Search:

Нове в бухгалтерському обліку

На складі: Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

В крамн.№ 1: Дт 41-2 - Кт 41-1

- 600

В цьому разі в синтетичному обліку роблять запис за даними облікового регістра руху товарів на складі:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

5.13. У зв’язку з тим, що підприємство з різними видами торговельної діяльності повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності (розділ 6), то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на відпущені зі складу товари.

3 метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами.

5.14. Доцільно передавати товарні надбавки з оптової торгівлі (зі складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню за середнім відсотком товарних надбавок на складі підприємства за попередній місяць за вирахуванням відсотка торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу складу. За цим відсотком від продажної вартості відпущених зі складу товарів у звітному місяці розраховують суму товарних надбавок, яку необхідно передати роздрібній торгівлі або громадському харчуванню за місяць.

На підставі розрахунку на передачу товарних надбавок від опто­вої торгівлі (складу) роздрібній торгівлі або громадському харчуванню складають бухгалтерські проводки:

Дт 42-1 - Кт 42-2 або

Дт 42-1 - Кт 42-3

5.15. Приклад 13. На розрахунок і відображення в обліку переда­чі товарних надбавок на товари, що відпущені зі складу за продажними цінами своїм роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування.

1. Виробничо-комерційна фірма "Новинка" за фінансовим розрахунком визначила, що для покриття витрат і отримання доходу торговельна націнка на купівельну вартість товарів, перерахована на торговельну знижку з продажної вартості відпущених товарів, складає 4 відсотки.

2, Середній відсоток товарних надбавок в оптовій торгівлі за попередній звітний місяць за розрахунком (п.6.6) складає 30,75%.

3. Протягом звітного місяця зі складу відпущено товарів:

- роздрібним торговельним підприємствам на суму 40800 грн.

- підприємствам громадського харчування на суму 10200 грн.

4. Розрахунок товарних надбавок, що підлягають списанню з оп­тової торгівлі на роздрібну торгівлю та громадське харчування:

4.1. Для роздрібної торгівлі: продажна вартість відпущених зі складу товарів - 40800 х (30,75% - 4%): 100 = 10914 грн.

4.2. Для громадського харчування: продажна вартість відпущених товарів - 10200 х (30,75% - 4%):100 = 2729 грн.

За даними прикладу 13 на передачу товарних надбавок необхідно зробити наступні записи на бухгалтерських рахунках:

1. На збільшення товарних надбавок в роздрібній торгівлі та зменшення їх на товари на складах:

Дт 42-1 - Кт 42-2 - 10914

2. На збільшення товарних надбавок на продукти і товари в підприємствах громадського харчування та на зменшення їх на товари на складах:

Дт 42-1 - Кт 42-3 - 2729

5.16. До внутрішнього відпуску товарів відносяться також відпуск товарів для власних потреб торгівлі та для використання у виробництві продукції (робіт, послуг). Інструктивними документами бухгалтерський облік такого відпуску товарів з врахуванням податку на додану вартість з 1.10.97 р. не регламентується. Виходячи із положень Закону України "Про податок на додану вартість" (п.п. 1.6 і ін.) та інших нормативних документів, вважаємо, що облік цих операцій необхідно вести в наступному порядку:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Порядок виплати зарплати...

План. Порядок виплати з/ти , та документація , яка ведеться при цьому. Облік депонованої з/ти 1. З/та робітникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором. Основним регістром для оформлення розрахунків між робітниками і службовцями є розрахункова відомість і основний листок. Основний листок відкривається на кожного працюючого де вказується прізвище , ім'я , по-батькові , рік і дата народження , професія , спеціальність , категорія , кількість дітей і інші дані , які ...

Функції державних податкових інспекцій на місцях

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби). Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях Києві та Севастополі ...

Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

1. Калькуляційна одиниця та об»єкт витрат Метою попередніх публікацій було намагання автора гармонізувати вітчизняні стандарти та методики щодо організації управлінського обліку на виробництві з підходами, які використовуються в міжнародній практиці в контексті Постанови КМУ № 1706 та Закону № 996. В минулих публікаціях розглядалося питання організації управлінського обліку на українських підприємствах на основі існуючої сьогодні в Україні нормативно-правової бази. Продовженням початої теми є дана стаття, яка має за мету ...