Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Істотно полегшились би умови переходу торговельних підприємств на ведення зміненого з 1.10.97 р. обліку основних торговельних операцій, якщо була б розроблена і своєчасно оприлюднена інструкція з бухгалтерського обліку в торгівлі. Труднощі у вивченні та здійсненні змін в бухгалтерському обліку в значній мірі пов’язані з тим, що інструкції з бухгалтерського обліку написані з розрахунку на висококваліфіковних бухгалтерів, положення їх викладені вельми лаконічно, і тому вони недостатньо зрозумілі значній частині бухгалтерів.

Суттєві ускладнення будуть мати бухгалтери в своїй роботі у зв’язку з тим, що облікові регістри (журнали-ордера, нагромаджувальні відомості і інші) не пристосовані до тих змін в обліку, що стались піс­ля набрання чинності новим Законом про податок на додану вартість. Завважимо при цьому, що ускладнити бухгалтерський облік нетрудно. Але значно складніше раціонально організувати аналітичний облік з та­ким розрахунком, щоб він відповідав потребам і вимогам контролю та бухгалтерської ( в т.ч. податкової) звітності. Тому актуальною залишається проблема удосконалення бухгалтерського обліку, особливо обліку аналітичного.

Парламентська газета "Голос України" від 4.10.97 р. писала: "... парламент заходився вносити зміни і доповнення до законопроектів про ПДВ і оподаткування прибутку підприємств, які ладні поставити хрест на традиціях бухгалтерського обліку і вітчизняного підприємництва." Вірно написали, нічого не додаш.

Поряд з практичним вирішенням питань внесення змін до бухгалтер­ського обліку, пов’язаних з набранням чинності новими Законами з опо­даткування, необхідно здійснити підготовку до переходу і перехід на облік реалізації за відвантаженням товарів (способом нарахування) всіми торговельними підприємствами. Посібник написано з врахуванням такої необхідності.

0б’єктивне і правильне відображення в бухгалтерському обліку здійснених основних операцій торговельних підприємств згідно з положеннями чинних нормативних документів сприятиме покращенню інформативності бухгалтерського обліку, посиленню контролю і забезпеченню об’єктивності бухгалтерської звітності, а також забезпеченню своєчасних і повних платежів до державного бюджету податків та уникненню штрафних санкцій за їх несплату чи недоплату.

ЗМІСТ Стр.

ВСТУП

2

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

2.

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ДАНИМИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 1997р.

5

3.

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

7

4.

ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ

10

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

11

Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами

12

Облік відвантаження і реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

13

Облік реалізації товарів, прийнятих на комісію за договором

14

Особливості переходу від касового способу обліку реалізації до обліку реалізації способом нарахування

14

Особливості обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування.

15

5.

ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ

17

Облік внутрішнього відпуску товарів за купівельними цінами

18

Облік внутрішнього відпуску товарів за продажними цінами

20

6.

ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

22

7.

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

25

8.

ОБЛІК ВАЛОВИХ ВИТРАТ І ВАЛОВИХ ДОХОДІВ

27

ЗАКЛЮЧЕННЯ

29

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Державне мито

Державне мито Законодавче - нормативна база: 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями. Державне мито - це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами. Платники Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. , Об'єкти Державне мито ...

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина Готова продукція, її облік, оцінка. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках Практична частина Постановка задачі та автоматизація Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), ...