реалізацію товарів на сторону платникам ПДВ з 1.10.97 р. вони повинні обліковувати на аналітичному рахунку "Реалізація товарів за відпускними договірними цінами"(п.4.9), а товарні надбавки списувати на дебет рахунка 42-1 "Товарні надбавки" при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям:

Дт 46 - Кт 41 - на суму відпущених товарів за купівельними цінами

Дт 42-1 - Кт 41 - на суму різниці між обліковою продажною вартістю товарів і відпускною їх вартістю (п.4.12, оп.2).

Особливості обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування

4.19. Облік надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування безпосередньо від постачальників ведеться аналогічно як викладено раніше в п.п. 3.8 - 3.10, а надходження товарів зі складу свого підприємства викладено в пунктах розділу 5.

4.20. У зв’язку з введенням з 1.10.97 р. обліку товарних надба­вок (п.п. 1.14, 1.15) рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного став операційним, і на ньому відображається лише оборот з реалізації товарів в роздрібних торговельних підприємствах і страв та товарів на підприємствах громадського харчування: по дебету рахунка 46 - списання проданих товарів із підзвіту матеріально відповідальних осіб за продажними цінами, а по кредиту рахунка 46 - сума реалізації товарів за продажними цінами. Тому оборот по дебету рахунка 46 дорівнює обороту по кредиту рахунка 46. Рахунок 46 щомісячно закривається і сальдо мати не може.

Визначення і списання фінансових результатів від роботи підприємств розрібної торгівлі і громадського харчування розглядаються в розділі 6 Посібника.

4.21. Виручка від реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі і громадського харчування відображається в обліку на підставі прибуткових касових ордерів каси підприємства та квитанцій прибуткових касових ордерів, що записуються у видатковій частині товарно-грошового звіту і додаються до нього при здачі звіту у бухгалтерію.

Суми зданої в касу підприємства виручки контролюються за підсумковими даними касових апаратів.

4.22. Приклад 6. На відображення в обліку реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі за даними товарно-грошових звітів.

1. Виручка від реалізації товарів за готівку складає в сумі 5200 грн.

2. Реалізовано товари покупцю - неплатнику ПДВ дрібним оптом за безготівковим розрахунком:

2.1. Надійшла на розрахунковий рахунок передоплата від покупця - 285 грн.

2.2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значиться:

грн.

Товари за продажними цінами

300

Торговельна знижка, 5% від 300

15

До оплати покупцем

285

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Особливості внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. ...

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...