Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Належні суми податку на додану вартість, включаючи податок, розрахунковий період якого не настав, відображаються по дебету рахунка 46 "Реалізація" і кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом".

Податок на додану вартість, який одержано від покупців (замовнків) у складі платежу за реалізовану продукцію (роботи, послуги) і підлягає внесенню до бюджету, а також фактично перераховані суми цього податку до бюджету показують в рядку 360 "Податок на добавлену вартість з реалізації" звіту про фінансові результати та їх використання.

Істотним недоліком, що викликає трудності в роботі бухгалтерів та різні трактування, є те, що названою Інструкцією, чи іншим нормативним документом не встановлено, в якому порядку в залежності від виду діяльності та інших умов визначається сума ПДВ, розрахунковий період якого настав або не настав, які конкретно записи повинні бути в цьому випадку зроблені на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках.

Порядок вирішення цих питань у виді рекомендацій, що є актуальними і після набрання чинності Законом про податок на додану вартість, розроблений і викладений автором у виданих ним практичних посібниках:

І.М. Павлюк. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України. Коломия, 1995, - с. 93-96 ( Підкреслимо, що це єдиний практичний посібник, в якому послідовно викладено облік реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) за відвантаженням - способом нарахування).

І.М. Павлюк. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних, експортно-імпортних і валютних операцій на підприємствах і в організаціях України. Коломия,1996, - с.15-19.

Згідно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства і змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" від 26.09.97р. ( п.1.7 Посібника ) зобов’язання з податку на додану вартість з продажу відвантажених товарів до 1.01.99 р. виникає з дати зарахування коштів від покупця на банківський рахунок, що зараховуються платником податку в опла­ту відвантажених товарів.

Економічно доцільно і необхідно для збереження і так недостатніх оборотних коштів підприємств застосовувати бухгалтерський облік податку на додану вартість на двох субрахунках до рахунка 68 "Розрахунки з бюжетом":

1. 3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав.

2. 3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав.

7.4. З 1 жовтня 1997р. застосовується Інструкція з бухгалтерського обіку податку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997р. № 141. Слід підкреслити, що в Інструкції облік податку на додану вартість розглядається без достатньої ув’язки з іншими записами на бухгалтерських рахунках. Тому зрозуміти економічний зміст окремих положень Інструкції і практично їх застосовувати буде вельми складно. Крім то­го, необхідно враховувати зміни, що внесені і ще повинні бути внесені до цієі Інструкції у зв’язку зі змінами до Закону про податок на додану вартість.

Згідно з названою Інструкцією суми податкових зобов’язань по сплатІ податку на додану вартість відображаються по кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "3 податку на додану вартість", а суми податкового кредиту з податку на додану вартість, що відносяться на зменшення податкових зобов’язань, відображаються по дебету рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" у кореспонденції з відповідними рахунками.

7.5. Для обліку податку на додану вартість, пов’язаного з передоплатами покупки та відвантаження товарів і іншими операціями з розрахунків за товари до плану бухгалтерських рахунків введено новий синтетичнии рахунок 67 "Податкові розрахунки" з двома субрахунками:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Судово-бухгалтерська еспертиза

1. Шахматні відомості: їх будова і порядок запису Шахматна відомість призначена для аналізу і контролю за проведеними операціями. Занесені в неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення про проведені обороти за рахунками, що дає можливість наочно проконтролювати кожний рахунок. Бухгалтер може проаналізувати стан кожного рахунка і перевірити правильність формування бухгалтерських записів. Дана відомість може бути відображена за будь який необхідний період. Контроль здійснюється на основі даних ...

Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

1. Предмет бухгалтерського обліку Як уже зазначалося, господарський облік відображає процес розширеного суспільного відтворення, а його окремі види - різні сторони цього процесу. Для визначення предмета бухгалтерського обліку треба з'ясувати економічний зміст його об'єктів, тобто сутність сторін процесу суспільного відтворення, які він відображає і контролює. У широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку є процес створення суспільного продукту в тій його частині, яка може бути охоплена інформацією в єдиному ...

Принципи ревізії та її види

Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового контролю вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації. Сьогодні завдання ревізії значно розширюються через посилення контролю в галузі організації праці, нормування витрат на виробництво. планування, організації виробництва, використання обладнання, дотримання технології виробництва. ...