Search:

Нове в бухгалтерському обліку

1. При відпуску товарів для власних виробничих потреб торгівлі ( товарів санітарно-гігієнічного призначення, для поточного ремонту, тощо) видаткова накладна повинна бути виписана в купівельник цінах товарів, на які треба нарахувати податок на додану вертість та вказати облікову продажну вартість товарів.

Приклад 14. На відображення в обліку товарів, витрачених для власних виробничих потреб торгівлі.

Відпущено товари з торговельного підприємства (складу, крамниці, тощо) на потреби санітарно-гігієнічного характеру. У видатковій накладній значиться:

грн.

Товари за купівельними цінами

50

Податок на додану вартість, 20% від 50

10

Разом

60

Облікова продажна вартість товарів

75

За даними прикладу 14 необхідно скласти бухгалтерські провод­ки на списання товарів, використаних для власних потреб:

Дт 44 - Кт 41 - 50

Дт 42-1 - Кт 41 - 25 (75 - 50)

2. Якщо прийняти, що вказані в прикладі 14 товари відпущені власному виробничому підприємству (на одному з крамницею балансі) з торговельною націнкою 10% від купівельної вартості товарів (10% від 50=5), то бухгалтерські проводки будуть наступними:

1. За даними товарно-грошового звіту крамниці:

Дт 05 - Кт 41-2 - 55 (50+5)

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 20(75-55), в т.ч. ПДВ - 10

2. За даними матеріального звіту виробничого підрозділу підприємства:

Дт 05 - Кт 41-2 - 55 (50+ 5)

В даному випадку ПДВ віднесено на збільшення податкового креди­ту при надходженні товарів від постачальника.

Нарахування податкового кредиту на товари, що використані для власних виробничих потреб, має підтверджуватись податковими накладними на ці товари.

6. ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оп­това торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування визначають і відображають в обліку суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

6.2. З 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка" субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і 42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковуються також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості товарів, а також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок), суттєво змінилось.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Узагальнення результатів аудиту

ПЛАН Узагальнення результатів аудиту 9.1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку 9.2. Основні елементи аудиторського висновку 9.3. Види аудиторських висновків та їх зміст УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку Результати аудиторської перевірки відображаються в аудитор­ському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звіт­ності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту ...

Облік основних засобів

План: Визначення та оцінка основних засобів Облік находження основних засобів на підприємство Облік капітальних інвестицій Облік амортизації основних засобів Облік ремонту основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Інвентаризація основних засобів Визнання та оцінка основних засобів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм ...

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...