Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Істотно полегшились би умови переходу торговельних підприємств на ведення зміненого з 1.10.97 р. обліку основних торговельних операцій, якщо була б розроблена і своєчасно оприлюднена інструкція з бухгалтерського обліку в торгівлі. Труднощі у вивченні та здійсненні змін в бухгалтерському обліку в значній мірі пов’язані з тим, що інструкції з бухгалтерського обліку написані з розрахунку на висококваліфіковних бухгалтерів, положення їх викладені вельми лаконічно, і тому вони недостатньо зрозумілі значній частині бухгалтерів.

Суттєві ускладнення будуть мати бухгалтери в своїй роботі у зв’язку з тим, що облікові регістри (журнали-ордера, нагромаджувальні відомості і інші) не пристосовані до тих змін в обліку, що стались піс­ля набрання чинності новим Законом про податок на додану вартість. Завважимо при цьому, що ускладнити бухгалтерський облік нетрудно. Але значно складніше раціонально організувати аналітичний облік з та­ким розрахунком, щоб він відповідав потребам і вимогам контролю та бухгалтерської ( в т.ч. податкової) звітності. Тому актуальною залишається проблема удосконалення бухгалтерського обліку, особливо обліку аналітичного.

Парламентська газета "Голос України" від 4.10.97 р. писала: "... парламент заходився вносити зміни і доповнення до законопроектів про ПДВ і оподаткування прибутку підприємств, які ладні поставити хрест на традиціях бухгалтерського обліку і вітчизняного підприємництва." Вірно написали, нічого не додаш.

Поряд з практичним вирішенням питань внесення змін до бухгалтер­ського обліку, пов’язаних з набранням чинності новими Законами з опо­даткування, необхідно здійснити підготовку до переходу і перехід на облік реалізації за відвантаженням товарів (способом нарахування) всіми торговельними підприємствами. Посібник написано з врахуванням такої необхідності.

0б’єктивне і правильне відображення в бухгалтерському обліку здійснених основних операцій торговельних підприємств згідно з положеннями чинних нормативних документів сприятиме покращенню інформативності бухгалтерського обліку, посиленню контролю і забезпеченню об’єктивності бухгалтерської звітності, а також забезпеченню своєчасних і повних платежів до державного бюджету податків та уникненню штрафних санкцій за їх несплату чи недоплату.

ЗМІСТ Стр.

ВСТУП

2

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

2.

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ДАНИМИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 1997р.

5

3.

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

7

4.

ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ

10

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

11

Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами

12

Облік відвантаження і реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

13

Облік реалізації товарів, прийнятих на комісію за договором

14

Особливості переходу від касового способу обліку реалізації до обліку реалізації способом нарахування

14

Особливості обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування.

15

5.

ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ

17

Облік внутрішнього відпуску товарів за купівельними цінами

18

Облік внутрішнього відпуску товарів за продажними цінами

20

6.

ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

22

7.

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

25

8.

ОБЛІК ВАЛОВИХ ВИТРАТ І ВАЛОВИХ ДОХОДІВ

27

ЗАКЛЮЧЕННЯ

29

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини,матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком ...

Організація податкової служби в Великобританії

В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової системи проблема подвійного оподаткування вирішується в односторонньому порядку, як правило, для фінансових органів країни, в якій знаходиться ...