Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Детальніше ситуація проілюстрована в додатку Ю.

2.1.5 Аналіз чисельності основних видів мисливської дичини користувачів мисливських угідь області (держлісгоспів) в 2006 році та порівняльний аналіз до оптимальної чисельності.

Оптимальна чисельність основних видів дичини вираховується науково-проектною організацією на основі площі мисливських угідь та їх бонітету.

При аналізі встановлено, що:

- оптимальна чисельність оленя благородного становить 1901 голів тоді як фактична чисельність становить 1345 голів, що становить 70% до оптимальної чисельності.

- оптимальна чисельність козулі становить 3951 голів тоді як фактична чисельність становить 2710 , що становить 68% до оптимальної чисельності.

- оптимальна чисельність кабана становить 841 голову тоді як фактична чисельність становить 1084 голову, що становить 128% до оптимальної чисельності.

- оптимальна чисельність зайця становить 5533 голів тоді як фактична чисельність становить 5059 голів, що становить 91% до оптимальної чисельності.

Незважаючи на значне фінансування з державного бюджету ведення мисливського господарства по оленю, козулі, та зайцю не вдалося досягнути оптимальної чисельності.

Детальніше стан фактичної чисельності та відповідність їх до оптимальної відображено в додатку Л.

2.1.6 Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області на 2001-2015 роки затвердженої рішенням обласної ради від 24.05.2001 № 466-20/2001

2.1.6.1 Аналіз чисельності основних видів мисливських тварин.

В 2003 році в цілому по мисливських користувачах області не досягнуто запланованої чисельності оленя благородного на 91 голову, при чому державні лісові господарства не досягли на 146 голів, УТМР на 4 голови. Перевиконали заплановані показники інші мисливські користувачі на 59 голів.

По козулі в загальному по області досягнуто перевищення від запланованих показників на 182 голови, інші мисливські користувачі перевищили на 153 голови, УТМР на 255 голів, тоді як держлісгоспи не досягли запланованної чисельності на 226 голів.

По кабану в загальному по області не досягнуто запланованної чисельності на 132 голови. Не досягли запланованих показників всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 75 голів, УТМР на 17 голів, інші користувачі 40 голів.

По зайцю в загальному по області не досягнуто запланованої чисельності на 13653 голови. Не досягли запланованих показників всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 1087 голів, УТМР на 11553 голів, інші користувачі 10113 голів. Детальніше інформація подана в додатку Р.

В 2004 році в цілому по мисливських користувачах області не досягнуто запланованої чисельності оленя благородного, чисельність якого відповідно до програми повинна становити 1601 голова. Не досягли запланованих показників на 93 голови всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 142 голови, УТМР на 12 голів, інші користувачі 61 голів.

По козулі в загальному по області досягнуто перевищення від запланованих показників на 161 голову, інші мисливські користувачі перевищили на 176 голів, УТМР на 258 голів, тоді як держлісгоспи не досягли запланованної чисельності на 347 голів.

По кабану в загальному по області не досягнуто запланованої чисельності на 140 голів. Не досягли запланованих показників всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 36 голів, УТМР на 56 голів, інші користувачі 48 голів.

По зайцю в загальному по області не досягнуто запланованої чисельності на 17377 голови. Не досягли запланованих показників всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 1173 голів, УТМР на 14856 голів, інші користувачі 1348 голів. Детальніше інформація подана в додатку С.

В 2005 році в цілому по користувачах області не досягнуто запланованої чисельності оленя благородного, чисельність якого відповідно до програми повинна становити 1658 голів. Не досягли запланованих показників на 88 голів.Держлісгоспами не досягнуто на 123 голови та УТМР на 18 голів, тоді як іншими користувачами перевищено на 53 голови.

По козулі в загальному по області досягнуто перевищення від запланованих показників на 161 голову, інші мисливські користувачі перевищили на 219 голів, УТМР на 222 голови, тоді як держлісгоспи не досягли запланованої чисельності на 280 голів.

По кабану в загальному по області не досягнуто запланованої чисельності на 107 голів. Не досягли запланованих показників УТМР на 74 голів, інші користувачі на 68 голів, перевищили на 35 голів держлісгоспи.

По зайцю в загальному по області не досягнуто запланованої чисельності на 23347 голів. Не досягли запланованих показників всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 1532 голови, УТМР на 19442 голів, інші користувачі 2373 голови. Детальніше інформація подана в додатку Т.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Бюджетна класифікація України

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабіне­том Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. Бюджетна ...

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...