Search:

Нове в бухгалтерському обліку

2. Реалізовано товари покупцям за готівку на суму 1300 грн.

За даними прикладу 15 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість - 1000 :

Дт 41-2 - Кт 60 - 1000

2. На суму податку на додану вартість (п.п. 3.1. 3.10.2) - 200:

Дт 67-2 - Кт 60 - 200

3. На суму ПДВ і торговельної націнки (200+100) - 300:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 300

4. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари - 1300 :

Дт 46 - Кт 41-2 - 1300

5. Надходження виручки за реалізовані товари - 1300 :

Дт 50 - Кт 46 - 1300

6. Списуються реалізовані товарні надбавки - 300 :

6.1. Дт 80 - Кт 42-2

- 300

6.2. Дт 80 - Кт 68 - 217 (1300х20% : 120%)

Дт 80 - Кт 80 - 83 (300-217)

або складають рівнозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 217

Дт 42-2 - Кт 80 - 83

В результаті наведених вище змін в бухгалтерському обліку рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного стає операційним з відображенням по дебету і кредиту рахунка сум обороту з продажу товарів.

6.5. Необхідно підкреслити, що поняття товарних надбавок за звітний місяць в Інструкції не уточнюється. Очевидно, що сума товар­них надбавок за звітний місяць повинна визначатись як різниця між сумою нарахованих товарних надбавок за звітний місяць і сумою товарних надбавок, списаних на зменшення у зв’язку з іншими списаннями товарів, тобто сальдуванням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 42-2 або 42-3 до визначення реалізованих товарних надбавок, так званих попередніх оборотів. Середній відсоток товарних надбавок визначається за формулою:

Сума товарних надбавок на залишок товарів на початок місяця, плюс сума товарних

надбавок, нарахованих за місяць, мінус сума списань товарних надбавок на зменшення Х 100

Сума реалізованих товарів за місяць плюс сума залишку товарів на кінець звітного місяця

Застосування різних облікових цін на товари, як бази для розрахунку реалізованих товарних надбавок, робить неможливим складання одного розрахунку по підприємству в цілому, яке здійснює різні види торговельної діяльності.

Розрахунок товарних надбавок, що відносяться до реаліізованих товарів, доцільно складати за формою таблиці 1.

Приклад 16. На визначення і відображення в обліку товарних над­бавок, що відносяться до реалізованих товарів, в роздрібній торгівлі.

1. Залишок товарів в роздрібних торговельних підприємствах за продажними цінами .Товарні надбавки на ці това­ри на початок місяця складають 7490 грн.

2. Нараховано товарних надбавок на товари, що надійшли за місяць, на суму 9780 грн. У зв’язку з іншим вибуттям товарів з торго­вельних підприємств списано на зменшення товарних надбавок на суму 582 грн.

3. За звітний місяць реалізовано товарів на суму 32280 грн. За­лишок товарів на кінець місяця складає 27235 грн.

4. Сума податку на додану вартість з реалізованих за місяць товарів за даними касових апаратів складає 5380 грн.

5. Із цифрових даних прикладу 16 виключені суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів і обліковуються на рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", п.п. 3.8, 3.10.1.

За наведеними в прикладі 16 даними складаємо розрахунок товар­них надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць (табл.1).

Таблиця 1 Підприємство_________________________

РОЗРАХУНОК

товарних надбавок, що відноситься до товарів, реалізованих за______199__р.

Товарні надбавки

Товари за продажними цінами

Середній

Товарні надбавки

залишок

на

початок місяця.

Надход-ження тов.надб. мінус спи-сання на зменшення

разом

(гр1+гр2)

реалізовано

за місяць

залишок на кінець місяця

разом

(гр4+гр5)

відсоток

тов.над-бавок

гр3х100

гр.6

на залишок товарів на кінець місяця

гр.5хгр7

100

на товари реалізовані

за місяць

(гр.3-гр.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7490

9198

16688

32280

27235

59515

28,04

7637

9051

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Облік грошових засобів

План: облік касових операцій облік розрахунків з підзвітними особами облік операцій на поточному рахунку в національній валюті Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті облік операцій по безготівковій валюті облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою Облік касових операцій Порядок приймання, зберігання, використання та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій усіх форм власності регламентується Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою ...

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина Готова продукція, її облік, оцінка. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках Практична частина Постановка задачі та автоматизація Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), ...

Облік валових витрат і валових доходів

З прийняттям в 1997 р.  змін до Закону України  «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану вартість» до системи оподаткування внесено грунтовні зміни, стався розкол бухгалтерського обліку  на облік бухгалтерський і облік податковий. Введення нового, недостатньо обгрунтованого, експериментально не перевіреного й не відпрацьованого обліку валових витрат і валових доходів  та  податку на на додану вартість привело до значного ускладнення ...