Search:

Нове в бухгалтерському обліку

4.26. У зв’язку з тим, що з продажу вживаних товарів на комісійних засадах (п. 1.2) податок на додану вартість на товари, прийняті від осіб, які не зареєстровані платниками податку, нараховується і сплачується з комісійної винагороди, то при визначенні фінансових результатів від комісійної торгівлі необхідно врахувати наступне:

1. Підприємства торгівлі, які реалізують вживані товари, прийняті від населения на комісію, обліковують ці товари на забалансовому рахунку 002 "Товари, прийняті на комісію". Завідуючий торговельним підприємством скдадає окремий товарний звіт про наявність і рух комісійних товарів.

2. Після продажу товарів операції з надходження виручки за реалізовані комісійні товари та розрахунки за ці товари з комітентами обліковують на балансових рахунках:

На суму виручки за комісійні товари складають бухгалтерську проводку:

Дт 50 - Кт 46, окремий аналітичний рахунок - на продажну вартість реалізованих товарів. Одночасно здійснюють запис на відображення в обліку заборгованості комітентам за реалізовані комісійні товари:

Дт 46, окремий аналітичний рахунок

Кт 76, субрахунок "Розрахунки з комітентами" - на продажну вартість товарів за вирахуванням торговельної знижки (комісійного збору).

Наведені вище записи здійснюють на підставі реєстру квитанцій на реалізовані комісійні товари.

На суми, виплачені комітентам за прийняті від них і реалізовані комісійні товари, складають запис на рахунках:

Дт 76, субрахунок "Розрахунки з комітентами" - Кт 50 "Каса".

Після визначення і відображення на рахунку 46, аналітичний ра­хунок "Реалізація комісійних товарів" суми комісійного збору відраховують з цієї суми податок на додану вартість і складають бухгалтерську проводку:

Дт 46 - Кт 68 - на суму податку на додану вартість,

Дт 46 - Кт 80 - на суму доходу від реалізації комісійних товарів

Аналітичний облік розрахунків з комітентами ведеться в спеціальній оборотній відомості.

Облік реалізації товарів на комісійних засадах за договором з платником ПДВ розглянено в п. 4.14.

Порядок визначення фінансових результатів від реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування суттєво змінився. Відображення в обліку податку на додану вартість з обороту від реалізації товарів і реалізованої торговельної націнки розглядається пізніше (розділ 6).

5. ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ

5.1. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядок цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними) при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в бухгалтерському обліку.

Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 "Товари" за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка. Які ціни для обліку товарів застосовувати на підприємстві вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

5.2. В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватись лише продажні ціни.

У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, то на рахунку 41 "Товари" виділяють три субрахунки:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Облік інших матеріальних цінностей

Тара, її види, облік Тара по характеру використання в аптечній мережі ділиться на 3 види: оборотна; інвентарна; однообротна; До багатооборотної тари відносяться скляні балони, металеві ящики, дерев’яні ящики, бочки, бідони, банки, пляшки, мішки, тара з полімерних матеріалів. Інвентарна тара не продається, її використовують для зберігання лікарських засобів в аптеці: штанглази. Однооборотна тара не використовується одноразово, списується на основі акту (картонні коробки). Багатооборотна тара обліковується в 2-х ...

Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

П л а н Вступ 2 Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6 2.1 Особливості обчислення валових витрат 6 2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості 7 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації 8 2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб фінансового оздоровлення підприємств 10 2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку підприємств 10 Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємців 12 Висновки 18 Список ...