Search:

Гіпотези походження Всесвіту

Реферати » Біологія » Гіпотези походження Всесвіту

Проблема утворення й розвитку Всесвіту, зір і планет була й залишається однією з найактуальніших.

Коли люди не знали ще законів природи, вони на кожному кроці відчували свою безрадність і залежність від навколишнього світу. Вони сліпо поклонялися силам природи, обожнювали їх. Обожествлялися блискавки, грім, вітер та небесні світила, в першу чергу. Сонце і Місяць. Більше всього був розвинений культ Сонця. Так незнання законів природи і безсилля людини перед силами природи породжувало віру в надлюдські сили і поклоніння ним.

Своє відображення сонячні міфи знайшли в релігіях, в часності, в християнській релігії. Наприклад, свято Різдва Христового, приурочене до часу зимового сонцестояння, являється одним із старих пережитків -святом народження бога Сонця.

Поклоніння Місяцю залишило свої сліди в мусульманській релігії, в якій серп Місяця ( ' полумісяць ' ) являється релігіозним символом.

Відкриття найсправжньої будови Всесвіту показали людям, що світ насправді зовсім не такий, яким його зобразили в релігійних книгах.

Пізнавши закони природи, люди дістали можливість покоряти її.

Астрофізики, на основі всебічного вивчення зір та їх зкупчень

встановили, що ці небесні тіла весь час перебувають у русі і розвитку. Отже, Всесвіт постійно розвивається.

Спочатку Всесвіт був якісно іншим - окремих галактик не існувало.

1.1 Етапи розвитку Всесвіту

 

Назва ери

Вид матерії

Тривалість

Квантової космології

Не з'ясований

< 10-42 c

Адронна

Баріони, мезони

10-42 – 10-4

Лептонна

Мюони

 
   

електрони

 
   

позитрони, нейтрино, фотони

10-4 - 10 с

   

антинейтрино

 

Випромінювання

Електрони, протони, ядра гелію, фотони

10 с - 10 6 л

Речовини

Атоми, квазари, галактики, зорі, планети  

106 k - понині

1.2 Гіпотеза Канта - Лапласа

Одною з наивідоміших наукових гіпотез про походження Всесвіту є гіпотеза Канта - Лапласа.

В 1755 році німецький філософ І. Кант зробив спробу дати пояснення походження зір. Далі цю теорію розвинув французький математик П. Лаплас.

За цією гіпотезою, Сонячна система утворилася з розрідженої обертаючоюся газової туманності. Під дією сили тяжіння ця туманна маса ущільнилася в центрі ( мал. 1 ) та почала різко

Малюнок 1 : утворення Сонячної системи за гіпотезою Канта - Лапласа

охолоджуватися. Завдяки цьому маса туманності почала стискуватися, в результаті чого почала скоріше обертатися. Із швидкістю обертання росла і відцентрова сила і тому газова куля перетворилася у форму еліпсоїду значно сплюснутої форми. З подальшим збільшенням скорості обертання навколо осі настав момент, що біля екватора почали відриватися один за одним газові кільця, утворивши пізніше кулеподібні планети. Сила тяжіння до центра туманності проявила себе як центростремительна сила. При більшій швидкості обертання сили тяжіння не змогли втримати частинки туманності на траєкторії обертання і вони, рухаючись по інерції, почали віддалятися від центра обертання. Це спочатку привело до сплющення туманності, а в подальшому до відриву частинок ії у вигляді газових кілець.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Мак дикий, маклюра оранжева, малина звичайна

МАК ДИКИЙ (видун, дідкач, зіркач, мак польовий, мачок, мак-самосiйка) Papaver rhoeas Мак-самосейка Однорiчна вiдстовбурченоволосиста трав'яниста рослина родини макових. Стебло прямостояче, розгалужене, до 80 см заввишки. Листки черговi, перисторозсiченi, з видовженоланцетними, надрiзанозубчастими частками, з яких верхiвковi довшi за бiчнi. Квiтки великi, двостатевi, правильнi, чотирипелюстковi, одиничнi на вершку стебла; пелюстки яскраво-червонi з чорною плямою бiля основи. Цвiте у червнi - серпнi. Плід - ...

Україна в духовному світі Вернадського

1939 року в Академії наук СРСР відбулася безпрецедентна подія. В Академію враз по трьох відділеннях (геолого-географічних, хімічних та фізико-математичних наук) перевибрали одну й ту ж особу - академіка Володимира Вернадського. Однак у межі трьох академічних відділень не вкладаються всі наукові напрямки і галузі знань, в яких працював і залишив слід Вернадський. Кожен науковий напрямок, кожна галузь природничих наук, що розвивались в Академії наук СРСР, охоплювалися інтересами Вернадського. І щоразу він виступав як ...

Насіннєві плодові дерева

В українській міфології, звичаях, традиціях досить широко згадуються різноманітні рослини. У тому числі і дерева, які ростуть в садах. До них належать і такі як яблуня та груша. Яблуня - сама розповсюджена плодова культура. Висота плодоносячих дерев 5—10 м. Листи черешкові з прості опушені, іноді морщинистою пластинкою. Квітки рослини діаметром до 3 см, з 5-роздільною оцвітиною, обополі, білі, іноді рожеві чи червоні, зібрані в щитковидні суцвіття. Більшість сортів яблуні починають цвісти, виділяти і плодоносити з 3—8 ...