Search:

Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

Одна з методик проведення дарсонвалізації. Дарсонвалізація лиця. Хворий сидить, або лежить, голову фіксують за допомогою підготовника. Методика – контактна або дистанційна по показах. Грибоподібний електрод побільними круговими рухами переміщують від чола до носа, почергово з одної на другу половину лиця. Процедуру проводять кожний день пбо через день п 5-10 хв. на курс лікування 15-20 процедур.

Правила техніки безпеки:

Дотримуватись загальних вимога безпеки згідно наказі.

При порушенні роботи негайно припинити його роботу і негайно припинити його роботу і негайно виключити.

Забороняється протирати панель і корпус апарат, замінювати запобіжник і усувати неполадки при включеному апараті.

При дарсонвалізації прямої кишки вставляти і виймати електрод треба дуже уважно, так я к скляна частина є дуже ніжною.

При дарсонвалізації волосяної частини голови попередити хворого, щоб зняв металеві проколки з волосся.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей. Медична етика вийшла з надр загальної етики і її слід розглядати як специфічний прояв загальної етики. Медична етика — це вчення про роль моральних засад у діяльності медичних працівників, про їх високогуманне ставлення до людини як необхідну умову успішного лікування ...

Психічні і моральні якості медичного працівника

Вивчення проблем професійної етики, її специфіки веде нас від загального до особистого, що дозволяє пізнати мораль ширше і пов’язати її з практичною діяльністю індивіда. У професійній етиці можна простежити зв’язки між тими або іншими видами діяльності, психологічними й етичними чинниками та якостями, поєднання суспільних інтересів з інтересами особистості. Лікарська мораль – це система норм і вимог до поведінки і морального обличчя лікаря і всього медичного персоналу, а також моральні почуття, які реалізуються у ...

Контроль якості стерилізації паровим методом

ПЛАН Вимоги експлуатації парових стерилізаторів. Види парових стерилізаторів. Якість контролю стерилізації паровим методом. Парові стерилізатори відносяться до посудин, які працюють під тиском. При експлуатації парових стерилізаторів необхідно користуватися вимогами правли “Будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, які затверджені державним органом контролю Держнагляд охорони праці”. Правила будови і техніки безпеки при роботі на автоклавах затверджені Мінздравом. Інструкція по стерилізації в парових ...