Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 80, ст."Валовий дохід оптовоЇ торгівлі".

Приклад 9. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе "Марія" за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе "Марія" продукти і товари за купівельними цінами на суму 250 грн.

2. 3 метою визначення продажних цін на окремі продукти і това­ри нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250

50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250

88 грн.

Разом товарні надбавки

138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) - 388 грн.

За даними прикладу 9 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарного звіту складу - 250 :

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе "Марія" - 388 :

2.1. Дт 41-3 - Кт 41-1 - 250

2.2. Дт 41-3 - Кт 42-3 - 138

5.7. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування ПДВ в торгівлі (п. 1.1), при закупці продуктів для підприємств громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно нараховувати ПДВ на закуплені сільгоспродукти і включати його до товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок власного доходу.

Приклад 10. На відображення в обліку закупки від населення сільгосппродуктів для громадського харчування:

1. Згідно із закупочним актом на ринку закуплено для кафе "Марія" сільгосппродукти на суму 180 грн.

2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180

36 грн.

Торговельна націнка, 35% від 180

63 грн.

Разом товарні надбавки

99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає (180+36+63) - 279 грн.

За даними прикладу 10 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. На закупочну вартість сільгосппродуктів - 180 :

Дт 41-3 - Кт 71 - 180

2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і включеної до товарно-грошового звіту - 279 :

2.1. Дт 41-3 - Кт 71 - 180

2.2. Дт 41-3 - Кт 42-3 - 99

5.8. У випадку повернення підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування товарів і продуктів на склад, що обліковує іх за купівельними цінами, необхідно, виходячи із положень За­кону про податок на додану вартість (нова Інструкція про порядок обчисленя ПДВ замість Інструкції № 3 своєчасно не видана), зняти з товарів і продуктів зроблені товарні надбавки. Для цього видаткова наклад­на на здачу товарів і продуктів на склад повинна бути виписана за продажними цінами, а прибуткова накладна складу за купівельними цінами. Різниця між продажною і купівельною вартістю повернених товарів відноситься на зменшення товарних надбавок. При цьому складають бухгалтерські проводки:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

вступ План Вступ 3 1. Об’єкти і методи аудиту нематеріальних активів 5 2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД 9 3. Аудиторський висновок 22 Висновок 25 Література 27 Вступ Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки ...

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………/ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕНСІЙНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 1.1. Передумова виникнення та розвитку пенсі…………………………… 1.2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні………………. 1.3.Види пенсійних виплат і соціальних послуг……………………………. 1.4. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування…………………………………………………………………………… 1.5.Припинення участі в системі загальнообов'язковогодержавного пенсійного страхування……………………………………………………………… 2. СТРАХУВАННЯ В ПЕНСІЙНІЙ ...

Узагальнення результатів аудиту

ПЛАН Узагальнення результатів аудиту 9.1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку 9.2. Основні елементи аудиторського висновку 9.3. Види аудиторських висновків та їх зміст УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку Результати аудиторської перевірки відображаються в аудитор­ському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звіт­ності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту ...