Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Аналогічно до значного ускладнення бухгалтерського обліку при­вело введення до системи бухгалтерських рахунків рахунка 67 "Податкові розрахунки", який по суті також пов’язаний з потребами податко­вого обліку податку на додану вартість.

8.8. Визначення в податковому обліку валового доходу за датою події, що сталася раніше, вимагає визначення дати реалізації за кож­ним товарним чи платіжним документом, виписаним на кожного покупця. Без цього не можуть бути зроблені записи в податковому обліку чи в декларації про прибуток підприємства. А в бухгалтерському обліку реалізація товарів і валовий дохід від їх реалізації визначаються за відвантаженням товарів ( п.п. 4.1 - 4.4 ). В цьому разі виникає питання: як можна сумістити бухгалтерський і податковий облік, коли в бухгалтерському обліку реалізація і валовий дохід визначаються за відвантаженням, а в по­датковому обліку валовий дохід для визначення оподаткованого прибутку мусить визначатись за датою події, що сталася раніше, тобто за надходженням передоплати або відвантаженням товарів.

8.9. На наш погляд, був би смисл вводити в систему бухгалтер­ського обліку рахунки 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" лише при одній умові. До цих рахунків повинна бути розроблена система аналітичного обліку, в якому нагромаджувались би дані для складання і перевірки декларації про прибуток підприємства. Але більш доцільним представляється для цієї мети удосконалення існуючого аналітичного обліку. Проте розробники Рекомендацій це питання обійшли своєю увагою. Розраховувати на те, що з цією задачею справляться самі бухгалтери - практики, заледве чи можна.

Як теоретично та практично будуть вирішуватись ці питання покаже час. Але очевидно, що розрив між показниками бухгалтерського обліку і податковою звітністю викличе істотні ускладнення. Слід спочатку вивчити і належно відпрацювати зміни в бухгалтерському обліку, що викликані введенням в дію нових Законів про оподаткування прибутку підприємств і про податок на додану вартість, внести необхідні зміни до аналітичного обліку та інших облікових регістрів, і лише після цього вирішувати питания про введення в систему бухгал­терського обліку рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи". І цей перехід треба зробити лише після грунтовного вивчення Рекомендацій і належної організаційної підготовки.

8.10. В Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( ст. 5.3.9 ) відмічається, що врахування валових витрат повинно відповідати правилам ведення податкового обліку. Але стаття 11 Закону встановлює лише загальні, організаційні положення з такого обліку та його законодавчі засади. Слід вважати, що правила ведення подат­кового обліку валових витрат і валових доходів мають бути розроблені, бо при їх відсутності вести належний податковий облік практично неможливо.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

У Посібнику на цифрових прикладах викдадено можливе застосування положень нормативних документів в бухгалтерському обліку торгівлі з 1.10.97р., а також розглядаються зміни в обліку у зв’язку з внесеними змінами до Закону України "Про податок на додану вартість".

Практичний посібник розрахований на те, щоб не лише допомогти бухгалтерам у веденні обліку, але і перевірити правильність зроблених облікових записів, виправити можливі неточності, внести зміни в облік відповідно до прийнятих остаточно рішень з питань обчислення і обліку податку на додану вартість.

Облік внутрішніх бартерних операцій з товарами та інших до і після введення в дію Закону про податок на додану вартість викладено автором у статтях газети "Діло", починаючи з № 64 за 1997 р.

Значна частина бухгалтерів та торговельних підприємств не були готові ні теоретично, ні практично до переходу на роботу згідно з вимогами Закону України "Про податок на додану вартість". З бухгалтерами, особливо з тими, що працюють в торгівлі, треба було провести не лише семінари з нового законодавства, а й навчання зі змін в бухгалтерському обліку, що викликані цим законодавством.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Аудиторський ризик

План Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття ризику і правила його оцінювання ……………………………………4 2. Поняття аудиторського ризику:………………………………………………….5 2.1 Властивий ризик 2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень. 2.4 Ризик аудиту або загальний ризик Висновки………………………………………………………………………………11 Список використанної літератури………………………………………………… 12 Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного ...

Облік виробничих запасів

План: Визнання та оцінка виробничих запасів Облік надходження виробничих запасів Облік витрат виробничих запасів у виробництві Облік переоцінки виробничих запасів Інвентаризація виробничих запасів Особливості обліку малооцінних та швидкозношуваних предметів 6.1. Облік малооцінних та швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) Облік малооцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року) Визнання та оцінка ...

Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку

Однією з найактуальніших і найболючіших проблем сьогодення для України є роздержавлення і приватизація державної власності. Статистика свідчить, що в 1998 році у недержавному секторі економіки країни функціонувало майже 8 тисяч підприємств, що становить 79,7 % загальної їх кількості; в державному секторі – близько 2 тисяч підприємств, або 20 % відповідно. В той же час у державній власності зосереджено близько 55 % основних фондів, тоді як вартість основних фондів приватизованих підприємств удвічі менша. Потрібно також ...