Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Яскравим прикладом неефективного ведення мисливського господарства та неефективного державного управління є фінансування з держбюджету ДОВК „Синьогора”, яка входить в систему державного управління справами Президента України та фінансується з державного бюджету, але по галузевій лінії ,а саме, в 2004 році на 98%, в 2005 році на 99%, в 2006 році на 93%. З року в рік в цьому господарстві заробітня плата є одна з найвищих , на одного єгера припадає найменше площі мисливських угідь, що дає можливість ефективно здійснювати охорону та біотехнічні заходи, але за 2004-2006 роки ДОВК „Синьогора” зовсім не отримав прибутків від ведення мисливського господарства. З усіх мисливських користувачів лише дане мисливське господарство з року в рік демонструє нульові показники в надходженнях.

На противагу неефективного ведення господарства користувачами мисливських угідь з державною формою власності треба відзначити Рогатинський ДЛГ, який єдиний з усіх лісгоспів рентабельно веде мисливське господарство в 2004 році – 7% рентабельності, 2005 році – 15%, 2006 році – 9% і при цьому треба відзначити, що за рахунок державного бюджету майже не отримував коштів.

Такий стан державного управління (менеджменту) у сфері з фінансуванням мисливства вказує на те, що немає координації між її суб¢єктами державного управління, а також засвідчує, що державне управління носить галузевий, а не функціональний напрямок. Такий стан справ не дає можливості впровадження та менеджменту єдиної державної політики у системі мисливського господарства.

Не в повній мірі згідно чинного законодавства може впливати на стан охорони тваринного світу спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань мисливського господарства на заповідних територіях. Заповідні території не віднесені до територій, на яких дозволено вести мисливське господарство, але на цих територіях в Івано-Франківській області налічується популяція близько 10% мисливських тварин. В області знаходиться Карпатський природний національний парк площею більш як 50 тис га. Стан з охороною, розведенням на такій великій площі мисливських тварин також великим чином впливає на стан популяції мисливських тварин та ефективність ведення мисливського господарства. Відомчість, а не функціональність не дають формувати та реалізовувати єдину державну політику у веденні мисливського господарства.

2.1.3 Аналіз кадрового забезпечення і його ефективність.

Всього в мисливському господарстві області працювало в 2004 році 150 працівників, в 2005 році 140 працівників та 136 працівників в 2006 році. В середньому на одного єгера припадло 9,2 тис. мисливських угідь в 2004 році, 10,5 тис. – в 2005 році та 10,2 тис. – в 2006 році. Найменше мисливських угідь припадало на одного єгера у користувачів з приватною формою власності та тих, які фінансуються з державного бюджету. Також у цих користувачів є вища середня заробітня плата. Найбільше мисливських угідь припадає на одного єгера у товаристві мисливців та рибалок і спостерігається найнижча заробітня плата. Надзвичайно низька заробітня плата, незабезпечення табельною зброєю, транспортом не стимулює працівників мисливських господарств до продуктивної праці. Задекларована в статистичних звітах заробітна плата, яка в середньому на рік на одного працюючого в 2006 році становила 0,3 тис. грн. в ТМР „Княжа Фауна”, 0,2 тис. грн. в МГ „Тисмениця”, 0,7 тис. грн. в ЛМП „Хотимир” є хіба що формальним дотриманням норм законодавства та імітацією роботи, а не практичною діяльністю для отримання відповідних результатів. Детальніше ситуація проілюстрована в додатку Е,Ж,И,.

2.1.4 Аналіз охорони мисливських угідь та виявлення випадків браконьєрства.

Користувачами мисливських угідь проводиться певна робота щодо охорони мисливських угідь. При виявленні порушень правил полювання на порушників складаються відповідні протоколи про порушення правил полювання, які передбачені статтею 85 КУАП. Так в 2003 році складено 132 протоколи, в тому числі держлісгоспами 109 протоколів, УТМР – 22 протоколи, іншими користувачами – один протокол. В 2004 році складено 133 протоколи, в тому числі держлісгоспами 91 протокол, УТМР – 34 протоколи, іншими користувачами – 8 протоколів. В 2005 році складено 176 протоколи, в тому числі держлісгоспами 120 протоколів, УТМР – 23 протоколи, іншими користувачами – 19 протоколів.

Узагальнюючи стан охорони мисливських угідь та стану боротьби з браконьєрством, ми приходимо до висновку, що порівнюючи з 2003 роком в 2005 році збільшились на третину виявлення порушень правил полювання. З притягнутих до відповідальності в 2005 році 158 порушників стягнуто 8137 грн. Середній штраф становив 46 грн., при мінімально можливому 34 грн., що опосередковано свідчить про виявлення малозначимих порушень. Лише мають місце поодинокі випадки притягнення до відповідальності за грубі порушення правил полювання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Бюджетний дефіцит і державний борг

Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу – це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці ...

Видатки бюджету

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних витрат держави у ВВП. На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби. Соціальний сектор включає в себе політику та програ­ми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього жит­тєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень ...

Податкові надходження

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2002 рік становила 60131,8 млн.грн., що на 7405,3 І млн.грн., або на 14% більше за відповідний показник по­переднього року.* Податкові надходження до зведеного бюджету Ук­раїни за звітний період становили 45397,1 млн.грн., що на 8680,3 млн.грн., або на 23,6% перевищує надходження по­переднього року, в тому числі: надходження від прибуткового податку з грома­дян за минулий рік збільшились порівняно з попереднім роком на 2048,9 млн.грн., або на 23,4% і становили 10823,8 млн. ...