Search:

Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Поняття логістики, сутність і значення

Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики. Концепція містить у собі значні резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися Національною радою з управління фізичним розподілом (National Council of ...

Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

План I. Походження моралі. II. Поняття морально-етичних цінностей. III. Структура моралі: 1. моральна свідомість; 2. моральна практика. IV. Розвиток моралі. V. Глобальні проблеми у світлі загальнолюдських моральних цінностей. Як західні, так і східні культури проходять кілька стадій у своєму розвиткові у рамках традиційного суспільства, бо всі вони попри відмінності, своєрідність, пов’язані з релігійно-етнічними, економічними особливостями, мають досить яскраво виражені схожі риси, тобто стиль життя. Оскільки він ...

Кодування товарів

ЗМІСТ ВСТУП .3 РОЗДІЛ 1. Загальні принципи штрихового кодування 6 РОЗДІЛ 2. Штрихові коди, що застосовуються в світі: 2.1. Коди EAN: 2.1.2. Структура кодів EAN .10 2.1.2. Структура та розміри штрихкодових позначок EAN-13 та EAN-8 .11 2.1.3. Побудова штрихкодової позначки EAN-13 .14 2.2. Код ITF .16 2.3. Код 39 .18 2.4. Код 128 .19 РОЗДІЛ 3. Особливості штрихового кодування товарів і послуг в Україні: 3.1. Нормативно-правова база системи штрихового кодування 22 3.2. Стан системи штрихового кодування в Україні ...