Search:

Нове в бухгалтерському обліку

За даними прикладу 6 повинні бути зроблені бухгалтерські запи­си на рахунках:

1. На суму виручки готівкою:

1.1. За даними прибуткових касових ордерів, доданих до касових звітів каси підприємства:

Дт 50 - Кт 46 - 5200

1.2. За даними квитанцій прибуткових касових ордерів, доданих до товарно-грошових звітів:

Дт 46 - Кт 41-2 - 5200

2. На реалізацію товарів дрібним оптом за безготівковим розрахунком:

2.1. Надійшла передоплата за товари від покупця на розрахунковий рахунок (п.п. 1.10, 4.9 - 4.11) - 285:

Дт 51 - Кт 62 - 285

2.2. Відпущено товари покупцю дрібним оптом за відпускною вартістю:

Дт 46 - Кт 41-2 - 285

2.3. Списується надана покупцю торговельна знижка - 15 :

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 15

2.4. Відображається в обліку реалізація відпущених покупцю товарів - 285:

Дт 62 - Кт 46 - 285

В тих окремих випадках, коли товари відпущені з крамниці покупцю за безготівковим розрахунком, якщо він є платником ПДВ, то відпуск і реалізація товарів відображаються в обліку так, як показа­но в пунктах 4.12 і 4.13, тобто реалізація повинна бути записана на окремому аналітичному рахунку до рахунка 46 "Реалізація" і фінансовий результат від операцій відпуску товарів списується з цього аналітичного рахунка.

4.23. У тому разі, коли з товаром реалізується тара, призначена для упаковки товарів, що оплачена постачальнику за відпускними цінами без ПДВ (скриньки, бочки і ін.), то необхідно перевести тару в то­вар і нарахувати на неї ПДВ в установленому розмірі. Реалізація такої тари відображається в обліку бухгалтерськими проводками:

Дт 41-2 - Кт 41-2;

Дт 50 - Кт 46-2;

Дт 46-2 - Кт 41-2.

4.24. Приклад 7. На відображення в обліку реалізації страв і товарів підприємствами громадського харчування за даними товарно-грошових звітів.

1. Виручка від реалізації страв і товарів за готівку складає в сумі 2100 грн.

2. Відпущено страв і товарів покупцю - неплатнику ПДВ за безготівковим розрахунком без передоплати за продажними цінами громадського харчування на суму 200 грн. Виручка за відпущені покупцю страви і товари надійшла на розрахунковий рахунок.

За даними прикладу 7 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На суму виручки готівкою - 2100 :

1.1. Дт 50 - Кт 46-3 - 2100

1.2. За даними квитанцій прибуткових касових ордерів, доданих до товарно-грошових звітів:

Дт 46-3 - Кт 41-3 - 2100

2. Відпущено страв і товарів покупцю за безготівковим розрахунком і продажними цінами - 200 :

2.1. Дт 46-3 - Кт 41-3 - 200

2.2. Дт 62 - Кт 46-3 - 200

3. Надійшла виручка від покупця на розрахунковий рахунок:

Дт 51 - Кт 62 - 200

Таким чином, у наведених вище прикладах (п.п. 4.21, 4.24) відображення в обліку товарів, реалізованих з роздрібних торговельних підприємств і підприємств громадського харчування, здійснено за відвантаженням (способом нарахування п.п. 4.3. і 4.4). За цим способом реалізація товарів роздрібними торговельними підприємствами і підприємствами громадського харчування відображається за датою надходження готівкової виручки або за датою відпуску товарів покупцю за безготівковим розрахунком.

На тих підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчу­вання, що відображають реалізацію за надходженням платежів в касу або на розрахунковий рахунок в банку (касовим способом), але не пізніше як до 1.01.98 р. (п.п. 1.16, 4.15), реалізація товарів за готів­ку відображається в обліку так само, як за способом нарахування: Дт 50 - Кт 46-2 або 46-3 і Дт 46-2 або 46-3 - Кт 41-2 або 41-3

4.25. До 1.01.99 р. реалізація товарів і відповідно страв і товарів покупцям за безготівковим розрахунком відображається в обліку способом нарахування. Податкове зобов’язання з ПДВ виникає за датою надходження платежу на розрахунковий рахунок (п.1.10).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

Функції економічного контролю поширюються на еконо­мічну діяльність усіх ланок народного господарства. За орга­нізаційними формами економічний контроль в Україні поді­ляють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника. Державні органи, які здійснюють функції економічного контролю, такі: Рахункова палата Верховної Ради України; Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України (усі три органи перебувають у структурі Мінфіну України); Фонд ...

Податок на додану вартість

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР із змінами доповненнями. 2. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДШ 30.05. 1997 р., № 165 із змінами та доповненнями. 3. Постанова КМУ від 02.04.1998 р. №417 "Про затвердження Порядку внесення ПДВ до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (із змінами і доповненнями), внесеними Постановою КМУ від 13.12.2001р.№ 1648. 4. Закон України "Про Державний бюджет України на ...

Облік нематеріальних активів

План: Оцінка нематеріальних активів Облік надходження нематеріальних активів Облік амортизації нематеріальних активів Облік вибуття нематеріальних активів Інвентаризація нематеріальних активів Оцінка нематеріальних активів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». ...