Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Дт 41-1 - Кт 41-2 або 41-3 - на купівельну вартість товарів, зданих на склад, і

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 41-2 або 41-3 - на суму товарних надба­вок на товари, що здані на склад.

Таким чином, при поверненні товарів на склад із роздрібного торговельного підприємства повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту роздрібного торговельного підприємства:

Дт 41-1 - Кт 41-2 - на суму повернених товарів за купівельними цінами

Дт 42-2 - Кт 41-2 - на суму товарних надбавок роздрібної торгівлі.

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 41-1 - Кт 41-2 - на суму оприбуткованих повернених товарів за купівельними цінами.

5.9. При поверненні на склад продуктів і товарів із підприємств громадського харчування треба скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту підприємства громадського харчування:

Дт 41-1 - Кт 41-3 - на суму повернених товарів за купівельними цінами

Дт 42-3 - Кт 41-3 - на суму товарних надбавок громадського хар­чування

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 41-1 - Кт 41-3 - на суму оприбуткованих товарів за купівельними цінами

Облік внутрішнього відпуску товарів за продажними цінами

5.10. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п. 5.2). При цьому значно скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

Приклад 11. На відображення в обліку відпуску товарів зі скла­ду крамниці № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданоЇ до товар­ного звіту складу складають бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу), доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами, але з доданням торговельної націнки громадського харчування.

5.11. Приклад 12. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі складу ресторану "Карпати" за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторану "Карпати" за продажни­ми цінами на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40% від 400 грн. - 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами громадського харчування - 560 грн.

В цьому разі за даними прикладу 12 на підставі товарного звіту складу треба зробити бухгалтерську проводку:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

За даними товарного звіту складу ресторану "Карпати" треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

Дт 41-3 - Кт 42-3 - 160

5.12. При поверненні товарів на склад за продажними цінами із підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування записи на бухгалтерських рахунках будуть зворотними до записів, що зроблені в п.п. 5.11, 5.10:

На складі: Дт 41-1 - Кт 41-2 - при поверненні товарів із підприємств роздрібної торгівлі,

Дт 41-1 - Кт 41-3 - при поверненні продуктів і товарів з підприємств громадського харчу вання

і відповідно за даними товарно-грошового звіту підприємства роздрібної торгівлі:

Дт 41-1 - Кт 41-2

та підприємства громадського харчування:

Дт 41-1 - Кт 41-3 і Дт 42-3 - Кт 41-3

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні співпадати. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не про­водиться, тобто виключається із записів в синтетичному обліку. Прийнято суму зустрічного запису, що виключається із записів в синтетич­ному обліку, брати в червону рамку. Так, в прикладі 11 є два зустрічні записи:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Облік валових витрат і валових доходів

З прийняттям в 1997 р.  змін до Закону України  «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану вартість» до системи оподаткування внесено грунтовні зміни, стався розкол бухгалтерського обліку  на облік бухгалтерський і облік податковий. Введення нового, недостатньо обгрунтованого, експериментально не перевіреного й не відпрацьованого обліку валових витрат і валових доходів  та  податку на на додану вартість привело до значного ускладнення ...