Search:

Нове в бухгалтерському обліку

4.26. У зв’язку з тим, що з продажу вживаних товарів на комісійних засадах (п. 1.2) податок на додану вартість на товари, прийняті від осіб, які не зареєстровані платниками податку, нараховується і сплачується з комісійної винагороди, то при визначенні фінансових результатів від комісійної торгівлі необхідно врахувати наступне:

1. Підприємства торгівлі, які реалізують вживані товари, прийняті від населения на комісію, обліковують ці товари на забалансовому рахунку 002 "Товари, прийняті на комісію". Завідуючий торговельним підприємством скдадає окремий товарний звіт про наявність і рух комісійних товарів.

2. Після продажу товарів операції з надходження виручки за реалізовані комісійні товари та розрахунки за ці товари з комітентами обліковують на балансових рахунках:

На суму виручки за комісійні товари складають бухгалтерську проводку:

Дт 50 - Кт 46, окремий аналітичний рахунок - на продажну вартість реалізованих товарів. Одночасно здійснюють запис на відображення в обліку заборгованості комітентам за реалізовані комісійні товари:

Дт 46, окремий аналітичний рахунок

Кт 76, субрахунок "Розрахунки з комітентами" - на продажну вартість товарів за вирахуванням торговельної знижки (комісійного збору).

Наведені вище записи здійснюють на підставі реєстру квитанцій на реалізовані комісійні товари.

На суми, виплачені комітентам за прийняті від них і реалізовані комісійні товари, складають запис на рахунках:

Дт 76, субрахунок "Розрахунки з комітентами" - Кт 50 "Каса".

Після визначення і відображення на рахунку 46, аналітичний ра­хунок "Реалізація комісійних товарів" суми комісійного збору відраховують з цієї суми податок на додану вартість і складають бухгалтерську проводку:

Дт 46 - Кт 68 - на суму податку на додану вартість,

Дт 46 - Кт 80 - на суму доходу від реалізації комісійних товарів

Аналітичний облік розрахунків з комітентами ведеться в спеціальній оборотній відомості.

Облік реалізації товарів на комісійних засадах за договором з платником ПДВ розглянено в п. 4.14.

Порядок визначення фінансових результатів від реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування суттєво змінився. Відображення в обліку податку на додану вартість з обороту від реалізації товарів і реалізованої торговельної націнки розглядається пізніше (розділ 6).

5. ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ

5.1. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядок цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними) при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в бухгалтерському обліку.

Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 "Товари" за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка. Які ціни для обліку товарів застосовувати на підприємстві вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

5.2. В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватись лише продажні ціни.

У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, то на рахунку 41 "Товари" виділяють три субрахунки:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Податкове планування на підприємстві

Система оподаткування підприємств є важливим регулятором економіки держави, і може стимулювати виробництво і науково - технічний прогрес, обмежувати зростання І та інфляцію. Але, водночас, вона стримує інвестиції, скорочує споживання, уповільнює процеси заощаджень та нагромадження. В сучасних умовах господарювання податки суттєвим фактором впливу на фінансове - господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити нормальне функціонування підприємницьких структур у нестабільному соціальне - економічному середовищі, та ...

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...

Облік виробничих запасів

План: Визнання та оцінка виробничих запасів Облік надходження виробничих запасів Облік витрат виробничих запасів у виробництві Облік переоцінки виробничих запасів Інвентаризація виробничих запасів Особливості обліку малооцінних та швидкозношуваних предметів 6.1. Облік малооцінних та швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) Облік малооцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року) Визнання та оцінка ...