Search:

Нове в бухгалтерському обліку

1. 3 податкових зобов’язань.

2. 3 податкового кредиту.

Застосування в обліку цих субрахунків розглянено в попередніх розділах посібника (розділи 3 і 4).

7.6. Треба мати на увазі, що згідно з Інструкцією сума податкового зобов’язання з ПДВ у регістрах бухгалтерського обліку (журна­лах-ордерах, відомостях, машинограмах та інших) повинна виділятись в окрему графу на підставі належно оформлених документів (податко­вих накладних та інших розрахункових або платіжних документів). Як здійснити практично цей облік бухгалтери повинні вирішувати самостійно в залежності від того, яка форма бухгалтерського обліку застосовується на підприємстві.

7.7. Зазначимо, що порядок записів в бухгалтерському обліку з податку на додану вартість може згідно з Інструкцією суттєво змінитись у зв’язку з введенням в дію пізніше постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869, за якою реалізація відображається в обліку за датою відвантаження (передачі) товарів (п.п. 4.1 - 4.3), а також через внесення 26.09.97 р. змін до Закону України "Про податок на додану вартість", що набрав чинності з 1.10.97 р.

7.8. В Посібнику враховані можливі зміни в бухгалтерському обліку ПДВ, про що зроблено відповідні завваження. При надходженні змін до Інструкції та змінах у нормативних документах у зроблені після 1.10.97р. бухгалтерські записи можна буде внести необхідні уточнення чи виправлення.

Треба мати на увазі, що заборонено зараховувати в податковий кредит будь-які витрати, які не підтверджені податковою накладною чи митною декларацією. В разі відсутності її на момент перевірки застосовуються фінансові санкції на загальних підставах.

Законом встановлена відповідальність за порушення строків нарахування і внесення до бюджету ПДВ або порядку звітування відповідно до положень Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Штрафні санкції за результатами діяльності за період з 1 жовтня по 31 грудня 1997р. не застосовуються.

8. ОБЛІК ВАЛОВИХ ВИТРАТ І ВАЛОВИХ ДОХОДІВ

8.1. Міністерство фінансів України наказом від 4 серпня 1997 р. №168 затвердило Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів, розроблені Управлінням методології бухгалтерського обліку міністерства.

Законом України " Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який введено в дію з 1.07.1997р., установлено наступне визначення валових витрат і валових доходів:

Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх дальшого використання у власній господарській діяльності, ст. 5.1.

Валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, ст. 4.1.

8.2. Відповідно до пункту 7 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від З.04.93 р. № 250, підприємство може са­мостійно встановлювати порядок накопичення даних про валові доходи і валові витрати без записів в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку з наступним використанням таких даних для складання податкової декларації та податкової звітності.

Підприємства і організаіції ( крім бюджетних установ) можуть також узагальнення даних про валові витрати і валові доходи здійснювати записами в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку за названими вище Рекомендаціями ( п. 8.1 ).

8.3. Для узагальнення інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку підприємства використовують рахунок бухгалтерського обліку 18 "Валові витрати", на якому відображаються витрати підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які придбаваються підприємством для використання у власній господарській діяльності.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Облік основних засобів

План: Визначення та оцінка основних засобів Облік находження основних засобів на підприємство Облік капітальних інвестицій Облік амортизації основних засобів Облік ремонту основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Інвентаризація основних засобів Визнання та оцінка основних засобів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм ...

Макромова

Додаток 1. Макромова В цьому додатку дається опис макромови, яка використовується в формах звітів довільної форми, в документах і розрахунках, в первинних документах типових операцій “1С:Бухгалтерії - Проф.”. Д1.1. Форми документів і звітів При використанні типових операцій, документів, розрахунків і звітів довільної форми в окремому файлі задається форма (шаблон) документа (звіту, розрахунку). Ця форма являється текстовим файлом, в якому квадратними дужками (“[“ і “]”) відмічені поля для підстановки значень макроімен. Між ...

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...