Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Дт 41-1 - Кт 41-2 або 41-3 - на купівельну вартість товарів, зданих на склад, і

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 41-2 або 41-3 - на суму товарних надба­вок на товари, що здані на склад.

Таким чином, при поверненні товарів на склад із роздрібного торговельного підприємства повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту роздрібного торговельного підприємства:

Дт 41-1 - Кт 41-2 - на суму повернених товарів за купівельними цінами

Дт 42-2 - Кт 41-2 - на суму товарних надбавок роздрібної торгівлі.

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 41-1 - Кт 41-2 - на суму оприбуткованих повернених товарів за купівельними цінами.

5.9. При поверненні на склад продуктів і товарів із підприємств громадського харчування треба скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту підприємства громадського харчування:

Дт 41-1 - Кт 41-3 - на суму повернених товарів за купівельними цінами

Дт 42-3 - Кт 41-3 - на суму товарних надбавок громадського хар­чування

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 41-1 - Кт 41-3 - на суму оприбуткованих товарів за купівельними цінами

Облік внутрішнього відпуску товарів за продажними цінами

5.10. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п. 5.2). При цьому значно скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

Приклад 11. На відображення в обліку відпуску товарів зі скла­ду крамниці № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданоЇ до товар­ного звіту складу складають бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу), доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами, але з доданням торговельної націнки громадського харчування.

5.11. Приклад 12. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі складу ресторану "Карпати" за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторану "Карпати" за продажни­ми цінами на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40% від 400 грн. - 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами громадського харчування - 560 грн.

В цьому разі за даними прикладу 12 на підставі товарного звіту складу треба зробити бухгалтерську проводку:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

За даними товарного звіту складу ресторану "Карпати" треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

Дт 41-3 - Кт 42-3 - 160

5.12. При поверненні товарів на склад за продажними цінами із підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування записи на бухгалтерських рахунках будуть зворотними до записів, що зроблені в п.п. 5.11, 5.10:

На складі: Дт 41-1 - Кт 41-2 - при поверненні товарів із підприємств роздрібної торгівлі,

Дт 41-1 - Кт 41-3 - при поверненні продуктів і товарів з підприємств громадського харчу вання

і відповідно за даними товарно-грошового звіту підприємства роздрібної торгівлі:

Дт 41-1 - Кт 41-2

та підприємства громадського харчування:

Дт 41-1 - Кт 41-3 і Дт 42-3 - Кт 41-3

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні співпадати. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не про­водиться, тобто виключається із записів в синтетичному обліку. Прийнято суму зустрічного запису, що виключається із записів в синтетич­ному обліку, брати в червону рамку. Так, в прикладі 11 є два зустрічні записи:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Функції державних податкових інспекцій на місцях

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби). Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях Києві та Севастополі ...

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини,матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком ...

Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку

Однією з найактуальніших і найболючіших проблем сьогодення для України є роздержавлення і приватизація державної власності. Статистика свідчить, що в 1998 році у недержавному секторі економіки країни функціонувало майже 8 тисяч підприємств, що становить 79,7 % загальної їх кількості; в державному секторі – близько 2 тисяч підприємств, або 20 % відповідно. В той же час у державній власності зосереджено близько 55 % основних фондів, тоді як вартість основних фондів приватизованих підприємств удвічі менша. Потрібно також ...