Search:

Нове в бухгалтерському обліку

В тих випадках, коли в тексті Посібника наводяться окремі положення нормативних документів, то в кінці цих положень, як правило, даються посилання на відповідний пункт нормативного документа. Для кращої орієнтації у викладеному матеріалі, з метою уникнення повторень в питаннях обліку, що пов’язані між собою, даються посилання на відповідні пункти Посібника. В основі нумерації пунктів - номери розділів Посібника.

Ефективному використанню Посібника сприятимуть також цифрові приклади, які приведені в тексті. Для покращення наглядності цифрові приклади та зроблені на їх основі бухгалтерські записи даються в Посібнику в цілих гривнях з округленням.

Викладені в Посібнику питання бухгалтерського обліку в торгівлі стосуються також обліку у виробничих та інших підприємствах, якщо врахувати та виключити специфіку торговельної діяльності.

Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами, що вносяться до нормативних документів, і враховувати їх при веденні бухгалтерського обліку.

Застосування Посібника в практичній работі бухгалтерів торговельних підприємств сприятиме раціональному вирішенню проблем бухгалтерського обліку, що виникли після набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість", а також недопущенню помилок, що приводять до недоплат податків в бюджет та сплати штрафних санкцій.

Для ефективного використання Посібника в практичній роботі реко­мендується спочатку ознайомитись з його структурою та змістом.

Після написання Посібника за нормативними документами на 1.10.97 р. до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість наказом Міністерства фінансів України від 17.10.97 р. № 21 внесені зміни та доповнення.

Зміни, що стосуються надходження товарів, їх реалізації та інших основних операцій торгівлі автор на підставі змін до Закону України "Про податок на додану вартість" передбачив, і тому в обліку цих операцій в тексті Посібника нічого змінювати не потрібно. Враховані також зміни, що стосуються ПДВ, визначеного за даними інвентаризації на 1 жовтня 1997 р, в розділі 2 Посібника.

Посібник можна придбати за безготівковою оплатою або замовити поштою з накладною оплатою за адресою: 285200, м. Коломия, а/с 196-а або за телефоном № (03433) - 2-01-38.

Завваження до посібника та пропозиції

з його удосконалення просимо надсилати на цю ж адресу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При веденні бухгалтерського обліку основних торговельних операцій необхідно виходити в першу чергу із Закону України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР і Закону України" Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 26.09.97 р. Основні положення названого Закону, що стосуються торговельної діяльності, наступні:

1.1. База оподаткування операцій з продажу товарів визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів (обов’язкових платежів) за винятком податку на додану вартість, що включається в ціну товарів згідно з законами України з питань оподаткування (ст. 4.1).

Вартість тари, що згідно з умовами договору визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається (ст. 4.6).

1.2. У випадках, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з продажу вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб не зареєстрованих платниками податку, база оподаткування - це комісійна винагорода платника податку.

1.3. У разі, коли платник податку здійснює діяльність з продажу товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації, поруки, поручення, тощо), що уповноважують платника податку (комісіонера) здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи (комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому Законом про податок на додану вартість (ст. 4.7).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Аудиторський ризик

План Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття ризику і правила його оцінювання ……………………………………4 2. Поняття аудиторського ризику:………………………………………………….5 2.1 Властивий ризик 2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень. 2.4 Ризик аудиту або загальний ризик Висновки………………………………………………………………………………11 Список використанної літератури………………………………………………… 12 Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного ...

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

І. Загальні положення Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі – ...

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...